Verklig kostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Verklig kostnad visas kostnaderna för arbete har utförts av resurser i aktiviteterna, tillsammans med eventuella övriga registrerade kostnader som associeras med aktiviteten. tidsfördelad-versionerna av de här fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Verklig kostnad.

Datatyp    Valuta

Verklig kostnad (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Innan verkligt arbete rapporteras för en aktivitet, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. Du kan välja att beräkna alla verkliga kostnader när verkligt arbete rapporteras av varje resurs som tilldelats aktiviteten. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus alla fasta kostnader för aktiviteten hittills. Hur och när verkliga kostnader beräknas beror på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle för resurs + Fast kostnad för aktivitet

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig kostnad i en aktivitetsvy när du vill visa slutkostnaden för en aktivitet. Du kan granska det här fältet medan en aktivitet pågår när du vill kontrollera om du håller budget. Du kan också använda informationen när aktiviteten har avslutats som stöd när du planerar kostnader för framtida projekt.

Exempel    Du följer upp kostnaderna för en aktivitet med tio timmars varaktighet. Den enda tilldelade resursen kostar 200 kr i timmen, och resursen har rapporterat att aktiviteten är slutförd till 50 procent. Den verkliga kostnaden fram till nuläget beräknas till 1 000 kr i Microsoft Project. När aktiviteten är slutförd till 100 procent kommer den verkliga kostnaden att beräknas till 2 000 kr.

Obs!    Du kan ange om du vill ange verkliga kostnader eller beräkna dem automatiskt. Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ. Alternativet för att beräkna kostnaderna automatiskt är markerad som standard. Om du väljer det här alternativet avmarkerad eventuella faktiska kostnader som du redan har angett. Om du väljer att ange AC-värden beräknas Project inte markerat. Dock fortsätter det att beräkna återstående kostnader från återstående arbete värden. Om du väljer att låta Project beräkna verkliga kostnader kan du inte ange verkliga kostnader förrän aktiviteten är 100 procent färdig.

Du kan välja att ange verkliga kostnader eller beräkna dem åt dig. Du kan också ange verkliga kostnader för uppgifter och uppgifter på grundval av tidsfördelad. Dessutom kan du ange om fasta kostnader ska påföras i början eller slutet av aktiviteten eller är linjärt.

Verklig kostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om resursen ännu inte har rapporterat något arbete för alla tilldelade aktiviteter, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. När verkligt arbete rapporteras av resursen beräknas faktisk kostnad. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs. Hur och när verkliga kostnader beräknas beror på verkligt arbete och verkligt övertid utfört samt av standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig kostnad i en resursvy när du vill granska den upplupna kostnaden för en resurs arbete med alla tilldelade aktiviteter, baserat på resursens verkliga arbete, timkostnad samt övriga påförda kostnader. Du kan även använda denna information när aktiviteten är avslutad som stöd när du planerar kostnader för andra aktiviteter och framtida projekt.

Exempel    Du följer upp kostnaderna för en resurs som har kopplats till 15 olika aktiviteter under projektets varaktighet. Du kan när som helst använda fältet Verklig kostnad när du vill kontrollera hur mycket resursen hittills har kostat. När projektet är färdigt kan du kontrollera hur mycket av budget som användes till resursen med hjälp av fältet Verklig kostnad. Det underlättar kostnadsanalysen och den framtida planeringen.

Verklig kostnad (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Innan verkligt arbete rapporteras för en tilldelning, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. Du kan välja att beräkna alla verkliga kostnader när verkligt arbete rapporteras av den resurs som tilldelats aktiviteten. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen. Hur och när verkliga kostnader beräknas beror på verkligt arbete och verkligt övertid utfört samt standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig kostnad i ark av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller redigera den upplupna kostnaden för en tilldelning baserat på verkligt arbete och timkostnaden för de tilldelade resurserna samt eventuella ytterligare kostnader. Du kan använda det här fältet medan aktiviteten pågår när du vill se om du uppfyller budget. Du kan även använda denna information när aktiviteten är avslutad som stöd när du planerar kostnader för andra aktiviteter och framtida projekt.

Exempel    Du följer upp kostnaderna för en resurstilldelning för en aktivitet med tio timmars varaktighet. Kostnaden för den tilldelade resursen är 200 kr per timme och resursen har rapporterat att tilldelningen är till 50 procent färdig. Project beräknar den verkliga kostnaden för tilldelningen till 1 000 kr. När tilldelningen är till 100 procent färdig beräknas den verkliga kostnaden till 2 000 kr.

Obs!    Ange om du anger verkliga kostnader eller låta Project automatiskt beräkna går dem du till dialogrutan Project-alternativ. Alternativet för att beräkna kostnaderna automatiskt är markerad som standard. Om du väljer att ange AC-värden beräknas Project inte markerat. Dock fortsätter det att beräkna återstående kostnader från återstående arbete värden. Om du väljer att låta Project beräkna verkliga kostnader kan du inte ange verkliga kostnader förrän aktiviteten är 100 procent färdig.

Om du väljer att själv ange de verkliga kostnaderna kan du också ange verkliga kostnader för tidsfördelad tilldelningar och aktiviteter.

