Verifiera ett strukturdiagram

Verifiera ett strukturdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En verifiering innebär att diagrammen kontrolleras enligt vissa regler. Resultatet är en lista med eventuella problem som bör granskas. Kopplingarna i flödesdiagram måste till exempel vara kopplade till andra former, annars identifieras detta som ett fel under verifieringen.

 • Klicka på Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process.

Om det finns några problem visas fönstret Problem med en lista över problemen. Om några av problemen inte gäller ditt diagram kan du ignorera dem.

Ignorera problem som inte gäller ditt diagram

Högerklicka på det problem som du vill ignorera i fönstret Problem. Det finns två sätt att ignorera problem:

 • Klicka på Ignorera det här problemet om du vill dölja ett enstaka problem.

 • Klicka på Ignorera regel om du vill dölja alla problem som identifierats med en specifik regel.

Du kan visa problem som har ignorerats genom att högerklicka i fönstret Problem och sedan klicka på Visa ignorerade problem. Ignorerade problem visas med skuggade rader med ljusare text och har Ja i kolumnen Ignoreras. Du kan ändra att ett problem eller en regel ignoreras genom att högerklicka på objektet och sedan klicka på lämpligt kommando.

Importera verifieringsuttryck till ett diagram

Du kan importera en regeluppsättning till ett diagram, även i diagram som skapats i tidigare versioner av Visio.

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process, och peka sedan på Importera regler från.

  Regeluppsättningarna för flödesdiagram och BPMN är tillgängliga för alla diagram, men är avsedda att användas i processdiagram.

  Om andra diagram som har associerade regler är öppna, visas filnamnen på den här menyn.

 2. Klicka på Regeluppsättningen Flödesdiagram, BPMN 2.0-regeluppsättning eller på namnet på ett öppet diagram. Om du klickar på namnet på ett diagram, importeras alla regeluppsättningar som associeras med det diagrammet.

Därefter kan du klicka på Kontrollera diagram och verifiera det mot de importerade regeluppsättningarna.

Ange vilka regeluppsättningar som ska vara aktiva i ett dokument

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process, och peka sedan på Regler att kontrollera.

  Regeluppsättningarna för diagrammet visas. Aktiva regeluppsättningar är markerade.

 2. Inaktivera en aktiv regeluppsättning genom att klicka på den. Om du öppnar menyn igen är bockmarkeringen borta, vilket visar att regeluppsättningen är inaktiv.

Ta bort verifieringsproblem från ett diagram

Verifieringsproblem finns kvar för diagrammet även om fönstret Problem stängs. Om du sparar ett diagram där det finns problem, kan alla som öppnar diagrammet visa problemen genom att klicka på fliken Process och markera kryssrutan Fönstret Problem. Fönstret Problem öppnas med de sparade problemen. Du kan ta bort sparade problem från ett diagram tillsammans med annan personlig information.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Information och sedan på Ta bort personlig information.

 3. Markera Ta bort de här objekten från dokumentet på fliken Personlig information.

Ta bort angivna verifieringsuttryck innan ett diagram delas ut

Verifieringsuttryck är ett av de objekt du kan ta bort från ett diagram för att minska filstorleken innan du delar ut det.

 1. Gör alla regeluppsättningar i dokumentet inaktiva enligt beskrivningen i avsnittet Ange vilka regeluppsättningar som ska vara aktiva i ett dokument.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Information och sedan på Minska filstorleken.

 4. Markera Ta bort inaktiva verifieringsregeluppsättningar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×