Office
Logga in

Video: Använda Spåra för att korrigera formelfel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det kan vara svårt att kontrollera formlers riktighet eller att hitta källan till ett fel om formeln använder överordnade eller underordnade celler. Då kan du använda Spåra underordnade och Spåra överordnade för att visa förhållandet mellan cellerna och formlerna med hjälp av spårningspilar.

 • Underordnade celler innehåller formler som refererar till andra celler.
  Om cell D10 till exempel innehåller formeln =B5 är cell D10 underordnad i förhållande till cell B5.

 • Överordnade celler är celler som en formel i en annan cell refererar till.
  Om cell D10 exempelvis innehåller formeln =B5, är cell B5 överordnad i förhållande till cell D10.

Spåra celler som refererar till en cell (underordnade)

 1. Markera den cell som du vill hitta underordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som är underordnad den aktiva cellen väljer du Spåra underordnade på fliken Formler.
  Spåra överordnade

  • Blå pilar – visar celler utan fel.

  • Röda pilar – visar celler som orsakar fel.

  • Svarta pilar – om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen på en kalkylbladsikon Kalkylblad . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Välj Spåra underordnade igen om du vill identifiera nästa nivå med underordnade celler.

  Obs!: Så småningom hörs en ljudsignal eller också slutar pilarna visas.

 4. Om du vill ta bort spårningspilarna en nivå i taget med utgångspunkt i den underordnade cell som är längst från den aktiva cellen väljer du pilen bredvid Ta bort pilar på fliken Formler och väljer Ta bort pilar till underordnade.

 5. När du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar väljer du Ta bort pilar till underordnade igen.

  Obs!: Om du vill markera alla underordnade celler till den aktiva cellen trycker du på CTRL + SKIFT + ].

Spåra celler som tillhandahåller data till en formel (överordnade)

 1. Markera den cell som du vill hitta överordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som tillhandahåller data direkt till den aktiva cellen väljer du Formler > Spåra överordnade.
  Spåra överordnade

  • Blå pilar – visar celler utan fel.

  • Röda pilar – visar celler som orsakar fel.

  • Svarta pilar – om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen på en kalkylbladsikon Kalkylblad . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Klicka på Spåra överordnade igen om du vill visa nästa nivå med överordnade celler.

  Obs!: Så småningom hörs en ljudsignal eller också slutar pilarna visas.

 4. Om du vill ta bort spårningspilarna en nivå i taget med utgångspunkt i den överordnade cell som är längst från den aktiva cellen väljer du pilen bredvid Ta bort pilar på flikenFormler och väljer Ta bort pilar från överordnade.

 5. När du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar väljer du Ta bort pilar från överordnade igen.

Vill du veta mer?

Visa relationerna mellan formler och celler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×