Verktyg för att hantera Office 365-konton

Du kan hantera Office 365-användare på flera olika sätt beroende på din konfiguration. Du kan hantera användare i Administrationscenter för Office 365, Windows PowerShell, den lokala katalogen eller i Azure Active Directory-administrationsportalen. Så snart du köpt Office 365 kan du använda administrationscentret och Windows PowerShell för att hantera konton. När du hanterar molnidentiteter har varje person i organisationen ett separat användar-ID och lösenord för Office 365. Om du vill integrera med den lokala infrastrukturen och synkronisera användarkonton med Office 365 kan du använda Azure Active Directory Connect för att tillhandahålla synkronisering av identiteter och alternativt tillhandahålla lösenordssynkronisering, eller fullständiga funktioner för enkel inloggning.

Planera för var och hur du ska hantera användarkonton

Var och hur du kan hantera användarkonton beror på vilken identitetsmodell du vill använda för Office 365. De två övergripande modellerna är molnautentisering och federerad autentisering.

Molnautentisering

 • Molnidentitet – Skapa och hantera användare i Administrationscenter för Office 365. Du kan också använda Windows PowerShell eller Azure Active Directory för att hantera dina användare.

 • Synkronisering av lösenordshash med smidig och enkel inloggning – Det enklaste sättet att aktivera autentisering för lokala katalogobjekt i Azure AD. Med synkronisering av lösenordshash (PHS) synkroniserar du användarobjekten i ditt lokala Active Directory-konto med Office 365 samt hanterar dina användare lokalt.

 • Direktautentisering med enkel inloggning – Ger en enkel lösenordsverifiering för Azure AD-autentiseringstjänster med en program-agent som körs på en eller flera lokala servrar för att verifiera användare direkt med din lokala Active Directory.

Federerad autentisering

Hantera konton

När du ska bestämma hur organisationen ska skapa och hantera konton bör du tänka på följande:

 • Programmet för katalogsynkronisering måste installeras på servrar i den lokala miljön för att ansluta identiteter mellan Office 365 och den lokala katalogen.

 • För alla alternativ för katalogsynkronisering, inklusive SSO-alternativ, krävs att dina lokala katalogattribut uppfyller standarder. Närmare information om vilka attribut som används i katalogen och vilken rensning (om någon) som krävs beskrivs i Förbereda för att tillhandahålla användare via katalogsynkronisering till Office 365. Instruktioner om hur du använder IdFix för att automatisera katalogrensning finns i Installera och kör Office 365-verktyget IdFix.

 • Planera hur du ska skapa Office 365-konton.

  I följande tabell visas de olika verktygen för kontohantering.

  Alternativ

  Anteckningar

  Administrationscenter för Office 365

  Lägga till användare individuellt i Office 365 – administratörshjälp

  • Innehåller ett enkelt webbgränssnitt för att lägga till och ändra användarkonton.

  • Kan inte användas för att ändra användare om katalogsynkronisering är aktiverad (plats- och licenstilldelning kan ställas in).

  • Kan inte användas med SSO-alternativ.

  Windows PowerShell

  Hantera Office 365 med Windows PowerShell

  • Gör att du kan lägga till användare i grupp med hjälp av ett Windows PowerShell-skript.

  • Kan användas för att tilldela plats och licenser till konton, oavsett hur kontona skapas.

  Massimport

  Lägga till flera användare samtidigt i Office 365 – administratörshjälp

  • Gör att du kan importera en CSV-fil om du vill lägga till en grupp med användare i Office 365.

  • Kan inte användas med SSO-alternativ.

  Azure Active Directory

  Du får en kostnadsfri utgåva av Azure Active Directory med din Office 365-prenumeration. Med den kostnadsfria utgåvan kan du utföra funktioner som lösenordsåterställning via självbetjäning för användare i molnet och anpassa sidorna för inloggning och åtkomstpanel. Du kan uppgradera till Basic-utgåvan eller Premium-utgåvan för att få förbättrade funktioner. Se Azure Active Directory-utgåvor för en lista över funktioner som stöds.

  Katalogsynkronisering:

  Integrera lokala identiteter med Azure Active Directory

  För katalogsynkronisering med eller utan lösenordssynkronisering använder du Azure AD Connect med standardinställningar.

  För fler skogar och SSO-alternativ använder du Anpassad installation av Azure AD Connect.

  • Tillhandahåller den infrastruktur som behövs för att aktivera enkel inloggning.

  • Krävs för många hybridscenarion:

   • Stegvis migrering

   • Hybrid-Exchange

  • Synkroniserar säkerhets- och e-postaktiverade grupper från en lokal katalog.

 • Oavsett hur du tänker lägga till användarkonton till Office 365 måste du hantera flera kontofunktioner, t.ex. att tilldela licenser, ange plats osv. Dessa funktioner kan hanteras långsiktigt via Administrationscenter för Office 365 eller så kan du skapa användarkonton med Office 365 PowerShell.

  Om du väljer att lägga till och hantera alla dina användare via Administrationscenter för Office 365 anger du plats och tilldelar licenser samtidigt som du skapar Office 365-kontot. Därför krävs inte särskilt mycket planering.

  Viktigt!: Att skapa konton i Office 365 utan att tilldela en licens (t.ex. till SharePoint Online) innebär att kontoinnehavaren kan visa Office 365-portalen men kan inte komma åt några av tjänsterna i företagets prenumeration. När du har tilldelat en plats och licensen replikeras kontot till tjänsten eller tjänsterna som du har tilldelat. Användaren kan logga in på sitt konto och använda de tjänster som du tilldelat.

Nästa steg

Office 365-integrering med lokala miljöer

Mer information finns i

Hantera användarkonton i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×