Varför visas "Objekt kan inte flyttas utanför blad" när jag döljer kolumner eller rader?

Symptom

När du försöker att dölja kolumner eller rader får du ett felmeddelande om att du inte kan flytta objekt utanför kalkylblad i Microsoft Office Excel.

Orsak

Det här problemet uppstår vanligtvis i följande fall:

 • Objekt, t.ex. cellkommentarer, har angetts i celler i slutet av rutnätet. Om antalet kolumner eller rader är lika med eller större än antalet kolumner eller rader mellan objektets vänstra kant och den sista kolumnen (kolumn XFD) eller raden (radnummer 1048576) i kalkylbladet, kan de inte döljas.

 • Alternativet Flytta inte och ändra inte storlek med celler är markerat i dialogrutan Formatera <objektnamn>. Det här alternativet markeras som standard.

Om du t.ex. har infogat en cellkommentar i cellen XFC1 och alternativet Flytta inte och ändra inte storlek med celler är markerat visas meddelandet när du försöker dölja tre eller fler kolumner på någon plats i kalkylbladet mellan den första kolumnen och kolumnen som innehåller cellkommentarens vänstra kant.

Det här problemet kan också uppstå för rader, även om det inte är lika vanligt. Radgränsen är stor i Microsoft Office Excel 2007, vilket gör att det är mindre troligt att du har placerat objekt allra sist i kalkylbladet.

Obs!: Tänk på att det här problemet även kan uppstå när ett objekt är placerat en bit från slutet och du försöker dölja ett visst antal kolumner och rader som är lika med eller större än antalet kolumner och rader mellan objektet och den sista kolumnen eller raden i kalkylbladet.

Lösning

 1. Om objektet är en cellkommentar markerar du cellen som innehåller kommentaren.

  Tips: Om objektet är placerat i slutet av kalkylbladet kan du snabbt gå till den sista cellen i en rad eller kolumn genom att trycka på END och sedan på HÖGERPIL eller NEDPIL. Om du vill gå till den sista cellen i kalkylbladet som innehåller data eller formatering klickar du på CTRL+END.

 2. Högerklicka på den markerade cellen eller det markerade cellområdet och klicka sedan på Visa/dölj kommentarer.

 3. För pekaren över objektets kant tills den blir till en korspil och klicka sedan på kantlinjen.

 4. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Formatera <objektnamn>.

 5. Klicka på Flytta och ändra storlek med celler under Objektplacering på fliken Egenskaper och klicka sedan på OK.

 6. Om du vill dölja cellkommentaren igen högerklickar du på cellen och klickar sedan på Dölj kommentar.

 7. Upprepa steg 1 till 6 för varje objekt som orsakar det här problemet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×