Var finns Dokumentinformationspanelen i Office 2016?

Dokumentinformationspanelen har tagits bort i Office 2016-programmen. Du kan visa och redigera dokumentegenskaper i Office 2016-programmen med hjälp av fliken Info som finns på Arkiv-menyn i Excel 2016, Word 2016 och PowerPoint 2016.

Dokument i ett SharePoint-dokumentbibliotek på en webbplats eller i en offentlig mapp kanske har associerade egenskaper för dokumentbibliotek. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du ange en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När du lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas du att ange värden för alla egenskaper som är obligatoriska, eller att uppdatera alla egenskaper som är felaktiga. Följ dessa steg för att visa och redigera associerade egenskaper för dokumentbibliotek i Office 2016-program.

 1. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016 som innehåller associerade dokumentbiblioteksegenskaper, visas ett varningsmeddelande under menyfliksområdet. Klicka på Redigera egenskaper för att visa dokumentbiblioteksegenskaperna.

  Knappen Redigera egenskaper visas i meddelandefältet

 2. Du tas till fliken Info på Arkiv-menyn. Du kan också öppna den här fliken genom att klicka på Arkiv > Info. Klicka på Visa alla egenskaper för att visa och redigera dokumentegenskaperna i avsnittet Egenskaper. Alla obligatoriska egenskaper från dokumentbiblioteket är markerade med röda kantlinjer på fliken Info i Word 2016, Excel 2016 och PowerPoint 2016.

  Området Egenskaper på fliken Information med statusfältet som visar en röd kantlinje

 3. Om du försöker spara dokumentet utan att ha angett information för de obligatoriska dokumentegenskaperna kan du inte att kunna spara dina ändringar till dokumentbiblioteket och en dialogruta visas som förklarar att vissa egenskaper saknas. Klicka på Gå till dokumentegenskaper för att öppna fliken Info där du kan ange de egenskaper som saknas.

  Dialogruta som visar att filen inte kan sparas.

 4. Om du saknar obligatoriska egenskaper i dokumentet ser du också ett meddelandefält under menyfliksområdet som anger att du inte kan spara på servern förrän du anger den obligatoriska informationen. Knappen Försök spara igen i det här meddelandet är inaktiverad tills du anger egenskaperna som saknas. Ange den informationen som saknas för alla obligatoriska dokumentegenskaper och klicka sedan på Försök spara igen för att spara dina dokumentändringar på servern.

  Meddelandefältet med knappen Försök spara igen inaktiverad.

Vissa typer av dokumentbiblioteksegenskaper, till exempel uppslag, kräver ytterligare SharePoint-data och kan inte redigeras direkt i avsnittet Egenskaper på fliken Info. Dessa egenskaper visas tillsammans med knappen Visa detaljer. Följ dessa steg om du vill redigera dessa egenskapstyper.

 1. Klicka på Arkiv > Info för att visa avsnittet Egenskaper på fliken Info.

 2. Klicka på Visa detaljer.

  Knappen Visa information i området Egenskaper på fliken Information

 3. Redigera egenskapsvärdet i webbdialogrutan för metadata. Den här dialogrutan är samma som webbdialogrutan för metadata i webbanvändargränssnittet för Microsoft SharePoint.

  Dialogrutan Egenskaper för webbfil med fältet Avdelning som visar en lista med tre alternativ.

 4. Spara ändringarna av egenskapen genom att klicka på OK.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×