Vanliga problem med dokumentkoppling

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln hjälper dig att få svar på vanliga dokumentkoppling problem när du använder Publisher: ändra till en datalista för käll- eller adress under dokumentkopplingsprocessen, lägga till blanksteg i ett kopplingsfält så att det ser ut som du vill , spara den kopplade publikationen och skriva ut olika kopplade sidor på ett ark (till exempel olika etiketter på ett ark med etiketter).

Redigera en befintlig adresslista

Om du arbetar med publikationen sammanfoga och du vill göra ändringar i din lista med data källista eller en adress, gör du följande:

 1. Under Skapa mottagarlista klickar du på Använd en befintlig lista och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

  Som standard lagrar Microsoft Publisher-datakällor i mappen Mina datakällor. Du kan behöva bläddra för att hitta datakällan.

 2. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla.

 3. Klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar visas andra dialogrutor begär specifik information.

  Om datakällan är ett Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information på flera kalkylblad, måste du markera det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på namnet på datakällan och klicka sedan på Redigera i dialogrutan Mottagare av kopplat dokument.

  Redigera befintlig adresslista

 5. I dialogrutan Redigera datakälla du redigera eller ta bort befintliga adresser eller lägga till nya poster.

 6. När du är klar redigeringen adresslistan klickar du på OK och sedan på Ja om du vill uppdatera adresslistan.

Obs!: Mer information om hur du skapar en datakälla eller en adresslista finns i Skapa en datakälla för ett kopplat dokument.

De vanligaste problemet med att infoga kopplingsinstruktioner i ett dokument ska få rätt avstånd mellan kopplingsinstruktionerna, särskilt med koppla fält som inte är alltid presentera, till exempel initialer för mellannamn. Du kan lägga till blanksteg direkt på sidan mellan kopplingsinstruktionerna men resulterar i extra blanksteg om några av adresserna inte använder alla kopplingsinstruktioner. Om du vill se till att alla fält får det utrymme som de behöver, Infoga blanksteg i adresslistan.

Till exempel om du vill se till att den reciprient namn visas korrekt ifall ett objekt i din adresslista innehåller en initial, gör du följande:

 1. Lägga till ett blanksteg, genom att trycka på blanksteg före och efter inledande i mitten första posten för varje mottagare som innehåller en Middile Initial.

 2. Lägga till ett blanksteg i mitten första posten för varje mottagare som inte innehåller en initial.

  Tomma rader i adresslistan

Ett kopplat dokument innehåller både den information som är detsamma i varje kopia och platshållare för den information som är unika för varje kopia. Ett exempel på det här är ett personligt anpassade nyhetsbrev där brödtexten i nyhetsbrevet är samma som för alla mottagare men adressetiketter adress och introduktion skiljer sig.

De flesta vanliga problem med att skapa den kopplade publikationen sparas inte publikation med kopplingsinstruktioner och kopplade sidor publikationen.

Skapa kopplade publikationen är steg tre i guiden Koppla dokument. I det här steget finns det tre alternativ:

 1. Skriv ut      Det här alternativet om du skriver ut den kopplade publikationen.

 2. Koppla till en ny publikation      Det här alternativet öppnas en ny publikation med en sida för varje uppsättning kopplade data.

 3. Lägg till i en befintlig publikation Det här alternativet om du uppmanas att välja en publikation och sedan läggs, de kopplade sidorna i slutet av publikationen.

Om du vill spara de kopplade publikationen och publikationen som innehåller de kopplade fälten, klickar du på alternativet Koppla till en ny publikation. En ny publikationsfönstret öppnas och visar publikationen kopplade sidor. Sammanfoga fält publikationen är dold bakom kopplade sidor publikationen. Se till att spara båda publikationer.

Sedan kan du skriva ut publikationen kopplade sidor.

De vanligaste problemet med att skriva ut publikationen skrivs ut något av var och en av de kopplade sidorna på ett pappersark – till exempel en av varje olika utskicket etiketter på ett ark med adressetiketter etikett papper.

Detta beror på att om du väljer alternativet Skriv ut dialogrutan Skriv ut med alternativet flera kopior per ark som standard och skriver ut ett helt blad med etiketter för varje adress i stället för utskrift en adress per etiketten på arket.

Att skriva ut olika uppsättningar med kopplade data – till exempel olika namn och adresser – Klicka på flera sidor per ark i avsnittet Utskriftsalternativ på varje pappersark.

Dialogrutan Skriv ut med alternativet Flera sidor per ark

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders