Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet Verklig varaktighet innehåller intervallet av verklig arbetstid hittills för en aktivitet, baserat på den schemalagda varaktigheten och det återstående arbetet eller värdet för procent färdigt arbete.

Beräkning    Om du anger ett värde i fältet Procent (%) färdigt beräknas den verkliga varaktigheten så här:

Verklig varaktighet = Varaktighet * Procent färdigt

Om du anger ett värde i fältet Verklig varaktighet beräknas den återstående varaktigheten så här:

Återstående varaktighet = Varaktighet - Verklig varaktighet

Om du för verklig varaktighet anger ett högre värde än den schemalagda varaktigheten ändras varaktigheten för överensstämmelse med den nya verkliga varaktigheten. Värdet 0 anges då för återstående varaktighet och värdet 100 för procent färdigt.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Verklig varaktighet i en aktivitetslista när du vill visa, filtrera eller redigera verklig varaktighet för aktiviteter. Om du ändrar det här fältet dock beräknas de återstående varaktighet och procent färdigt (fält).

Exempel    Den schemalagda varaktigheten för aktiviteten ”Vara på kundmöten” är tre dagar. Den verkliga varaktigheten är 1 dag, om aktiviteten är slutförd till 33 procent.

Obs!    Om du anger ett värde i fälten Verklig varaktighet, Återstående varaktighet eller Procent (%) färdigt beräknas andra fält om automatiskt. Därför bör du bara ange ett värde i ett av dessa fält för en aktivitet.

Om du ändrar värdet för återstående varaktighet inverkar det på den totala schemalagda varaktigheten i stället för på den verkliga varaktigheten.

Som standard ändras schemaläggningen för återstående arbete kring rapportdatumet när du anger värden för procent färdigt arbete eller totalt verkligt arbete. Du kan välja att informationen i dessa uppföljningsfält inte ska ändras, även om slutfört arbete visas som kommande eller återstående arbete visas som förflutet. Du kan inaktivera de här inställningarna i dialogrutan Project-alternativ.

Om du vill ange ett annat rapportdatum än det innevarande datumet öppnar du dialogrutan Projektinformation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×