Var är min Office 365-rapport?

Som en del av de uppdateringar och förbättringar av administrationscentret för Office 365 vi har gjort har vi också förbättrat rapporteringsfunktionerna i Office 365. Mer information och en lista med de nya rapporterna finns i avsnittet Rapporter – översikt. I den här artikeln får du en förståelse för hur informationen i de nya rapporterna avbildar informationen du fick i de gamla. Vi har standardiserat rapporterna för alla produkter, introducerat nya rapporter, slagit samman några för att minska mängden dubbletter och återkallat några rapporter. Det finns även rapporter som vi fortfarande arbetar med. Läs tabellerna nedan för mer information om den rapport du är intresserad av.

Användare och licenser

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Licensiering och aktiv användning

 • Jämförelse av betalda licenser, utvärderingslicenser och aktiv användning av SharePoint, Yammer, Skype för företag och Exchange.

Innehållet i den här rapporten kommer att migreras till rapporten om använda licenser.

Rapporten om använda licenser tillhandahåller en kombinerad rapport om alla användare, per produkt, tillsammans med licenstilldelningsdatum och datum för senaste aktivitet för varje produkt. Rapporten om använda licenser kommer att bli tillgänglig inom kort.

Användning av e-post och postlåda

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Aktiva och inaktiva postlådor

 • Aktiva postlådor

 • Inaktiva postlådor

Innehållet i den här rapporten har migrerats till rapporten E-postaktivitet.

Rapporten E-postaktivitet innehåller information om användarnas postlådor och nivån av aktivitet för varje postlåda baserat på skickade och lästa e-postmeddelanden.

Postlådeanvändning

 • Totalt antal postlådor

 • Postlådor som överskrider sin lagringskvot

 • Postlådor med mindre än 25 % användning av sin lagringsgräns

Innehållet i den här rapporten har migrerats till rapporten Postlådeanvändning.

Rapporten Postlådeanvändning i Administrationscenter för Office 365 tillhandahåller information om det totala antalet postlådor, antalet aktiva postlådor (baserat på skickade och lästa e-postmeddelanden) och den totala lagringsstorleken som används för alla postlådor. Den kommer också att tillhandahålla information om antalet användare som överskrider sina lagringskvoter.

Nya och borttagna postlådor

 • Nya postlådor

 • Borttagna postlådor

Innehållet i den här rapporten har migrerats till rapporten Postlådeanvändning.

Rapporten Postlådeanvändning i Administrationscenter för Office 365 tillhandahåller information om det totala antalet postlådor, antalet aktiva postlådor (baserat på skickade och lästa e-postmeddelanden) och den totala lagringsstorleken som används för alla postlådor. Den kommer också att tillhandahålla information om antalet användare som överskrider sina lagringskvoter.

Typer av postlådeanslutningar

 • Postlådeanslutningar till Office 365 från olika protokoll och tjänster (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP och POP3)

Innehållet i den här rapporten kommer att migreras till rapporten Office 365-rapporter i administrationscenter – Användning av e-postprogram.

Rapporten Office 365-rapporter i administrationscenter – Användning av e-postprogram innehåller information om vilka e-postklienter och versioner av dessa som ansluter till Office 365.

Webbläsare och operativsystem

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Webbläsare som används

 • Typer av webbläsare som används för att logga in på Office 365.

Den här rapporten används inte längre.

Vi utvecklar en rapport om använda klienter per produkt som ska hjälpa administratörer att förstå konfigurationen av klientanvändning på produktnivå. Den här rapporten kommer att bli tillgänglig inom kort.

Operativsystem som används

 • Vilka operativsystem som används för att logga in på Office 365.

Den här rapporten används inte längre.

Vi utvecklar en rapport om använda klienter per produkt som ska hjälpa administratörer att förstå konfigurationen av klientanvändning på produktnivå. Den här rapporten kommer att bli tillgänglig inom kort.

Skype för företag

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Aktiva användare

 • Office 365-användare som använder Skype för företag för minst en peer to peer- eller konferenssession.

Den här rapporten har migrerats till rapporten Skype för företag – Online-aktivitet.

Du får information om Skype för företag-användning, inklusive information om antalet minuter i ett Skype-möte, peer to peer-aktivitet som snabbmeddelanden och samtal, organiserade möten och mötesdeltagande. Ta en titt på rapporten Skype för företag – Online-aktivitet.

Skype för företag-ljud och Skype för företag-minuter.

