Vanliga frågor om Lync för Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln besvaras vanliga frågor om Lync för Office 365. Om du inte hittar något svar på din fråga här, vill vi att du berättar det för oss så att vi kan åtgärda detta.

Obs!: Det är möjligt att en del av de funktioner som beskrivs här inte finns tillgängliga i din organisation. Fråga din Lync-administratör (oftast den person som gav dig ditt användar-ID och lösenord) om du är osäker.

I den här artikeln

Frågor om kontakter

Frågor om snabbmeddelanden

Frågor om bilder

Frågor om närvaro

Frågor om ljud och video

Frågor om kontakter

Hur lägger jag till interna kontakter i min kontaktlista?

Hur lägger jag till en extern kontakt?

Hur hittar jag kontakter inom min organisation?

Kan jag ha Skype-kontakter?

Hur hindrar jag kontakter från att nå mig via Lync?

Hur visar jag bara de kontakter som är online?

Hur tar jag bort kontakter från min kontaktlista?

Hur hanterar jag gruppen Ombud i min kontaktlista?

Hur organiserar jag mina kontakter efter plats, avdelning och andra kriterier?

Hur skapar jag en grupp?

Hur många kontakter kan jag ha?

Hur kan jag ta reda på eller ändra hur mycket information som visas om mig för en kontakt?

Varför innehåller fliken Relationer i min kontaktlista personer som jag inte har lagt till i listan, och hur gör jag för att ta bort dem?

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) intill en kontakts status?

Hur lägger jag till interna kontakter i min kontaktlista?

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontakt Lägg till kontakt > Lägg till en kontakt som finns i min organisation.

 2. I sökrutan skriver du personens namn eller e-postadress. När du skriver visas en lista på personer som matchar sökvillkoren.

 3. Bläddra igenom sökresultaten tills du hittar personen du vill lägga till i din kontaktlista. Högerklicka på personen i listan och klicka sedan på Lägg till i kontaktlistan.

 4. Välj en grupp i listan som du vill lägga till din nya kontakt i.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur lägger jag till en extern kontakt?

Viktigt!: 

 • Det finns bara stöd för externa kontakter om:

 • Endast de funktioner som är tillgängliga för både dig och andra Lync-användare stöds.

 • arbetsplatsens tekniska support har konfigurerat stöd för detta OCH

 • Kontakten utanför din organisation antingen använder Lync och att även den här organisationen har konfigurerats för externa kontakter ELLER Skype samt att kontakten har loggat in med sitt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontakt Lägg till kontakt > Lägg till en kontakt som inte finns i min organisation.

 2. Klicka på kontaktens snabbmeddelandetjänst, Lync eller Skype. Kontakter som använder andra snabbmeddelandetjänster från andra leverantörer än Lync eller Skype stöds inte.

 3. Skriv in kontaktens e-postadress i Lägg till Lync-kontakt i Adress för snabbmeddelanden.

  Viktigt!: Om den nya kontaktens Microsoft-konto är konfigurerat så att hon eller han använder sin egen e-postadress (i motsats till en som slutar på @hotmail.com,@outlook.com, @live.com eller annan domän från Microsoft) måste du använda formatet användare (customdomain.com) @msn.com när du lägger till kontakten i Lync. Om du till exempel vill lägga till bob@contoso.com skriver du bob(contoso.com)@msn.com i Snabbmeddelandeadress.

 4. Välj en grupp och en sekretessrelation för din nya kontakt och klicka sedan på OK.

  Viktigt!: Om "Närvaro okänd" visas för den kontakt som du har lagt till väntar du i 24 timmar och kontaktar sedan arbetsplatsens tekniska support.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur hittar jag kontakter inom min organisation?

Skriv in namnet, e-postadressen eller telefonnumret för personen du söker efter i sökrutan i vyn Kontakter i huvudfönstret i Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag ha Skype-kontakter?

Ja. Här följer uppgifter om vad som är tillgängligt och inte vid kommunikation med Skype-användare. Observera att Skype-användaren måste vara inloggad med sitt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

Tillgängligt med Skype-användare

Inte tillgängligt med Skype-användare

 • Närvaro

 • Snabbmeddelanden mellan två personer

 • Ljudsamtal mellan två personer

 • Söka efter och lägga till Lync-kontakter i Skype

 • Videokonversationer

 • Ljud- eller snabbmeddelandekonversationer med tre eller fler personer

 • Skrivbords- och programdelning

Det finns inget stöd för kontakter som använder snabbmeddelandetjänster från andra leverantörer.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur blockerar jag kontakter från att nå mig via Lync?

Om du blockerar en kontakt visas ditt namn och din e-postadress för kontakten, men den kan inte nå dig i Lync. Om du vill blockera en kontakt i Lync gör du följande:

 • Gå till listan Kontakter, högerklicka på den kontakt du vill blockera, klicka på Ändra sekretessrelation och klicka sedan på Blockerade kontakter.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur visar jag bara de kontakter som är online?

