Video: Åtgärda felet med tvetydiga yttre kopplingar

Video:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I videon

Meddelandet om tvetydiga yttre kopplingar visas när din fråga kan de olika resultat beroende på vilken koppling som görs först. Om frågan ska kunna köras måste du ändra den lite. Den bästa lösningen är oftast att dela upp frågan. Du ska alltså dela upp den så att åtminstone en av kopplingarna görs i en mindre, underordnad fråga, som du sedan kopplar till andra tabeller eller frågor i en överordnad fråga. Kopplingarna görs då först i den underordnade frågan (eller flera underordnade frågor) och därefter görs kopplingarna i den överordnade frågan. Så undviker du tvetydigheten.

Beroende på hur många tabeller du har i frågan kanske du måste skapa flera underordnade frågor för att undvika tvetydiga yttre kopplingar. I den här videon visas ett enkelt exempel med tre tabeller, där två likakopplade tabeller plockas ut i en underordnadfråga, och sedan görs den yttre kopplingen till en tredje tabell i den överordnade frågan. Det här är de grundläggande stegen, men de förutsätter att du kan skapa frågor:

  1. Skapa en ny underordnad fråga som innehåller de tabeller du vill ska kopplas först (i videon är det tabellerna Companies och People).

  2. Dubbelklicka på de resultatfält du behöver i den underordnade frågan så att de visas i frågerutan.

Viktigt!:  Se till att du tar med kopplingsfältet från den ursprungliga frågan. I videoexemplet kopplades Companies till Regions med hjälp av fältet RegionID, så vi inkluderar RegionID i frågerutan för den underordnade frågan.

  1. Spara och stäng den underordnade frågan, och öppna den ursprungliga frågan i Designvyn. Den blir den överordnade frågan.

  2. Ta bort de tabeller du lade till i den underordnade frågan, och lägg sedan till den underordnade frågan (Design > Visa tabell > Frågor eller dra helt enkelt den underordnade frågan från navigeringsfönstret till den överordnade frågan).

  3. Upprätta kopplingen som den såg ut tidigare i den överordnade kopplingen, men den här gången till den underordnade frågan.

  4. Lägg till resultatfälten från den underordnade frågan i frågerutan.

  5. Spara och kör den överordnade frågan.

Tumregel för tvetydiga yttre kopplingar

Tvetydiga yttre kopplingar uppstår när du har två eller fler kopplingar i en fråga, och en av dem är en yttre koppling som antingen pekar mot en likakoppling, eller också finns det två yttre kopplingar som pekar mot varandra, till exempel. Dessa två kopplingskonfigurationer är tvetydiga och du måste dela upp dem i olika frågor:

Tabell1 --> Tabell2 --- Tabell3

Tabell1 --> Tabell2 <-- Tabell3

Yttre kopplingar som pekar i samma riktning eller bort från andra yttre kopplingar eller likakopplingar fungerar:

Tabell1 --> Tabell2 --> Tabell3

Tabell1 <-- Tabell2 --> Tabell3

Tabell1 <-- Tabell2 --- Tabell3

Mer information om att bygga frågor finns i Introduktion till frågor och Skapa en urvalsfråga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×