Varför knappar på SharePoints menyflikar inte är tillgängliga

Varför knappar på SharePoints menyflikar inte är tillgängliga

I menyfliksområdet i SharePoint hittar du de kommandon du behöver för att utföra uppgifter, men ibland händer det att vissa knappar i menyfliksområdet är nedtonade eller inte tillgängliga.

Menyflik med inaktiverad knappar

Det här avsnittet visas när du ber om mer information eller hjälp om någon inaktiverad knapp. Vi har försökt att täcka de vanligaste problemen, men vi kan inte ta med alla orsaker till varför en knapp är inaktiverad.

Meddelanden: 

 • Om du har ett specifikt problem som inte tas upp här kan du ge en detaljerad beskrivning i avsnittet för feedback i slutet av artikeln.

 • Vi granska och uppdatera ämnen utifrån dina kommentarer.

Uppdaterat den 3 maj 2017 tack vare feedback från kunder.

Problem som orsakas av saknad behörighet

Om du inte har rätt behörighet kan vissa knappar vara inaktiverade eller inte fungera för specifika funktioner. Om du misstänker att du behöver behörighet för att aktivera knappar, se avsnittet om nekad åtkomst nedan för information om vem du behöver prata med. Mer information om behörigheter finns i Förstå behörigheter i SharePoint.

Meddelanden: 

 • Om du letar efter information som gäller en specifika sida eller webbplats inom organisationen, till exempel hur du får behörighet eller varför du förlorat din behörighet, kontaktar du organisationens webbplatsadministratör, din chef eller IT-avdelningen. Prata med din chef, receptionist eller kollega om du inte vet vem de ska kontakta.

 • Om du befinner dig på en offentlig webbsida kontaktar du webbplatsens ägare för mer information. Leta efter en länk eller sida för ”Kontakt”, ”Om” eller ”Webbplatsadministratör”. Om kontaktinformation saknas kan du ange domännamnet i en whois-sökning på Internet, till exempel https://whois.icann.org/. Det bör ge dig information om webbplatsens ägare och webbsidans administratör.

Behörigheter tilldelas av administratören. Om du får meddelandet åtkomst nekad när du försöker komma åt en viss sida eller en funktion kan du leta efter en länk för att begära åtkomst i anslutning till meddelandet. Klicka och fyll i din begäran. Här är ett exempel på en typisk dialogruta för nekad åtkomst, med en länk för att begära åtkomst:

Dialogrutan SPO-åtkomst nekad.

Om du inte ser en länk för att begära åtkomst kan den funktionen ha inaktiverats. Om så är fallet kontaktar du din administratör eller supportavdelningen för att begära åtkomst.

Om du har administratörsbehörighet läser du Förstå behörighetsnivåer:

Borttagna funktioner

När det kommer nya versioner av SharePoint, är det vanligt att funktioner av olika anledningar tagits bort. I samband med detta kan en inaktiverad knapp eller länk finnas kvar i gränssnittet. Kontrollera i dessa listor om funktioner inte längre är tillgängliga.

Funktioner som inte konfigurerats av administratör

Vissa funktioner, till exempel för att ansluta till Outlook eller Office måste konfigureras på servern eller installeras på din dator. Knapparna finns kvar, men ytterligare steg måste utföras. Om du använder SharePoint Server, är det möjligt att du måste ha Outlook eller Office installerat på din dator och servern inställd att hantera e-post innan knapparna aktiveras. Be din chef, webbplatsadministratör eller IT-avdelningen om hjälp. Om du är administratör får du söka information om hur du konfigurerar funktionerna som är inaktiverade.

Öppna i Utforskaren är nedtonat

Öppna i Utforskaren är en väldigt användbar funktion, men under vissa förhållanden fungerar den inte. Här följer några vanliga problem och hur du löser dem.

Ytterligare felsökning och krav för att Öppna med Utforskaren ska fungera finns i Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren.

Knappen Öppna med Utforskaren inaktiveras vanligtvis för en webbläsare som inte stöder ActiveX-kontroller eller för ett operativsystem som inte stöds.

Alternativet Öppna med Utforskaren är markerat men inte aktiverat.

I SharePoint Online och OneDrive för företag kallas Öppna med Utforskaren i stället Visa i Utforskaren och finns under knappen Visa i verktygsfältet.

