Varning (aktivitetsfält)

Fältet Varning anger huruvida en eventuell schemaläggningskonflikt med en manuellt schemalagd aktivitet startdatum, slutdatum eller varaktighet har upptäckts i Microsoft Project, till exempel ett problem med en aktivitetssamband eller ett datumvillkor. Informationen med det eventuella problemet är understruket med rött. Du kan högerklicka på fältet när du vill läsa varningen eller förslaget om hur projektet kan förbättras.

Datatyp    Ja/Nej-fält

Typ av post    beräknat fält

Beräkning    När en eventuell schemaläggningskonflikt med en manuellt schemalagd aktivitet upptäcks i Project skapas en varning och inställningen i fältet Varning ändras från Nej till Ja. I fältet är den problematiska informationen understruken med rött.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Varning i en aktivitetslista om du vill söka efter eventuella schemaläggningskonflikter i manuellt schemalagda aktiviteter. Du kan sortera, gruppera eller filtrera aktiviteter när du vill visa alla aktiviteter med eventuella problem samtidigt och lösa dem systematiskt. Om du vill veta mer om konflikten högerklickar du på aktiviteten och klickar på Åtgärda i aktivitetskontrollen. Fönstret Aktivitetskontroll visas, med en beskrivning av problemet och föreslagna lösningar.

Exempel    Du har två manuellt schemalagda aktiviteter som är länkade med ett slut till start-aktivitetssamband. Du har angett slutdatumet som 4 maj för den föregående aktiviteten och slutdatumet 5 maj för den efterföljande aktiviteten. Du ändrar slutdatum för den föregående aktiviteten till 7 maj. Eftersom datum som angetts för manuellt schemalagda aktiviteter aldrig ändras av Project visar nu schemat att den efterföljande aktiviteten slutar den 5 maj, två dagar innan den föregående aktiviteten slutar – en helt uppenbar schemaläggningskonflikt. En röd understrykning visas nedanför slutdatumet för den efterföljande aktiviteten och fältet Varning växlas från Nej till Ja. Högerklicka på aktiviteten och klicka på Åtgärda i aktivitetskontrollen.

Kommentarer    Den röda understrykningen som visar att det eventuellt finns schemaläggningskonflikter i manuellt schemalagda aktiviteter visas tills de lösts eller tills du väljer att ignorera varningar för aktiviteterna. När du vill ignorera varningar ändrar du fältet Ignorera varning från Nej till Ja. Du kan också, i fönstret Aktivitetskontroll för aktiviteten, avmarkera kryssrutan Ignorera alla varningar och förslag för den här aktiviteten.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×