Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller skillnaden mellan originalplanens varaktighet för en aktivitet och den totala varaktighet (aktuell uppskattning) för en aktivitet.

Beräkning    Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller ”0 dagar” tills varaktighetsvärdet avviker från originalvaraktighetsvärdet, enligt fältet Originalvaraktighet. Sedan beräknas varaktighetsavvikelsen så här i Project:

Varaktighetsavvikelse = Varaktighet - Originalvaraktighet

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Varaktighetsavvikelse i en aktivitetsvy om du vill undersöka om ditt schema tar längre eller kortare tid än planerat.

Exempel    För tre månader sedan angav du en originalplan för ett projekt och nu vill du granska varaktighetsavvikelserna för aktiviteterna. Du lägger till fältet Varaktighetsavvikelse i vyn Aktivitetslista, så att du kan undersöka projektets förlopp och prestationerna hittills.

Obs!    Om varaktighetsavvikelsen är ett negativt värde, är aktiviteten schemalagd att ta kortare tid än vad som ursprungligen planerades. Om varaktighetsavvikelsen är ett positivt värde är aktiviteten schemalagt att ta längre tid än planerat. Om varaktighetsavvikelsen är noll tar aktiviteten exakt lika lång tid som enligt planeringen.

Fältet Varaktighetsavvikelse innehåller ”0 dagar” tills varaktighetsvärdet avviker från originalvaraktighetsvärdet, enligt fältet Originalvaraktighet. Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Då kopieras det aktuella värdet för den schemalagda varaktigheten i fältet Varaktighet till motsvarande Originalvaraktighet-fält.

I vyn Uppföljnings-Gantt kan du visa varaktighetsavvikelsen grafiskt med Gantt-staplar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×