Varför är formulärrelaterade kommandon eller kontroller i menyfliksområdet inaktiverade?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

Du försöker lägga till en formulärkontroll eller en ActiveX-kontroll i kalkylbladet, men kommandon i gruppen kontroller på fliken utvecklare eller en viss kontroll kommandoknapp som ska vara tillgängliga från kommandot Infoga har inaktiverats.

Orsak och lösning

Det finns flera orsaker till detta:

  • Följande kontroller är inte tillgängliga i Excel-arbetsböcker och därför nedtonade alltid. Dessa kontroller används endast med dialogblad från Excel 5.0:

Knapp

Namn

Bild av knapp

Textfält

Bild av knapp

Kombinationsruta

Bild av knapp

Innehållskontroll för kombinationsrutor nedrullningsbara - redigera

Bild av knapp

Kör Dialog

  • Excel kanske för närvarande i data inmatningsläget för en cell, vilket gör kommandot Infoga inte tillgänglig. Du kanske har oavsiktligt inmatningsläget för en cell som döljs av en kontroll eller stödlinjer är dolda och du kan enkelt se att cellen finns i inmatningsläge.

    Du kan lösa detta genom att trycka på Esc avsluta cell inmatningsläge.

  • Du kanske har angett Inaktivera alla kontroller och visa inget meddelande i avsnittet ActiveX-inställningar i Säkerhetscenter.

    Använd en mindre restriktiva inställningen för att lösa det här.

  • Du kanske försöker lägga till en ActiveX-kontroll i ett dokument som har signerats av ett icke betrodda utgivare.

  • Egenskaper för kommandot Bild av knapp är aldrig aktiverad för etiketten Bild av knapp , knappen Bild av knapp och grupprutan Bild av knapp formulärkontroller.

  • Egenskaper för Bild av knapp och Visa kod Bild av knapp kommandon är inaktiverade om Excel inte är i designläge och du har aktiverat ActiveX-kontrollen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders