Verifiera XML-data mot ett XML-schema

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan försäkra dig om att alla XML-data som du importerar till eller exporterar från en eller flera celler i ett mappat område i kalkylbladet överensstämmer med XML-schemat i åtgärdsfönstret XML-källa.

 1. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

   Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

 2. Klicka på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Gruppen XML i menyfliksområdet

 3. Markera Verifiera data mot schema för import och export i dialogrutan Egenskaper för XML-mappning.

  Kryssrutan är som standard avmarkerad.

Obs!: Det här alternativet går inte att validera data när du anger data i mappade celler. Om du vill se till att de data som du har angett överensstämmer med alla uppräknade typer som har definierats i mappade schema kan behöva du ytterligare validera data med hjälp av kommandot Dataverifiering i gruppen Dataverktyg på fliken Data. Mer information finns i XML-Schema Definition (XSD) datatyper stöder och Använd dataverifiering i celler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×