Verkligt arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Verkligt arbete visas mängden arbete som redan har utförts av resurserna som har kopplats till aktiviteterna. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Verkligt arbete.

Datatyp    Varaktighet

Verkligt arbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du skapar en aktivitet visas till en början värdet "0 tim" i fältet Verkligt arbete. Värdet ändras först när du börjar följa upp projektet genom att ange värden i fältet Procent färdigt eller information om det verkliga arbetet. Allteftersom du anger värden i Procent färdigt eller Procent färdigt arbete, eller information om det verkliga arbetet, uppdateras det verkliga arbetet för aktiviteten i Microsoft Project.

Om du anger ett värde i fältet Verkligt arbete för aktiviteten, delar Project upp det verkliga arbetet du anger mellan de tilldelade resurserna.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete till en aktivitetsvy om du vill granska, filtrera eller justera information om verkligt arbete för aktiviteter. Använd detta fält tillsammans med fältet Originalarbete under projektets gång för att jämföra arbetsvärden mot den ursprungliga planen.

Exempel    Janne, Sara och Christer har tilldelats 30 timmars arbete med aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt arbete, kan du se att de tilldelade resurserna hittills har rapporterat totalt 15 timmars verkligt arbete.

Obs!    Som standard beräknas det verkliga arbetet för tilldelningar i Project utifrån de värden som du anger för aktiviteterna i Procent färdigt. Du kan inaktivera den här inställningen i dialogrutan Project-alternativ.

Om verkligt arbete är noll när aktiviteten är 100 procent färdig, kopierar Project värdet automatiskt från fältet Arbete till fältet Verkligt arbete för de tilldelade resurserna.

När du anger information om det verkliga arbetet eller värden i Procent färdigt justeras det verkliga och återstående arbetet som standard kring rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du också göra i dialogrutan Project-alternativ.

Verkligt arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Verkligt arbete innehåller värdet noll tills du börjar följa upp aktiviteternas status. Verkligt arbete beräknar Project automatiskt för varje resurs som summan av allt verkligt arbete som har rapporterats för alla tilldelade aktiviteter.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete i en resursvy om du vill granska eller filtrera fram information om verkligt arbete för resurser. Du kan använda det här fältet efter att aktiviteten är färdig, då den underlättar planering av kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du följer upp verkligt arbete för Janne. Genom att granska fältet Verkligt arbete kan du se att Janne hittills har rapporterat totalt 150 timmars arbete för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I fältet Verkligt arbete visas värdet "0 tim" om du inte har börjat följa upp projektet ännu. Allteftersom du anger information om det verkliga arbetet för aktiviteter, eller värden i fälten Procent färdigt arbete, uppdateras tilldelningens värden för det verkliga arbetet automatiskt i Project.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska, filtrera eller redigera information om verkligt arbete för tilldelningar till specifika aktiviteter. Lägg till fältet i listdelen av vyn Resursanvändning om du vill granska, filtrera fram eller redigera information om verkligt arbete för tilldelningar till specifika resurser. Du kan jämföra verkligt arbete med originalarbetsvärden om du vill kontrollera att projektet fortskrider enligt originalplanen.

Exempel    Janne har tilldelats 20 timmar för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt arbete kan du se att Janne hittills har rapporterat 9 timmars arbete.

Obs!    Som standard beräknas det verkliga arbetet för en tilldelning i Project utifrån de värden som du anger i fältet Procent färdigt för en aktivitet. Du kan inaktivera den automatiska beräkningsfunktionen i dialogrutan Project-alternativ.

När du anger information om det verkliga arbetet eller värden i Procent färdigt justeras det verkliga och återstående arbetet som standard kring rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. I dialogrutan Project-alternativ kan du justera dessa inställningar.

I dialogrutan Projektinformation kan du också ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Verkligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du först skapar en aktivitet innehåller fältet Verkligt arbete värdet noll tills du börjar följa upp projektet genom att ange värden för procent färdigt eller verkligt arbete. Allteftersom du anger information om procent färdigt, procent färdigt arbete eller verkligt arbete, beräknar Project de tidfasade värdena för verkligt arbete.

Om du anger ett värde i fältet Verkligt arbete för aktiviteten delar Project upp detta värde mellan de tilldelade resurserna.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska eller redigera information om verkligt arbete för aktiviteter. Använd informationen som stöd när aktiviteten är färdig och du vill planera kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Janne, Sara och Christer har tilldelats 60 timmars arbete med aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska fältet Verkligt arbete i vyn Aktivitetsanvändning kan du se att de tillsammans hittills har rapporterat totalt 27 timmar verkligt arbete, med tre timmar krediterade till var och en av de tre resurserna på måndag, tisdag och onsdag.

Obs!    Om du anger tidfasat verkligt arbete för aktiviteten fördelas värdena på tilldelningarna med samma arbetsproportion som schemalagts för varje tilldelad resurs vid den tidpunkten.

Verkligt arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Verkligt arbete innehåller värdet noll tills du börjar följa upp status för aktiviteter. Verkligt arbete beräknar Project automatiskt för varje resurs som summan av allt verkligt arbete som har rapporterats för alla tilldelade aktiviteter, fördelat över en viss tidsperiod.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill granska eller filtrera fram information om verkligt arbete för resursernas tilldelningar. Använd fältet som stöd när aktiviteten är slutförd och du planerar kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du behöver kontrollera hur mycket verkligt arbete som Janne har rapporterat under den senaste veckan. Genom att granska det tidfasade fältet Verkligt arbete kan du se att Janne har rapporterat sex timmar per dag under de senaste tre veckorna för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Fältet Verkligt arbete innehåller värdet noll om du inte har börjat följa upp projektet. Allteftersom du anger information om procent färdigt eller verkligt arbete för aktiviteter eller tilldelningar, beräknar Project de tidfasade värdena för verkligt arbete automatiskt.

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller redigera information om verkligt arbete för tilldelningar till specifika resurser under en viss tidsperiod. Lägg till fältet i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning om du vill granska eller redigera information om verkligt arbete under en viss tidsperiod för tilldelningar till specifika resurser.

Exempel    Janne har tilldelats 20 timmar för aktiviteten ”Skriv förslag”. Genom att granska det tidfasade fältet Verkligt arbete kan du se att Janne hittills har rapporterat nio timmar, med tre timmar per dag fördelade på måndag, tisdag och onsdag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×