Öppna med Utforskaren använder ActiveX-kontroller som bara stöds i Internet Explorer 11. Om du använder Chrome, FireFox eller Windows 10 standard Microsoft Edge-webbläsare, stöds Öppna med Utforskaren inte och är nedtonat.

Om du vill åtgärda problemet måste du köra Internet Explorer 11. Det levereras även med Windows 10, men är inte standard. Du kan även uppdatera Internet Explorer 11 med tidigare versioner av Windows.

Starta Internet Explorer 11 i Windows 10

 1. Klicka på Start Start-knappen i Windows 10 .

 2. Skriv Internet Explorer och välj sedan Internet Explorer.

Du förhindrar att SharePoint Online öppnar Microsoft Edge när du öppnar sidor genom att ändra standardwebbläsaren till Internet Explorer 11.

Ändra standardwebbläsare

 1. I Windows 10 klickar du på Start Start-knappen i Windows 10 , skriver Standardprogram och klickar sedan på Standardprogram.

  Standardprogram i Windows
 2. Under Webbläsare klickar du på Microsoft Edge. Klicka sedan på Internet Explorer i dialogrutan Välj en app.

  Val av webbläsaren Microsoft Edge eller Internet Explorer i standardprogram
 3. Stäng dialogrutan Välj standardappar.

Här är några andra saker du kan gå fel.

Knappar fungerar bara när du gör något

Vissa flikar, grupper och kommandon i menyfliksområdet är tillgängliga beroende vad du gör i SharePoint. Det vanligaste problemet är att du måste välja ett objekt för att vissa knappar ska aktiveras.

Beroende på aktiviteten måste du markera en eller flera objekt i biblioteket eller listan för att aktivera fil- och listspecifika knappar.

 • Knapparna Visa, Redigera egenskaper, Checka in, Checka ut, Dela och Ladda ned en kopia är inte tillgängliga i listor och bibliotek. Du måste välja ett objekt eller dokument för att de ska aktiveras. Om du markerar flera objekt tonas några av dem ned igen.

  Menyflik med nedtonade redigeringsknappar

  Innan du väljer ett objekt

  Redigera menyfliksområdet med markerat objekt

  När du har valt ett objekt

 • Du har markerat en grupp dokument och redigerings- och visningsknapparna är nedtonade. De här objekten fungerar bara för en markering. Däremot kan du använda andra kommandon, till exempel Checka ut.

  Redigera en del av menyfliksområdet med två objekt markerade i listan

Fler resurser

Här är några list- och biblioteksrelaterade länkar som kan hjälpa dig.

När du redigerar en sida, t.ex lägger till webbdelar och annat innehåll, är knapparna Spara, Spara som och Byt namn på sidan i fliken Sida inaktiverade om du inte först har klickat på Redigera.

Om du vill aktivera och spara eller byta namn på en sida, klickar du först på Redigera. Gör ändringarna och klicka sedan på Spara, Spara som eller Byt namn.

Menyfliksområdet med inaktiverade knappar

Avisering, anslutning och snabbredigering

Här är några anledningar till att dessa knappar är inaktiverade.

Kontrollera att du har Office 365 och att de senaste versionerna av apparna är installerade.

Menyflik med knappen Anslut till Outlook inaktiverad och markerad

De här funktionerna måste aktiverats av webbplatsadministratören, chefen eller ägaren.

Mer information om aviseringar och RSS-feeds finns i skapa en avisering eller prenumerera på en RSS-feed

Om du är på en sida som innehåller många webbdelar kan du försöka med att klicka på biblioteket eller listan du vill redigera och sedan prova knappen Snabbredigering igen.

Det här kan inträffa om vyn inte är standardinställningen. Här är några möjliga korrigeringar.

 • Använd eller skapa en vy som använder standardvyformatet för listan. Välj BIBLIOTEK eller Lista och klicka sedan på Ändra vy. I avsnittet Format på sidan Redigera vy väljer du Standard och sedan OK. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

  Obs!: Den här metoden påverkar hur vyn visas på sidan

 • Använd Databladsvy i området Aktuell vy på fliken Bibliotek eller Lista i menyfliksområdet. I Databladsvy kan du redigera listobjekt direkt.

Problem som orsakas av saknad behörighet

Om du inte har rätt behörighet kan vissa knappar vara inaktiverade, inte visas eller inte fungera för specifika funktioner.

