Vanliga utskriftsproblem

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln hjälper dig att få svar på några av de vanligaste utskriftsproblem. De här problemen rör skillnaden mellan en sida och ett pappersark i Publisher, skillnaderna mellan att skriva ut flera sidor eller flera kopior på ett pappersark, och hur du kan anpassa sidor på pappersarket.

Vad vill du göra?

Lär dig skillnaden mellan sidor, dokument och kopior

Skriva ut flera sidor på ett ark

Skriva ut flera kopior på ett ark

Justera dina publikationer

Lär dig skillnaden mellan sidor, dokument och kopior

Sidstorlek refererar till området i din publikation i Publisher. Pappersstorlekoch kalkylbladets skala är storleken på det papper som du använder för utskrift. Det innebär att du kan skriva ut flera sidor eller flera kopior av en enskild sida på ett pappersark. Följande illustration visar flera olika sidor som ska skrivas ut på ett pappersark.

Exempel på flera sidor på ett ark

Skriva ut flera sidor på ett ark

Om du har flera sidor i publikationen kan du skriva ut dem på varje pappersark:

Obs!: Det här alternativet är tillgängligt endast när publikationens sidstorlek är tillräckligt liten för mer än en sida som får plats på ett pappersark.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på en sida per ark under Inställningar och välj sedan flera sidor per ark i listan.

 3. Klicka på Skriv ut.

  Tips: Skriva ut en testsida på ett blad på vanligt papper för att verifiera att publikationen skrivs ut som du förväntat dig innan du skriver ut på en tillverkare produkt eller fler dyr papper.

Överst på sidan

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 2. Klicka på flera sidor per ark under Utskriftsalternativ.

  Dialogrutan Skriv ut med alternativet Flera sidor per ark

 3. Klicka på Skriv ut.

  Tips: Skriva ut en testsida på ett blad på vanligt papper för att verifiera att publikationen skrivs ut som du förväntat dig innan du skriver ut på en tillverkare produkt eller fler dyr papper.

Överst på sidan

Skriva ut flera kopior på ett ark

Anta att du har en visitkort publikation. Genom att välja flera kopior per ark, kan du välja att skriva ut 10 exemplar av samma kortet på ett pappersark.

 1. Öppna den publikation som du vill skriva ut, till exempel en etikettpublikationen.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på En sida per ark under Inställningar, och välj sedan Flera kopior per ark i listan.

 4. Välj hur många kopior du vill ha i rutan kopior av varje sida.

Tips: Om du vill skriva ut på en specifik tillverkares produkt – till exempel ett etikettark – försök att skriva ut på ett tomt papper och kontrollera att din publikation justeras automatiskt korrekt på produkten.

Mer får plats på bladet

Om du inte försöker justera utskriften till en tillverkare produkt kanske du öka eller minska antalet kopior av din publikation som får plats på ett pappersark genom att justera sidan och översta marginaler och vågräta och lodräta mellanrum.

Om du vill ändra sidans Utskriftsmarginaler och vågräta och lodräta mellanrum, gör du följande:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på En sida per ark under Inställningar, och välj sedan Flera kopior per ark i listan.

 3. Klicka på Layoutalternativ och ställer sedan in marginaler och mellanrum.

Pappersformat

Du kan också ändra antalet kopior som skrivs ut på varje blad genom att använda en annan storlek papper eller blad. Om du vill skriva ut flera kopior på ett pappersark sidstorleken får inte vara större än pappersstorleken. Till exempel vill skriva ut två kopior av sidan på varje ark, sidstorleken måste vara mer än hälften så stort som arkstorleken.

Om du vill ändra vilka storleken på papper du tänker skriva ut på, gör du följande:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Under Inställningar väljer du den pappersstorlek som du vill använda.

 3. Klicka på en sida per ark och välj sedan flera kopior per ark i listan.

 4. Välj hur många kopior du vill ha i rutan kopior av varje sida.

  Obs!: Om skrivaren stöder anpassade pappersstorlek kan ange du en anpassad pappersstorlek när du har klickat på Skrivaregenskaper. Läs i handboken för specifika instruktioner för att lägga till anpassad pappersstorlek.

Överst på sidan

 1. Öppna den publikation som du vill skriva ut, till exempel en etikettpublikationen.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Klicka på flera kopior per ark.