 • Totalt antal minuter i peer to peer-sessioner (ljud- och video) samt konferenser (uppringning/utringning)

Det totala antalet minuter i ljud- och videovarianter av peer to peer-sessioner har migrerats till rapporten Peer to Peer-aktivitet för Skype för företag – Online.

Det totala antalet minuter i konferenser med uppringning/utringning har migrerats till rapporterna Deltagaraktivitet i Skype för företag – Online-konferenser och Planerad aktivitet i Skype för företag – Online-konferenser.

Rapporten Peer to Peer-aktivitet för Skype för företag – Online visar hur användarna använder Skype för företag för att kommunicera med hjälp av snabbmeddelanden, ljudsamtal och videosamtal, programdelning samt filöverföringar.

Rapporterna Deltagaraktivitet i Skype för företag – Online-konferenser och Planerad aktivitet i Skype för företag – Online-konferenser innehåller information om hur konferensplanerare och konferensdeltagare använder Skype för företag för att kommunicera med snabbmeddelanden, ljudsamtal, videosamtal, programdelning samt organiserade webb- och PSTN-konferenser (uppringing/utringning).

Användaraktiviteter

 • Skype för företag-aktiviteter som en viss användare har deltagit i

Den här rapporten har migrerats till rapporten Skype för företag – Online-aktivitet.

Du får information om Skype för företag-användning, inklusive information om antalet minuter i ett Skype-möte, peer to peer-aktivitet som snabbmeddelanden och samtal, organiserade möten och mötesdeltagande. Ta en titt på rapporten Skype för företag – Online-aktivitet.

Peer to peer-sessioner

 • Peer to peer-sessioner med ljudsamtal, videosamtal, programdelning och filöverföring.

Den här rapporten har migrerats till rapporten Peer to Peer-aktivitet för Skype för företag – Online.

Rapporten Peer to Peer-aktivitet för Skype för företag – Online visar hur användarna använder Skype för företag för att kommunicera med hjälp av snabbmeddelanden, ljudsamtal och videosamtal, programdelning samt filöverföringar.

PTSN-användning

 • PSTN-samtalsanvändning

Den här rapporten har migrerats till rapporten PSTN-användning

Du hittar rapporten PSTN-användning i listrutan på instrumentpanelen Rapport. Om du har PSTN aktiverat för organisationen öppnar länken rapporten i Skype-administrationscentret.

Konferenser

 • Totalt antal konferenser som inkluderade snabbmeddelanden, ljudsamtal, videosamtal, programdelning, filöverföring och uppringning/utringning.

Den här rapporten har migrerats till rapporten Planerad aktivitet i Skype för företag – Online-konferenser.

Rapporten Planerad aktivitet i Skype för företag – Online-konferenser innehåller information om hur konferensplanerare och konferensdeltagare använder Skype för företag för att kommunicera med snabbmeddelanden, ljudsamtal, videosamtal, programdelning samt organiserade webb- och PSTN-konferenser (uppringing/utringning).

Blockerade användare

 • Blockerade användare som avblockerats för Skype för företag

Den här rapporten har migrerats till Skype-administrationscentret.

Den här rapporten är tillgänglig i Skype-administrationscentret.

Klientenheter

 • Antalet användare som använder en viss typ av enhet, t.ex. Windows, Windows Phone, Android, iPhone eller iPad.

Innehållet i den här rapporten har migrerats till rapporten Använda Skype för företag-klienter.

Med rapporten Klienter som används i Skype för företag kan du se vilka enheter, bland annat Windows-baserade operativsystem och mobila enheter, som har Skype för företag-appen installerad och använder den för snabbmeddelanden och möten.

Klientenheter per användare

 • Antalet klientenheter som används av Office 365-användare

Innehållet i den här rapporten har migrerats till rapporten Använda Skype för företag-klienter.

Med rapporten Klienter som används i Skype för företag kan du se vilka enheter, bland annat Windows-baserade operativsystem och mobila enheter, som har Skype för företag-appen installerad och använder den för snabbmeddelanden och möten.

OneDrive för företag

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Distribuerade OneDrive för företag-webbplatser

 • Antalet distribuerade OneDrive för företag-webbplatser

Den här rapporten har migrerats till rapporten OneDrive för företag-användning.

I rapporten OneDrive för företag-användning visas lagrings- och delningsaktivitet i OneDrive för företag, inklusive antalet lagrade filer och deras storlek, totalt och per användare.