Även om det inte går att ta bort kontakter som är offline från kontaktlistan helt och hållet kan du gruppera dem så att listan blir mindre rörig. Klicka på Alternativ > Kontaktlista och sedan, under Visa den här informationen, markerar du kryssrutan Visa kontakter med Inte vid datorn, Offline och andra okända närvaroinställningar i en separat grupp. Kontakter som inte är tillgängliga visas längst ned i kontaktlistan i en grupp med beteckningen Kontakter med Inte vid datorn och Offline.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur tar jag bort kontakter från min kontaktlista?

Högerklicka på kontakten och klicka på Ta bort från kontaktlistan.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur hanterar jag gruppen Ombud i min kontaktlista?

Det finns inget stöd för samtalsombud i Office 365. Om du har en ombudsgrupp i kontaktlistan i Lync visas dina Outlook-ombud. Outlook-ombud kan hantera din e-post och kalender om du använder Outlook.

Använda Outlook om du vill lägga till, hantera eller ta bort Outlook-ombud i vår ombud grupp. Om du vill lägga till eller hantera Outlook-ombud, följer du anvisningarna i låta någon annan hantera din e-post och kalender. Ta bort Outlook ombud i Outlook går du till Arkiv > Kontoinställningar > Ombud.

Viktigt!: Borttagna Outlook-ombud kan fortsätta att visas i kontaktlistan Lync trots att när du tar bort dem, de inte längre kan hantera din e-post eller kalender. Det här är ett känt problem. En korrigering finns på https://support.microsoft.com/kb/2812461.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur organiserar jag mina kontakter efter plats, avdelningar eller andra kriterier?

Skapa en ny grupp baserat på den kategori du behöver. Du kan till exempel skapa en grupp som heter ”Huvudkontorspersonal” och lägga till kontakter i den gruppen. Information om hur du skapar en grupp finns under nästa fråga.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur skapar jag en grupp?

 1. I Lyncs huvudfönster, i kontaktlistan, högerklickar du på ett gruppnamn (till exempel Övriga kontakter) och klickar sedan på Skapa ny grupp. Du kan också klicka på knappen Lägg till en kontakt och sedan Skapa en ny grupp.

 2. Skriv över orden Ny grupp i utrymmet som öppnas längst ned i fönstret för att ge din grupp ett beskrivande namn.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur många kontakter kan jag ha?

1 000 - det är det maximala standardantalet kontakter som går att lägga till. Det faktiska antal som gäller för din organisation ställs in av arbetsplatsens tekniska support. Kontakta dem om antalet inte har meddelats dig.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur kan jag ta reda på eller ändra hur mycket information som visas om mig för en kontakt?

Var och en av dina kontakter har en sekretessrelation till dig. Den avgör personens åtkomst till din närvaroinformation, som omfattar telefonnummer hem samt mobiltelefonnummer och mötesplatser, samt om personen får kontakta dig när din status är Stör ej. Information om sekretessrelationer, t.ex. hur du visar och ändrar relationen till en kontakt finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

 • Om du vill ta reda på din sekretessrelation till en kontakt klickar du på fliken Relationer i kontaktlistan. Kontakterna sorteras efter sekretessrelation.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Varför innehåller fliken Relationer i min kontaktlista personer som jag inte har lagt till i listan, och hur gör jag för att ta bort dem?

Alla personer som du har kontakt med genom Office, oavsett om de är Lync-kontakter eller inte, tilldelas en standardrelation till dig. Sådana kontakter som du inte har lagt till i kontaktlistan visas inte på kontaktlistans flikar Grupper och Status. På fliken Relationer visas dock alla Lync-kontakter och alla kontakter som inte finns i kontaktlistan.

Om du vill ta bort en kontakt från listan högerklickar du på kontakten och klickar på Ändra sekretessrelation och sedan på Tilldela relation automatiskt.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) intill en kontakts status?

Den röda asterisken intill en kontakts status visar att personen har aktiverat frånvaromeddelanden i Outlook.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Frågor om snabbmeddelanden

Hur gör jag ljudaviseringar om snabbmeddelanden tydligare så att jag inte missar förfrågningar om snabbmeddelanden?

Hur stänger jag av aviseringsljudet för snabbmeddelanden?

Hur ställer jag in en avisering så att jag får veta direkt när en viss kontakt blir tillgänglig?

Kan jag inaktivera popup-meddelandet som visas när någon vill påbörja en snabbmeddelandekonversation med mig?

Kan jag ändra standardstorlek, -färg, -innehåll eller -beteende på popup-aviseringen för snabbmeddelanden som jag får?

Var hittar jag tidigare snabbmeddelandekonversationer, samtal och förfrågningar om snabbmeddelanden som jag kan ha missat?

