Veta när du ska använda layoutvyn i Access 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Layoutvyn och designvyn är två vyer som du kan göra designändringar för formulär och rapporter i Microsoft Access. Om du kan använda någon av vyerna för att utföra många av samma Designuppgifter måste vissa aktiviteter som är enklare att utföra i en vy i den andra. Till exempel fungerar layoutvyn bäst när du behöver ändra utseendet på en rapport eftersom du kan ordna om fält, ändra storlek eller använda ett eget format när du visar data. Däremot med designvyn formatera du oberoende varje område i formuläret eller rapporten. Du kan till exempel lägga till textrutor med datum och tid för när du körde rapporten. För att underlätta tabellayout av webbformulär i HTML-kan design för formulär och rapporter i en Access-Webbdatabas endast ändras i layoutvyn. En annan sida är funktionen layout i Access 2010 som kan du dela upp kolumner och celler liknar tabeller. Layouter gör det lättare att hålla kontroller justerade. Om du vet när du ska välja layoutvyn över designvyn för att skapa formulär och rapporter enklare. I den här artikeln ger en översikt över båda vyer och förklarar när du ska använda layoutvyn.

Artikelinnehåll

Översikt

Använda layoutvyn

Öppna ett formulär eller en rapport i layoutvyn

Gör snabba designändringar genom att använda layoutvyn

Skapa ett professionellt utseende formulär eller en rapport med hjälp av layouter

Använd layoutvyn utforma webbformulär och rapporter

Ytterligare information

Översikt

En anledning att välja layoutvyn för designändringar är att det ger tillgång till en mer visuellt inriktade vy än Design-vyn. Du kan använda layoutvyn för att göra många vanliga designändringar medan du visar data i ett formulär eller en rapport. I layoutvyn visar alla kontroller i formuläret verkliga data som gör det mycket användbar vy för ange storleken på kontroller eller utför uppgifter som påverkar visuella utseende och funktion i formuläret. Till exempel lägga till ett fält genom att dra ett fältnamn från fönstret Fältlista eller ändra egenskaper genom att använda egenskapslistan.

Layoutvyn erbjuder även förbättrade design layouter – grupper med kontroller som du kan justera som ett så att du kan enkelt ordna om fält, kolumner, rader eller hela layouter. Du kan också ta bort ett fält eller lägga till formatering enkelt i layoutvyn.

Men vissa aktiviteter kan inte utföras i layoutvyn och kräver att du växla till designvyn. I vissa fall visas ett meddelande om att du måste växla till designvyn för att en viss ändring.

Designvyn visas en mer detaljerad vy över formulärets struktur. Du kan till exempel se avsnitten sidhuvud, detalj och sidfot för formuläret. Du kommer dock inte finns i den underliggande data när du gör designändringar i designvyn.

Det kan vara enklare att arbeta i designvyn och utföra vissa åtgärder t.ex:

  • Lägga till en mängd olika kontroller i ett formulär, till exempel etiketter, bilder, linjer och rektanglar.

  • Redigera text rutan kontrollkällor i textrutor, utan att använda egenskapssidan.

  • Ändra storlek på avsnitt, till exempel formulärhuvudet eller informationsavsnittet.

  • Ändra vissa formuläregenskaper för som inte kan ändras i layoutvyn (till exempel standardvy eller tillåta formulärvyn).

Använda layoutvyn

En bekvämlighet som inte är tillgängliga i designvyn men möjliga i layoutvyn är att du kan visa data medan du gör designändringar. Det här alternativet gör det enklare för dig att ändra storlek på kontroller mer exakt.

Öppna ett formulär eller en rapport i layoutvyn

Öppna ett formulär eller en rapport i layoutvyn

1. i navigeringsfönstret, dubbelklickar du på ett formulär eller en rapport.

2. Högerklicka på dokumentfliken.

3. Klicka på layoutvy.

Gör snabba designändringar genom att använda layoutvyn

  • Samtidigt ändra storlek på alla kontroller eller etiketter i en kolumn:    Markera en enstaka kontroll eller en etikett och dra den till en obligatoriska storlek.

  • Ändra teckensnitt, teckenfärg eller textjustering:    Markera en etikett, klicka på fliken Format och använda tillgängliga kommandon.

  • Formatera flera etiketter på samma gång:    Håller du ned CTRL och markera flera etiketter och Lägg sedan till format som krävs.

Skapa ett professionellt utseende formulär eller en rapport med hjälp av layouter

Layouterna är guider som hjälper dig att justera och ändra storlek på kontroller i formulär och rapporter och är tillgängliga i Layout-och designvyn. Dessa layout rutnät gör det lättare att justera flera kontroller vågrätt eller lodrätt. I Access 2010 krävs formatering med layouter för formulär och rapporter som publiceras på webben.

Obs!: Använda layouter är valfritt om du skapar en skrivbordsdatabas som endast ska öppnas med hjälp av Access. Om du tänker publicera databasen till en SharePoint-server och använda den i en webbläsare, måste du använda layouter i alla formulär och rapporter som du vill använda i webbläsaren.

formulärlayout

Mer information om hur du använder layouter finns resurser i avsnittet ytterligare information i den här artikeln.

Använd layoutvyn utforma webbformulär och rapporter

Eftersom designvyn inte är tillgängliga när du skapar web databasobjekt, webbformulär för Access 2010 öppnas och webbrapporter i layoutvyn.

Öppna ett webbformulär eller rapport i layoutvyn

Tips: Du kan identifiera en webbobjekt med grönt klot-ikonen.

Du kan använda webbformulär för att lägga till och redigera data i en Webbdatabas. Webbformulär är även användbart för att granska data. Webbformulär körs i webbläsaren, så att optimera prestandan. När du öppnar ett formulär hämtar webbläsaren alla nödvändiga data från SharePoint Server. Med hjälp av rapporter till granska eller skriva ut data från din Webbdatabas. När du öppnar en webbrapport hämtar webbläsaren nödvändiga data från SharePoint-servern. Om du vill göra designändringar i ett webbformulär eller en rapport, måste du öppna objektet i Access.

Information om hur du skapar ett webbformulär eller en rapport finns i artikeln Skapa en Access-databas att dela på webben.

Ytterligare information

Kortkommandon:    Du kan använda följande kortkommandon för att formatera formulär och rapporter:

  • Använd tabbtangenten om du vill flytta markeringen i celler eller tryck på SKIFT och fliken för.

  • Tryck på SKIFT och piltangenterna på tangentbordet om du vill ändra storlek på kontroller.

  • Tryck på ALT och pilen om du vill flytta en kontroll till en annan cell.

Mer information om hur du använder olika vyer finns i artikeln: vilken vy ska jag använda: layoutvyn eller designvyn?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×