OneDrive för företag-lagring

 • Lagringsutrymme som används för OneDrive för företag-webbplatser

Den här rapporten har migrerats till rapporten OneDrive för företag-användning.

I rapporten OneDrive för företag-användning visas lagrings- och delningsaktivitet i OneDrive för företag, inklusive antalet lagrade filer och deras storlek, totalt och per användare.

SharePoint-användning

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Lagringsmått för klientorganisation

 • Lagringsutrymme som används för hela klientorganisationen

 • Lagringsutrymme som används för OneDrive för företag

 • Använt lagringsutrymme för gruppwebbplatser

Den här rapporten har migrerats till rapporten SharePoint-webbplatsanvändning.

Rapporten SharePoint-webbplatsanvändning tillhandahåller information om lagring för alla dina SharePoint-webbplatser. Rapporten hjälper dig att se aktiviteten på webbplatserna, hur mycket lagringsutrymme det finns tillgängligt per webbplats och hur webbplatserna används för fillagring.

Lagring för gruppwebbplats

 • Använt lagringsutrymme för gruppwebbplatser

Den här rapporten har migrerats till rapporten SharePoint-webbplatsanvändning.

Rapporten SharePoint-webbplatsanvändning tillhandahåller information om lagring för alla dina SharePoint-webbplatser. Rapporten hjälper dig att se aktiviteten på webbplatserna, hur mycket lagringsutrymme det finns tillgängligt per webbplats och hur webbplatserna används för fillagring.

Säkerhet och efterlevnad

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Postlådeåtkomst från andra än ägaren

 • Åtkomst av andra användare än ägaren inom eller utanför organisationen

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Identifiering av skräppost

 • Skräppost som identifieras i skickad eller mottagen e-post grupperas efter typ av skräppostfiltrering:

  • Innehållsfiltrering, SMTP-blockering, IP-blockering och katalogblockering

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Vanligast skadlig programvara för e-post

 • De 10 vanligaste skadliga programvarorna i mottagen och skickad e-post

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Skickad och mottagen e-post

 • Grupperade efter trafiktyp:

  • Bra e-post: Meddelanden som har tagits emot och inte identifierats som skräppost eller skadlig programvara.

  • Skräppost: Meddelanden som identifierades som skräppost.

  • Skadlig programvara: Meddelanden som innehöll skadlig programvara.

  • Transportregler: Meddelanden som matchade minst en regel

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Identifieringar av skadlig programvara

 • Skickad eller mottagen e-post innan åtgärden för skadlig programvara vidtogs

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Vanligaste regelmatchningar för e-post

 • De 10 oftast matchade transportreglerna för mottagen och skickad e-post

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Regelmatchningar för e-post

 • Antalet transportregelmatchningar, grupperade efter reglernas allvarlighetsgrad

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Vanligaste DLP-principmatchningar (skydd mot dataförlust) för e-post

 • De 10 oftast matchade DLP-principerna för mottagen och skickad e-post

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Vanligaste DLP-regelmatchningar (skydd mot dataförlust) för e-post

 • De 10 oftast matchade DLP-reglerna för mottagen och skickad e-post

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

DLP-principmatchningar per allvarlighetsgrad för e-post

 • Antalet matchningar av DLP-principregler för e-post, grupperade efter allvarlighetsgrad

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Matchningar, åsidosättanden och falska matchningar av DLP-principer för e-post

 • Antalet åsidosättanden av DLP-principmatchningar (användaren skickade e-postmeddelandet trots en DLP-matchning) och falska matchningar (användaren rapporterar att en DLP-matchning var felaktig).

Den här rapporten finns i avsnittet Rapporter på fliken Säkerhet och efterlevnad.

Office 365-grupper

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Nya och borttagna grupper

 • Nya grupper

 • Borttagna grupper

Den här rapporten används inte längre.

Med rapporten Office 365-rapporter i administrationscenter – Office 365-grupper får du insyn i Office 365-gruppernas aktivitet i organisationen och ser hur många Office 365-grupper som skapas och används.

Office 365-aktiveringar

Gamla administrationscentret

Nya administrationscentret

Kommentar

Office-aktiveringar

Rapport om Office-aktiveringar i administrationscenter för Office 365

Med Office-aktiveringsrapporten i administrationscenter för Office 365 får du en översikt över vilka användare har aktiverat sin Office-prenumeration på minst en enhet. Den ger en uppdelning av aktiveringar av Office 365 Proplus, Project och Visio Pro för Office 365-prenumerationer samt en uppdelning av aktiveringar på datorer och andra enheter.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×