Vart tog menyformuläret vägen?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tillhandahålla menyformulär i ditt program kan hjälpa användare att hitta de nödvändiga uppgifterna. I den här artikeln beskrivs hur du skapar och tar bort menyformulär i Access och visar hur du lägger till och ändra objekt i ett menyformulär.

Obs!: I Access finns även en funktion som kallas navigeringsfönstret där du kan i stället för menyformulär inget sätt för användarna att navigera runt programmet.

Vad vill du göra?

Skapa ett menyformulär

Lägga till objekt i ett menyformulär

Redigera objekt i ett menyformulär

Ta bort ett menyformulär eller menyformulär objekt

Visa huvudsakliga menyformuläret vid start

Skapa ett menyformulär

Innan du skapar ett menyformulär tänka på hur du vill att användare att hitta olika formulären och rapporterna i databasen och planera din navigering design i enlighet med detta. Ska ändra dina behov när du har skapat ett menyformulär klickar kommer du att kunna ändra utseendet på din menyformulär när som helst.

När du skapar ett menyformulär med hjälp av verktyget menyformulär Manager skapas ett menyformulär objekt tabell som beskriver vad knapparna i formuläret visas och vad de utföra åtgärder. Om du ändrar din menyformulär manuellt fungerar inte längre programmet.

Eftersom menyformulär Manager kan endast maximalt åtta kommandoknappar på ett menyformulär, kanske du måste ytterligare menyformulär som användaren kan navigera till från Huvudmeny.

Starta i Access 2010 menyformulär Manager är inte tillgänglig i menyfliksområdet så att du först måste du lägga till kommandot i Verktygsfältet Snabbåtkomst. De första få stegen här visar hur du lägger till det här kommandot i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Klicka på nedpilen på verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Fler kommandon. Dialogrutan Access-alternativ öppnas med de avsnitt som Verktygsfältet Snabbåtkomst är markerat.

 2. Välj Alla kommandoni kombinationsrutan Välj kommandon från .

 3. Markera Menyformulär Manager och klicka sedan på Lägg till. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Access-alternativ .

 4. Klicka på Menyformulär Manager om du vill öppna verktyget för Verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Microsoft Access frågar om du vill skapa ett menyformulär klickar du på Ja. Det skapas ett Huvudmeny. Du kan lägga till alla menyformulär kommandon i Huvudmeny eller skapa sekundära menyformulär.

 5. Om du vill skapa sekundära menyformulär klickar du på Ny.

  Obs!: Om du skapar sekundär menyformulär ska du se till att varje menyformulär har ett kommando för att gå tillbaka till Huvudmeny.

  Dialogrutan Skapa ny visas.

 6. Skriv in namnet på det nya menyformuläret och klicka på OK.

  Microsoft Access läggs menyformuläret till i listan i rutan Sidor i menyformuläret .

  Du kan lägga till sekundära menyformulär namn vid den här tidpunkten.

 7. Upprepa steg 5 till 6 för varje sekundär menyformulär som du vill skapa och klicka sedan på Stäng.

Överst på sidan

Lägga till objekt i ett menyformulär

När du har skapat din menyformulär har att lägga till objekt eller menykommandon som utför olika uppgifter, till exempel för att öppna formulär och rapporter i databasen. De objekt som du lägger till menyformuläret visas som kommandoknappar.

 1. Markera menyformuläret från dialogrutan Menyformulär Manager och klicka sedan på Redigera.

  Dialogrutan Redigera menyformulär visas.

 2. Klicka på Nytt.

  Dialogrutan Redigera menyformulär objekt visas.

 3. Skriv in namnet på kommandot objekt i textrutan och välj ett lämpligt kommando Kommandolistan .

  Om objektet är Kunddatamarkerar du Öppna formuläret i lägga till läge.

  Obs!: Om du vill skapa ett menyformulär som kan växla till andra menyformulär klickar du på kommandot Gå till menyformulär i rutan kommando och sedan välja menyformulär i listan eller ange namnet på det andra menyformuläret.

 4. Klicka på OK.

 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du har lagt till alla kommandon i menyformuläret.

Kommando

Åtgärd som utförs

Gå till menyformulär

Öppnar en sekundär Huvudmeny.

Öppna formuläret i lägga till läge

Öppnar ett formulär i ett läge som endast tillåter nya poster som ska läggas till.

Öppna formuläret i redigeringsläge

Öppnar ett formulär i ett läge som gör att en post att läggas till eller redigeras.

Öppna rapporten

Öppnar en rapport i förhandsgranskning.

Designprogram

Öppnar menyformulär Manager.

Avsluta program

Stänger den aktuella databasen.

Kör makro

Kör en makro.

Köra kod

Kör en Visual Basic-funktion.

Du kan lägga till knappar och inbäddade makron så här startar du din databaskomponenter och ange sedan formuläret ska visas vid start. Information om hur du skapar inbäddade makron finns i artikeln Introduktion till makron. Mer information om hur du skapar ett formulär finns i artikeln Introduktion till formulär.

Komma åt din menyformulär

Hör hur du kan komma åt din nyligen skapade menyformulär om du vill testa precisionen i listan Kommandon och designelementen.

 • Dubbelklicka på formuläret med namnet menyformuläri navigeringsfönstret.

  Om du inte gillar du titeln som gett åtkomst till din menyformulär kan ändra du rubriken.

Överst på sidan

Redigera objekt i ett menyformulär

Du kan behöva redigera objekt i ett menyformulär av olika anledningar som t.ex om du vill ändra en kommandot etikett eller ändra hur ett kommando utför.

 1. Klicka på Menyformulär Manager i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Markera det formulär som du vill redigera i dialogrutan Menyformulär Manager och klicka sedan på Redigera.

 3. Klicka på objekt på det formulär som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra texten i objektet, kommandot övertid eller objektet som öppnas eller körs när du klickar på objektet, klickar du på Redigera.

  • Om du vill ta bort ett objekt klickar du på Ta bort.

  • Klicka på Flytta upp eller Flytta nedom du vill flytta den ordning som ett objekt visas.

 4. Klicka på Stängnär du är klar menyformulär objekt.

Överst på sidan

Ta bort ett menyformulär eller menyformulär objekt

Du kan ta bort en oönskad menyformulär eller ett menyformulär objekt med menyformulär Manager. Men när du tar bort ett menyformulär du kommer också ta bort alla objekt som tilldelats det menyformuläret.

 1. Klicka på Menyformulär Manager i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Markera formulär som du vill ta bort eller som innehåller det objekt du vill ta bort i dialogrutan Menyformulär Manager .

 3. Om du vill ta bort menyformuläret går du till steg 6.

 4. Om du vill ta bort ett objekt på Redigera.

  Dialogrutan Redigera menyformulär visas

 5. Markera de objekt som du vill ta bort.

 6. Klicka på Ta bort.

 7. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Visa huvudsakliga menyformuläret vid start

Du kan ändra inställningar för åtkomst för att göra det huvudsakliga menyformuläret visas automatiskt när någon öppnar databasen.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Välj menyformulär i listan Visa formulär .

 4. Klicka på OK.

 5. Stäng databasen och öppna den.

  Menyformuläret öppnas automatiskt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×