Verifiera ett strukturdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du kör verifiering Visio kontrolleras diagrammet mot regler som beskriver välformulerad processer och presenteras en lista över eventuella problem som du kan granska. Till exempel kopplingar i flödesscheman måste kopplas till andra figurer eller verifiering identifiera detta som ett problem.

Fyra mallar innehåller regeluppsättningar som standard:

 • Business Process Modeling Notation (BPMN)-diagram

 • Enkelt flödesschema

 • Cross korsfunktionellt flödesschema

 • Microsoft SharePoint Workflow-diagram

Vad vill du göra?

Köra validering i ett diagram

Ignorera problem som inte gäller ditt diagram

Importera verifieringsuttryck till ett diagram

Ange vilka regeluppsättningar som ska vara aktiva i ett dokument

Ta bort verifieringsproblem från ett diagram

Ta bort angivna verifieringsuttryck innan ett diagram delas ut

Köra validering i ett diagram

 • Klicka på Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process.

Om det finns några problem visas fönstret Problem med en lista över problemen. Om några av problemen inte gäller ditt diagram kan du ignorera dem.

Överst på sidan

Ignorera problem som inte gäller ditt diagram

Högerklicka på det problem som du vill ignorera i fönstret Problem. Det finns två sätt att ignorera problem:

 • Klicka på Ignorera det här problemet om du vill dölja ett enstaka problem.

 • Klicka på Ignorera regel om du vill dölja alla problem som identifierats med en specifik regel.

Du kan visa problem som har ignorerats genom att högerklicka i fönstret Problem och sedan klicka på Visa ignorerade problem. Ignorerade problem visas med skuggade rader med ljusare text och har Ja i kolumnen Ignoreras. Du kan ändra att ett problem eller en regel ignoreras genom att högerklicka på objektet och sedan klicka på lämpligt kommando.

Överst på sidan

Importera verifieringsuttryck till ett diagram

Du kan importera en regeluppsättning till ett diagram, även i diagram som skapats i tidigare versioner av Visio.

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process, och peka sedan på Importera regler från.

  Regeluppsättningen flödesdiagram är tillgängliga för alla diagram, men den är avsedd att användas i processdiagram. Det är den standard aktiva regeluppsättningen i diagram enkelt flödesschema och korsfunktionellt flödesschema.

  Om andra diagram som har associerade regler är öppna, visas filnamnen på den här menyn.

 2. Klicka på Regeluppsättningen flödesdiagram eller namnet på ett öppet diagram. Om du klickar på namnet på ett diagram kan importeras alla regeluppsättningar som associeras med diagrammet.

Därefter kan du klicka på Kontrollera diagram och verifiera det mot de importerade regeluppsättningarna.

Överst på sidan

Ange vilka regeluppsättningar som ska vara aktiva i ett dokument

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på fliken Process, och peka sedan på Regler att kontrollera.

  Regeluppsättningarna för diagrammet visas. Aktiva regeluppsättningar är markerade.

 2. Inaktivera en aktiv regeluppsättning genom att klicka på den. Om du öppnar menyn igen är bockmarkeringen borta, vilket visar att regeluppsättningen är inaktiv.

Överst på sidan

Ta bort verifieringsproblem från ett diagram

Verifieringsproblem finns kvar för diagrammet även om fönstret Problem stängs. Om du sparar ett diagram där det finns problem, kan alla som öppnar diagrammet visa problemen genom att klicka på fliken Process och markera kryssrutan Fönstret Problem. Fönstret Problem öppnas med de sparade problemen. Du kan ta bort sparade problem från ett diagram tillsammans med annan personlig information.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Information och sedan på Ta bort personlig information.

 3. Markera Ta bort de här objekten från dokumentet på fliken Personlig information.

Överst på sidan

Ta bort angivna verifieringsuttryck innan ett diagram delas ut

Verifieringsuttryck är ett av de objekt du kan ta bort från ett diagram för att minska filstorleken innan du delar ut det.

 1. Gör alla regeluppsättningar i dokumentet inaktiva enligt beskrivningen i avsnittet Ange vilka regeluppsättningar som ska vara aktiva i ett dokument.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Information och sedan på Minska filstorleken.

 4. Markera Ta bort inaktiva verifieringsregeluppsättningar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×