Tips: Om du vill skriva ut på en specifik tillverkares produkt – till exempel ett etikettark – försök att skriva ut på ett tomt papper och kontrollera att din publikation justeras automatiskt korrekt på produkten.

Mer får plats på bladet

Om du inte försöker justera utskriften till en tillverkare produkt kanske du öka eller minska antalet kopior av din publikation som får plats på ett pappersark genom att justera sidan och översta marginaler och vågräta och lodräta mellanrum.

Om du vill ändra sidans Utskriftsmarginaler och vågräta och lodräta mellanrum, gör du följande:

 1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och sedan på flera kopior per ark.

 2. Justera marginaler och mellanrum i avsnittet Fler utskriftsalternativ.

Pappersformat

Du kan också ändra antalet kopior som skrivs ut på varje blad genom att använda en annan storlek papper eller blad. Om du vill skriva ut flera kopior på ett pappersark sidstorleken får inte vara större än pappersstorleken. Till exempel vill skriva ut två kopior av sidan på varje ark, sidstorleken måste vara mer än hälften så stort som arkstorleken.

Den skrivare som du använder avgör pappersformat som du kan använda. Om du vill markera området med pappersformat som skrivaren kan skriva ut på i handboken för skrivaren eller visa pappersformat som är tillgängliga för skrivaren i dialogrutan Skrivarinställning.

Om du vill ändra vilka storleken på papper du tänker skriva ut på, gör du följande:

 1. Klicka på Skrivarinställning på menyn Arkiv.

 2. Klicka på pilen bredvid storlekslistan att se vilka storlekar är tillgängliga i dialogrutan Utskriftsformat under papper.

 3. Välj storlek på papper som du vill använda.

  Obs!: Om skrivaren stöder anpassade pappersstorlek kan ange du en anpassad pappersstorlek när du klickar på Egenskaper. Läs i handboken för specifika instruktioner för att lägga till anpassad pappersstorlek.

Överst på sidan

Justera dina publikationer

När du skriver ut publikationer på ett ark med papper eller en specifik tillverkares produkt, till exempel etiketter eller visitkort, kan du justera publikationen så att den får plats exakt där du vill ha den.

Om du vill göra det lättare att justera en publikation på en specifik tillverkares produkt, aktivera skärmärken. Du kan inaktivera skärmärkena när du justerar publikationen på pappersarket. Mer information om skärmärken finns i Lägg till och skriva ut skärmärken i Publisher.

Du kan ange var på ett pappersark publikationen skrivs ut genom att justera utskriftsalternativ i utskriftsinställningar. Du kan till exempel tvinga publikationen för att börja skriva ut tum från början av pappersarket genom att ändra Toppmarginal till 1.0.

Du kan också skapa mer utrymme mellan publikation kopior och sidor genom att öka Vågrätt avstånd och lodrätt avstånd så att utskriften bättre fyller på pappersarket.

Justera utskriftsalternativen för att välja befattning

 1. Skapa eller öppna en publikation som är mindre än den pappersstorlek som du vill skriva ut på, till exempel ett visitkort.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på En sida per ark under Inställningar, och välj sedan Flera kopior per ark i listan.

  Ange antal kopior du vill ha ett blad (även om det är bara 1) och i rutan kopior av varje sida.

 4. Klicka på Layoutalternativ och ange den raden och kolumnen där du vill börja skriva ut på sidan

 5. Ändra mått Sidmarginal, Toppmarginal, Vågrätt avstånd och lodrätt avstånd så att förhandsgranskningsfönstret visar placering och antal kopior som du vill använda.

  Tips: Om du vill skriva ut på en specifik tillverkares produkt försök utskrift på en tom sida först kontrollerar du att publikationen skrivs ut på produkten där du vill använda.

Överst på sidan

 1. Skapa eller öppna en publikation som är mindre än den pappersstorlek som du vill skriva ut på, till exempel ett visitkort.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Fler utskriftsalternativ, ange under rad och kolumn där du vill börja skriva ut på sidan

 4. Ändra mått Sidmarginal, Toppmarginal, Vågrätt avstånd och lodrätt avstånd så att förhandsgranskningsfönstret visar tal placering eller maximalt antal kopior som du vill använda.

  Fler utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut

  Tips: Om du vill skriva ut på en specifik tillverkares produkt försök utskrift på en tom sida först kontrollerar du att publikationen skrivs ut på produkten där du vill använda.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×