Verifiera XML-data mot ett XML-schema

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan försäkra dig om att alla XML-data som du importerar till eller exporterar från en eller flera celler i ett mappat område i kalkylbladet överensstämmer med XML-schemat i åtgärdsfönstret XML-källa.

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den så här:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 2. Klicka på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Gruppen XML i menyfliksområdet

 3. Markera Verifiera data mot schema för import och export i dialogrutan Egenskaper för XML-mappning.

  Kryssrutan är som standard avmarkerad.

Obs!: Det här alternativet går inte att validera data när du anger data i mappade celler. Om du vill se till att de data som du har angett överensstämmer med alla uppräknade typer som har definierats i mappade schema kan behöva du ytterligare validera data med hjälp av kommandot Dataverifiering i gruppen Dataverktyg på fliken Data. Mer information finns i XML-Schema Definition (XSD) datatyp stöder och förhindra att ogiltiga data registreras i ett kalkylblad.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×