Verktyget Ärendeuppföljning i SharePoint Workspace 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ärendeuppföljning är ett verktyg som utformats i 2007-formulärverktyg och är användbart för att hantera alla faser av problemet rapportering och spåra svar. Användare kan skapa rapporter, tilldela ägande och spåra status över tid.

Formulär i verktyget Ärendeuppföljning

Det finns två grundläggande formulärtyper i det här verktyget:

 • Ärende: Använd det här formuläret om du vill samla detaljerna i ett ärende, tilldela ägarskap och följa upp status.

 • Svar: Använd det här formuläret om du vill skapa ett svar till en ärendepost.

Alla medlemmar i arbetsytan kan skapa ärende- och svarsposter. De medlemmar som har rätt behörighet kan dessutom skapa särskilda nyckelordsposter som görs tillgängliga i ärendeposternas listfält. Behörigheten definieras när formuläret utformas och kan beviljas efter medlemsroll eller direkt till specifika arbetsytemedlemmar.

Om ärendeposter

Användning:

 • Du måste ange en rubrik i fältet Rubrik.

 • ID-fältet genereras automatiskt av skriptkoden och är en unik identifiering av den som har skapat posten.

 • Du kan lägga till egna värden i listfälten (till exempel Tilldelad: Organisation). Värdena slås samman med nyckelorden från motsvarande nyckelordsposter för eventuella efterföljande poster.

  Lägga till ett anpassat värde i ett listrutefält

Om svarsposter

I svarsposter anges fältet Rubrik automatiskt som ett svar på den överordnade ärendepostens rubrik.

Om att skapa nyckelordsposter

Beroende på vilken behörighet som har tilldelats dig ser du olika alternativ för nyckelordsposter i den nedrullningsbara menyn Nytt.

Nyckelordsformulär i listrutan Nytt formulär

Nyckelordsposter innehåller värden som visas i motsvarande listfält. Du kan till exempel skapa tre Nyckelord/Status-poster för att definiera värdena Nytt, Öppna och Stängt. När du (eller någon annan medlem i arbetsytan) skapar en ny ärendepost och väljer listfältet Status visas alternativen i listan.

Skapa nyckelordsposter

Så här skapar du en ny nyckelordspost:

 1. Klicka på Nytt och välj en typ av nyckelordspost i listan.

 2. Ange nyckelordet i textrutan.

 3. Spara nyckelordsposten.

Visa och redigera nyckelordsposter

Visa nyckelordsposter genom att välja typ av nyckelordsvy på Visa-menyn. När du har valt vy kan du öppna nyckelordsposterna och redigera dem.

Lägga till undernyckelord i nyckelordsposter

I verktyget Ärendeuppföljning kan du lägga till undernyckelord för nyckelordsposterna Tilldelade enheter, Kategori och Ursprungsenheter som finns i motsvarande listfält. Du kan till exempel redigera Kategori-nyckelordsposter om du vill lägga till motsvarande nyckelord för listfältet Underkategori. Du kan även redigera Tilldelade enheter-nyckelordsposter om du vill lägga till motsvarande nyckelord för fältet Person.

Så här lägger du till ett undernyckelord:

 1. Markera den nyckelordsvy där du vill lägga till undernyckelord.

 2. Markera den nyckelordspost där du vill lägga till ett undernyckelord.

 3. Klicka på Lägg till nyckelord i förhandsgranskningsfönstret. Exempel:

  Lägga till ett undernyckelord till ett nyckelord

 4. Lägg till undernyckelordet och spara posten.

Vyer i verktyget Ärendeuppföljning

Nedan följer en beskrivning av de olika vyerna för att visa poster i verktyget Ärendeuppföljning. Observera att alla vyer har ett vyfilter som filtrerar bort nyckelordsposter.

Allt: Visar alla poster med ID som den primära kolumnen. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera vyn.

Tilldelning: Aktiverar sortering efter organisationen som tilldelats ärendet. Kolumner som visas är tilldelade organisationer och personer samt ärenderubrik.

Kategori: Sortera efter ärendekategori. Kolumner som visas är kategori, underkategori, prioritet, status och rubrik.

Mina tilldelningar: Tillhandahåller en hierarkisk sortering med ett vyfilter för att endast visa ärenden som tilldelats dig.

Upphovsman: Liknar vyn Tilldelning i strukturen, men i stället för att visa och gruppera efter organisationen som tilldelats ärendet så visar och grupperar vyn Upphovsman efter organisation och personer som har skapat ärendet.

Prioritet: Poster grupperas efter tilldelad prioritet. Kolumner som visas är prioritet, status, rubrik och datum då posten skapades.

Status: Liknar vyn Prioritet men har status som den primära kolumnen för gruppering.

Förutom vyerna ovan som kan visas av alla medlemmar i arbetsytan så kan medlemmar med nödvändig behörighet också visa nyckelordsvyer som visar nyckelordsposter (efter nyckelordstyp).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×