Verifiera design för ett formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Introduktion

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Typer av kompatibilitetsproblem med InfoPath

Introduktion

I Microsoft InfoPath 2010 kan du utforma många olika typer av formulär. Dessa omfattar bland annat följande:

  • SharePoint-listor

  • SharePoint-formulärbibliotek

  • Uppgiftsformulär för SharePoint-arbetsflöden

  • Formulär för externa listor

  • Formulär som är kompatibla med olika versioner av InfoPath

Uppsättningen med tillgängliga kontroller och funktioner varierar beroende på typen av formulär. Webbläsarformulär gör att användare kan fylla i ett formulär utan att InfoPath Filler krävs. InfoPath Filler-formulär innehåller en större uppsättning funktioner.

Obs!: Vissa typer av formulär kan inte ändras efter att de har markerats. Vi rekommenderar att tänka på alla krav innan du börjar utforma formuläret. Mer information om de olika typerna av formulärmallar finns i Översikt över formulärmallar och lägen.

Om du byter från en typ av formulär till en annan kan du stöta på kompatibilitetsproblem eller andra problem. Till exempel stöds inte en del InfoPath-funktioner i formulärmallar för webbläsare vilken kan skapa problem under publiceringsprocessen. På samma sätt fungerar inte vissa InfoPath 2010-funktioner i InfoPath 2007- eller InfoPath 2003-formulärmallar.

InfoPath 2010 har utformats för att försöka förhindra verifieringsfel genom att göra så att du kan välja vilken typ av formulärmall som du ska utforma från början och sedan begränsa ditt urval av kontroller och funktioner till kompatibla val baserat på vald formulärsmall. Om du till exempel väljer att utforma en webbläsarmall så har du inte åtkomst till vissa kontroller, till exempel kontrollerna vertikal etikett och signaturrad. För att förhindra inkompatibilitet kan du inte konvertera en SharePoint-lista eller arbetsflödesmall till en annan typ av formulärmall.

Obs!: En lista över kontroller och deras relaterade kompatibilitet begränsningar finns i InfoPath 2010-funktioner som inte är tillgängliga i InfoPath Forms Services.

Om du ändrar ett formulär till en annan sorts formulär, till exempel byter från ett InfoPath Filler-formulär till ett webbläsarformulär så visas vilka kontroller som inte stöds i webbläsarformuläret. Om till exempel formuläret innehåller kontrollen signaturrad så visas ett rött X på kontrollen. InfoPath söker automatiskt efter problem när du gör något av följande:

  • Öppnar en formulärmall

  • Ändrar kompatibilitetsinställningar för en formulärmall

  • Sparar eller publicerar en formulärmall

Du uppmanas att granska alla formulärsfel som upptäcks. Det rekommenderas starkt att du granskar felen. När du ska granska felen öppnas åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Obs!: De flesta fel genereras av InfoPath-klienten när du skapar och försöker publicera en formulärsmall för webbläsare. Fel som hämtas från webbservern visas också. Genom att flytta ett formulär till en annan server kan du upptäcka problem som inte visades på den tidigare servern, beroende på serverkonfigurationerna.

Överst på sidan

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

I åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan du upptäcka kompatibilitetsproblem. I vissa fall korrigeras problemet automatiskt och du meddelas om korrigeringen. I andra fall krävs en manuell korrigering. Om du till exempel vill publicera en formulärmall för webbläsare måste du kanske ta bort en kontroll som inte stöds eller byta ut den mot en annan kontroll.

Verifiera design för ett formulär

Du kan även ändra kompatibilitetsinställningar för formulärmallen. Anta att bara de användare som har InfoPath installerat på sina datorer kan visa och fylla i formulär som baseras på din formulärmall. Om du vill att formuläret ska fungera även i en webbläsare, klickar du på Ändra inställningar i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Då visas alternativ så att du kan skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du ändrar kompatibilitetsinställningen för en formulärmall uppdateras också felmeddelandena i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Obs!: Det är lättare att ändra inställningarna genom att klicka på Arkiv och sedan på fliken Info klickar du på Formuläralternativ när det är möjligt att ändra kompatibilitetsinställningar i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Klicka på kompatibilitet sedan klicka på önskad form malltyp i listan formulär.

Du kan uppdatera listan med felmeddelanden i åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Uppdatera.

Överst på sidan

Typer av kompatibilitetsproblem med InfoPath

En lista över inkompatibilitet finns i InfoPath 2010-funktioner som inte är tillgängliga i InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×