Meddelanden: 

 • Om du letar efter information som gäller en specifika sida eller webbplats inom organisationen, till exempel hur du får behörighet eller varför du förlorat din behörighet, kontaktar du organisationens webbplatsadministratör, din chef eller IT-avdelningen. Prata med din chef, receptionist eller kollega om du inte vet vem de ska kontakta.

 • Om du befinner dig på en offentlig webbsida kontaktar du webbplatsens ägare för mer information. Leta efter en länk eller sida för ”Kontakt”, ”Om” eller ”Webbplatsadministratör”. Om kontaktinformation saknas kan du ange domännamnet i en whois-sökning på Internet, till exempel https://whois.icann.org/. Det bör ge dig information om webbplatsens ägare och webbsidans administratör.

Behörigheter tilldelas av administratören. Om du får meddelandet åtkomst nekad när du försöker komma åt en viss sida eller en funktion kan du leta efter en länk för att begära åtkomst i anslutning till meddelandet. Klicka och fyll i din begäran. Här är ett exempel på en typisk dialogruta för nekad åtkomst, med en länk för att begära åtkomst:

Dialogrutan SPO-åtkomst nekad.

Om du inte ser en länk för att begära åtkomst kan den funktionen ha inaktiverats. Om så är fallet kontaktar du din administratör eller supportavdelningen för att begära åtkomst.

Om du har administratörsbehörighet läser du Förstå behörighetsnivåer:

Varför vissa knappar är aktiverade men inte visas

Du kan vara i rätt område med rätt behörighet och ändå inte se vissa knappar. Här följer några flera orsaker till varför knapparna inte syns:

Vissa delar av menyfliksområdet komprimeras till en enda knapp med en nedrullningsbar meny. Om du vill visa fler alternativ måste du klicka på pilen bredvid knappen och expandera den nedrullningsbara menyn. Mer information finns i Jag ser inte de menyfliksobjekt som beskrivs i hjälpartiklarna.

Gruppen Hantera i menyfliksområdet

SharePoint-administratören kan välja att inte tillåta kommandon på anpassade webbplatser. Be webbplatsadministratören, chefen eller ägaren om mer information.

Varför visas inte menyfliksområdet?

Det finns flera situationer där du inte ser SharePoint-menyfliksområdet alls.

I så fall kan du i regel flytta tillbaka menyfliksområdet, om du klickar på Återgå till klassiska SharePoint längst ned i fältet Snabbstart till vänster på bildskärmen. Om du vill avsluta det klassiska SharePoint stänger du alla webbläsarfönster och loggar sedan in igen på Office 365. Om du inte ser alternativet klassiskt SharePoint kan du fråga din administratör eller IT-avdelning om de har inaktiverat det.

Fältet Snabbstart till vänster på skärmen med Återgå till klassisk vy markerat.

Med lokala versioner av SharePoint kan organisationen eller företaget ha en starkt anpassad webbplats som inte inkluderar menyfliksområdet. Om din webbplats är specialanpassad måste du kontakta din chef, webbplatsadministratör eller IT-avdelning.

Jag ser inget svar på min fråga!

Ibland är svaret relaterat till det innehåll eller den tjänst webbplatsen tillhandahåller. Den här artikeln handlar om sätt att åtgärda problem med SharePoint, inte nödvändigtvis om innehållet. Här är några fler tips:

 • Om du letar efter information som gäller en specifika sida eller webbplats inom organisationen, till exempel hur du får behörighet eller varför du förlorat din behörighet, kontaktar du organisationens webbplatsadministratör, din chef eller IT-avdelningen. Prata med din chef, receptionist eller kollega om du inte vet vem de ska kontakta.

 • Om du befinner dig på en webbsida kontaktar du webbplatsens ägare för mer information. Leta efter en länk eller sida för ”Kontakt”, ”Om” eller ”Webbplatsadministratör”. Om kontaktinformation saknas kan du ange domännamnet i en whois-sökning på Internet, till exempel https://whois.icann.org/. Det bör ge dig information om webbplatsens ägare och webbsidans administratör.

Lämna en kommentar

Hade du nytta av den här informationen? I så fall får du gärna meddela oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Var så specifik du kan och berätta exempelvis om SharePoint-version, operativsystem, och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla stegen och uppdatera artikeln.

Mer information finns i

Jag ser inte de menyfliksobjekt som beskrivs i hjälpartiklarna

Vilken version av Office använder jag?

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×