Verklig kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Innan verkligt arbete rapporteras för en aktivitet, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. Du kan välja att beräkna alla verkliga kostnader när verkligt arbete rapporteras av de tilldelade resurserna för aktiviteten. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus alla fasta kostnader för aktiviteten hittills. Hur och när verkliga kostnader beräknas beror på standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle för resurs + Fast kostnad för aktivitet

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig kostnad i den tidfasade delen av vy Aktivitetsanvändning när du vill se den upplupna kostnaden för en aktivitet. Du kan granska det här fältet medan en aktivitet pågår när du vill se om du uppfyller budget. Du kan även använda denna information när aktiviteten är avslutad som stöd när du planerar kostnader för andra aktiviteter och framtida projekt.

Exempel    Stefan och Christer har tilldelats aktiviteten "Skriva offert" som har schemalagts för arbete från måndag till torsdag. Kostnaden är 200 kr per timme för båda två och de har rapporterat 20 timmars verkligt arbete på aktiviteten. Du lägger till fältet Verklig kostnad i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning och kan då se att fem timmars arbete läggs på var och en av de fyra dagarna. De tidfasade verkliga kostnaderna är således 1 000 kr per dag för måndag till torsdag.

Obs!    Du kan ange om du vill ange verkliga kostnader eller beräkna dem automatiskt. Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ. Alternativet för att beräkna kostnaderna automatiskt är markerad som standard. Om du väljer att ange AC-värden beräknas Project inte markerat. Dock fortsätter det att beräkna återstående kostnader från återstående arbete värden. Om du väljer att låta Project beräkna verkliga kostnader kan du inte ange verkliga kostnader förrän aktiviteten är 100 procent färdig.

Verklig kostnad (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om resursen ännu inte har rapporterat något arbete för alla tilldelade aktiviteter, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. När verkligt arbete rapporteras av resursen beräknas den verkliga kostnaden. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för resurs. Hur och när verkliga kostnader beräknas beror på verkligt arbete och verkligt övertid utfört samt av standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Bästa användning    Lägg till fältet Verklig kostnad i den tidfasade delen av vy Resursanvändning när du vill visa den upplupna kostnaden för en resurs arbete med alla tilldelade aktiviteter, baserat på resursens verkliga arbete, timkostnad och övriga kostnader. Du kan även använda denna information när aktiviteten är avslutad som stöd när du planerar personalkostnader för framtida projekt.

Exempel    Johan, med timkostnaden 100 kr, har tilldelats 15 olika aktiviteter under projektets varaktighet. Du lägger till fältet Verklig kostnad i den tidsfördelad delen av vyn Resursanvändning när du vill kontrollera de verkliga kostnader som hittills har påförts för Johans arbete. Du kan se tidfasade verkliga kostnader som till exempel 800 kr (8 timmar à 100 kr) för varje arbetsdag. Om Johan tilldelas färre tilldelningsenheter visas lägre verkliga kostnadsvärden. Om Johan har arbetat övertid visas högre verkliga kostnadsvärden.

Verklig kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post     Beräknad eller manuell

Beräkning     Innan verkligt arbete rapporteras för en tilldelning, innehåller fältet Verklig kostnad 0,00. Du kan välja att beräkna alla verkliga kostnader när verkligt arbete rapporteras av den resurs som tilldelats aktiviteten. Det här är kostnaden för verkligt arbete plus eventuella kostnader per tillfälle för tilldelningen hittills. När och hur verkliga kostnader beräknas bero på verkligt arbete och verkligt övertid utfört arbete och de tilldelade standardkostnad, övertidskostnad, kostnad Per tillfälle och kostnaden påförs i dialogrutan Resursinformation.

Verklig kostnad = (Verkligt arbete * Standardkostnad) + (Verkligt övertidsarbete * Övertidskostnad) + Kostnad per tillfälle

Bästa användning     Lägg till fältet Verklig kostnad i den tidfasade delen av vy Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller redigera den upplupna kostnaden för en tilldelning baserat på resursernas verkliga arbete och timkostnader samt eventuella ytterligare kostnader. Du kan granska det här fältet medan aktiviteten pågår när du vill se om du uppfyller budget. Du kan även använda denna information när aktiviteten är avslutad som stöd när du planerar kostnader för andra aktiviteter och framtida projekt.

Exempel     Stefan har tilldelats aktiviteten "Skriva offert" som schemalagts för arbete från måndag till torsdag. Standardkostnad för Stefan är 200 kr per timme och han har rapporterat 20 timmars arbete. När du granskar vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning för den här tilldelningen kan du se att fem timmars arbete har fördelats över de fyra dagarna. De tidfasade verkliga kostnaderna är därför 1 000 kr per dag för alla dagar från måndag till torsdag.

Obs!     Om du vill ange om du själv ska ange de verkliga kostnaderna eller om de ska beräknas automatiskt i Project går du till dialogrutan Project-alternativ. Om du väljer det automatiska kostnadsberäkningsalternativet raderas alla verkliga kostnader som du redan har angett. Som standard är det här alternativet markerat. Om du väljer att själv ange de verkliga kostnaderna kommer inga verkliga kostnadsvärden att beräknas i Project. De återstående kostnaderna kommer däremot fortfarande att beräknas utifrån värdena för det återstående arbetet. Om du väljer att de verkliga kostnaderna ska beräknas i Project kan du inte ange några verkliga kostnader förrän aktiviteten har slutförts till 100 procent.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×