Vanliga frågor om Yammer Live

Läs svar på vanliga frågor om att bereda en Live-händelse i Yammer.

Vanliga frågor: komma igång

F: Vem kan skapa live-evenemang i Yammer?

 • Du måste vara grupp administratör i gruppen Yammer för att du ska kunna skapa Live-händelsen.

 • Du kan inte vara gäst användare i Yammer-nätverket.

 • Du måste ha en Office 365-prenumeration som innehåller Yammer.

  • För händelser som skapas med hjälp av en extern app eller enhet måste du också ha direkt uppspelning.

  • För händelser i Teams måste Teams vara aktiverat. Kontrol lera om det är genom att klicka på Office 365-startprogrammet och se om det finns en Teams-ikon.  

Har du frågor om hur organisationen har kon figurer ATS? Kontakta din lokala IT-administratör. Mer information finns i få hjälp med att skapa en Yammer live event.

F: vilka grupper kan ha Live-händelser?

A: du kan vara värd för en Live-händelse i en offentlig eller privat Office 365-ansluten grupp. Information om hur du tar reda på om gruppen är en uppkopplad Office 365-grupp finns i är min grupp i Yammer ansluten till Office 365?.

 • Om du skapar en händelse som är öppen för alla anställda använder du en offentlig grupp så att grupp medlemmar och icke-medlemmar kan visa och delta. Observera att gruppen alla företag inte är en ansluten Office 365-grupp, så att den inte kan användas för Live-händelser.

 • Om du vill begränsa vem som kan delta i händelsen, använda en privat grupp och bara medlemmar i Yammer-gruppen kan delta.

Jag ser inte alternativet Live-händelse i min Yammer-grupp. Är det tillgängligt för mitt nätverk?

Det bör vara men du måste kontrol lera att gruppen uppfyller kraven:

 • Gruppen Yammer måste vara en Office 365-ansluten grupp. Om du vill se om det är går du till är min Yammer-grupp ansluten till Office 365?.

 • För att skapa en Live-händelse måste du vara grupp administratör i den Yammer-grupp där du vill skapa Live-händelsen.

 • Du kan inte vara gäst användare i Yammer-nätverket.

 • Du måste ha en Office 365-prenumeration som innehåller Yammer och Teams.

 • För händelser som skapas med hjälp av en extern app eller enhet måste du också ha direkt uppspelning.

 • Teams måste vara aktiverat. Kontrol lera om det är genom att klicka på Office 365-startprogrammet och se om det finns en Teams-ikon.

Hur ska jag bemanna min händelse?

Det beror på vilken produktions metod du använder.

Bör jag skapa en test Live-händelse innan jag gör mitt första riktiga?

Vi rekommenderar att du gör en test Live-händelse för att se till att du är van vid vad som ska hända och ansvaret för varje grupp medlem. Det är speciellt sant för en Live-händelse som ska skickas till tusentals personer. Du behöver bara några personer för att göra ditt test, så länge du har någon i varje roll: organisatör, presentatör, deltagare och för händelser som produceras med en extern app eller enhet, AV personal för att köra mixern och för att tillhandahålla kodnings information. Du kan skapa en Yammer-grupp för alla som deltar i testet.

Är Yammer Live-evenemanget samma som Skype-sändning? Varför ska jag använda Yammer för möten eller stads salar i stället för Skype för företag?

Nej, live-evenemang i Yammer förlitar sig på en extern Coder och möjliggör de omfattande sociala åtaganden som Yammer inför, under och efter evenemanget och är avsedda för interna mål grupper i en destination (Yammer) där anställda redan har gjort det.

Vanliga frågor: skapa en Live-händelse

Kan landnings sidan för händelsen anpassas?

Du kan redigera titeln, beskrivningen, datum och tid för händelsens landnings sida. Inspelningen tas med när händelsen har inträffat.

Finns det ett alternativ för att dela en PowerPoint-presentation under en Live-händelse?

Ja, du kan dela din skärm som kan innehålla PowerPoint.

F: vilka är de bästa sätten att marknadsföra en händelse?

A: Använd länkar till den händelse som finns på sidan evenemang i Teams eller Yammer för att bjuda in deltagare att delta i evenemanget.

 • Publicera ett meddelande i gruppen med en länk till händelse sidan för offentliga grupper. För att få större räckvidd kan du även posta ett meddelande i gruppen alla företag .

 • Anslå ett meddelande i gruppen för privata grupper med en länk till händelse sidan.

 • Skicka ett e-postmeddelande med länken.

 • Skicka en mötesinbjudan i Outlook eller teams som innehåller länken.

Vilka förslag har du för anställda som kanske inte kan delta i evenemanget?

Visa Playbook för live event för förslag och rekommendationer.

Kan vårt evenemangs team lära sig konversationerna eller alla deltagarna Se alla frågor?

Alla frågor och konversationer visas i Yammer-gruppen.

Måste jag skapa en skrift eller ta verktyget med att skriva in videon? Hur fungerar dold textning efter händelsen? Hur fungerar översättningen av Bildt externa?

Strömmen ger automatiskt en utskrift efter händelsen och du kan redigera avskriften om det behövs. Mer information om avskriften finns i lägga till under texter eller bild texter i Microsoft Stream-videon.

Kan jag skapa en Live-händelse i Yammer från min mobila enhet?

Det här är inte tillgängligt än. Att kunna sända video från din mobila enhet kommer snart.

Vilka är några exempel på externa kodare i en större tillverknings Live-händelse? Vad är kodare för och vad utlöser behovet av en kodare (storlek på mål gruppen?)

Här är en lista med kodare som fungerar bra med Yammer och direkt uppspelning. Kodare strukturerar helt enkelt video innehåll i ett digitalt format för Live-direktuppspelning. Använd en kodare när du vill ha högkvalitativ produktion, mer än en kamera eller vill växla mellan skärmar och innehålls typer.

F: Hur kan jag avbryta en schemalagd Live-händelse?

 1. Gå till händelsen:

  • I Yammer går du till grupp sidan, i avsnittet grupp händelser , klickar på händelsen och klickar sedan på Avbryt händelse.

  • Om en händelse som produceras i Teams inom de närmaste sju dagarna kan du annullera händelsen från Teams. På vänster sida i Teams-appen klickar du på möten Knappen Möten , letar reda på händelsen i kalendern och klickar sedan på Avbryt-händelse. Detta annullerar händelsen i både Yammer och team.

Tips: Om evenemangs meddelandet är aktivt ett tag skickar du ett meddelande i den grupp som säger att händelsen annullerats. Om du skickade en kalender-inbjudan kan du skicka ut en annullering.

Vanliga frågor: delta i en Live-händelse

Kan jag se live-händelser i Yammer från min mobila enhet?

Ja, du kan visa händelsen och delta i diskussionen från programmet Yammer-mobil.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Ordna en Live-händelse i Yammer

Live-händelser i Yammer (administratör)

Delta i en Live-händelse i Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×