Varför kan jag inte markera formulär- och ActiveX-kontroller?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Symptom

Ibland kan det vara knepigt att markera en kontroll.

Orsak

Problemet kan bero på någon av flera orsaker:

 • Om du försöker markera en formulärkontroll som innehåller text eller andra objekt (t.ex. en bild) kanske du inte markerar hela kontrollen, och om du markerar hela kontrollen kanske du inte placerar pekaren direkt på kontrollens kantlinje.

 • Om du försöker markera en ActiveX-kontroll och designläget inte är aktiverat i Excel kanske du oavsiktligt startar en åtgärd, t.ex. en åtgärd som kör ett makro eller som markerar en kryssruta.

 • Många kontroller är placerade nära varandra.

Lösning

Börja med att fastställa vilken typ av kontroll du försöker markera. Eftersom det finns tre olika typer av kontroller och objekt som kan ändras specifikt är det inte alltid så lätt att veta vilken typ av kontroll det är genom att bara titta på den. Du kontrollerar vilken typ av kontroll du arbetar med genom att högerklicka på kontrollen och sedan notera följande:

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Egenskaper är kontrollen en ActiveX-kontroll och designläget är aktiverat i Excel.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Koppla makro är kontrollen en formulärkontroll.

  Tips: För att rätt snabbmeny ska visas för en gruppruta är det viktigt att du markerar grupprutans ytterkant och inte insidan.

 • Om snabbmenyn innehåller kommandot Redigera text har objektet skapats med ritverktygen.

Gör följande:

 • Gör följande om kontrollen är en formulärkontroll:

  • Kontrollera att kontrollens prickade kantlinje visas:

   Textruta med en prickad kantlinje

   I stället för texten som har en streckad kantlinje:

   Textruta med en streckad kantlinje .

  • Följ stegen nedan för att markera hela kontrollen:

   1. Högerklicka på kontrollen, men klicka inte på något kommando på snabbmenyn.

   2. Tryck på ESC.

 • Om kontrollen är en ActiveX-kontroll:

  1. Visa fliken Utvecklare om den inte är tillgänglig.

   Visa fliken Utvecklare

   1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

   2. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet under De vanligaste alternativen när du arbetar i Excel i kategorin Populära och klicka sedan på OK.

    Obs!: Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  2. Kontrollera att Excel är i designläge. Aktivera Designläge Bild av knapp på fliken utvecklare i gruppen kontroller.

 • När du arbetar med många kontroller som är placerade nära varandra förstorar du vyn genom att zooma till en större storlek.

  Mer information finns i Zooma in och ut ett dokument, presentationen eller kalkylbladet.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×