Hur sparar jag eller slutar spara tidigare snabbmeddelandekonversationer?

Kan jag välja vilka snabbmeddelandekonversationer jag vill spara?

Hur skickar jag en snabbmeddelandekonversation med e-post?

Vilken typ av information kan jag kopiera och klistra in i snabbmeddelanden?

Kan jag använda stavningskontrollen när jag skriver snabbmeddelanden i Lync?

Kan jag lägga till egna uttryckssymboler i mina snabbmeddelanden i Lync?

Hur ändrar jag teckensnittet i mina snabbmeddelanden?

Kan jag återkalla ett snabbmeddelande (förhindra att det levereras)?

Hur lägger jag till delning, ljud eller video i en snabbmeddelandekonversation?

Hur gör jag ljudaviseringar om snabbmeddelanden tydligare så att jag inte missar förfrågningar om snabbmeddelanden?

Vanligtvis spelas en ljudavisering upp när någon försöker nå dig med ett snabbmeddelande, såvida du inte har angett att inga aviseringar ska visas eller spelas upp när du har statusen Stör ej. Om du ändå inte lägger märke till snabbmeddelandeförfrågningar – till exempel om du använder flera skärmar eller har sänkt eller stängt av aviseringsvolymen – kan du göra vissa ändringar.

I Lync aviseras du även visuellt om nya snabbmeddelanden i skärmens nedre högra hörn.

Om du vill se till att du verkligen lägger märke till dina snabbmeddelanden kan du göra så här:

 • Ställ in skärmen så att Lync alltid ligger i förgrunden när det startar. Klicka på knappen Alternativ, sedan på Verktyg och sedan på Alltid överst.

 • Om du använder flera skärmar bör du tänka på att alltid flytta huvudfönstret för Lync till den bildskärm som du arbetar på.

 • Kontrollera att volymen är uppskruvad både på datorhögtalarna och på övriga ljudenheter.

 • Kontrollera att Lync är inställt på att skicka ljudaviseringar. Det gör du genom att klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ , klicka på Ringsignaler och ljud, välja Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande samtal och aviseringar om snabbmeddelanden) och kontrollera att de andra kryssrutorna i panelen inte är markerade.

  Ändra aviseringsinställningar för Lync

 • Välj eventuellt en ljudsignal som är tydligare eller skarpare än standardsignalen för inkommande meddelanden. Gör så här:

 • Klicka på knappen Alternativ och på Ringsignaler och ljud, klicka på knappen Ljudinställningar och sedan på fliken Ljud.

 • Ta tag i skjutreglaget under Programhändelser och dra ned det till Microsoft Lync 2010-listorna.

 • Klicka på Inkommande snabbmeddelande. Panelen Ljud längst ned på skärmen ska innehålla texten COMMUNICATOR_iminvite.

 • Klicka på pilen i listrutan bredvid och lyssna på de olika ljuden i listan.

 • När du hittar ett ljud som du vill använda för aviseringar av inkommande snabbmeddelanden klickar du på Använd. (I Programhändelser ska det nu stå Inkommande snabbmeddelande, och i Ljud ska du kunna se namnet på den .wav-fil som du valt.

 • Klicka på OK. (Du kan också spela in en egen WAV-fil och sedan bläddra till den filen och välja den som aviseringsljud för snabbmeddelanden.)

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur stänger jag av aviseringsljudet för snabbmeddelanden?

Du kan stänga av aviseringsljud för snabbmeddelanden helt. Du kan också ställa in att ljudsignalen som aviserar snabbmeddelanden och samtal inte ska spelas upp när du har Stör ej som status, eller att du bara ska aviseras om den person som försöker ta kontakt med dig är medlem i din arbetsgrupp och har den specifika sekretessrelationen.

Så här stänger du av ljudaviseringar helt:

Klicka på Alternativ-knappen i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Ringsignaler och ljud och avmarkera kryssrutan Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande samtal och aviseringar om snabbmeddelanden).

För att göra andra ändringar i de här inställningarna:

 • Klicka på Alternativ-knappen Ikonen Alternativ i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Aviseringar.

Hur ställer jag in en avisering så att jag får veta direkt när en viss kontakt blir tillgänglig?

Högerklicka på en kontakt i kontaktlistan i huvudfönstret i Lync och klicka sedan på Tagga för avisering om statusändring.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag inaktivera popup-meddelandet som visas när någon vill påbörja en snabbmeddelandekonversation med mig?

Om du inte vill ta emot aviseringar för konversationer, ange din närvarostatus till Stör ej. Med denna status kommer du endast att få snabbmeddelanden (och Lync-samtal) från personer i din arbetsgrupp. Om du inte vill ta emot någon inkommande kommunikation tar du bort alla från din arbetsgrupp.

Om du får en konversationsavisering som du inte vill svara på kan du alltid klicka på Ignorera i popup-fönstret.

För att ändra din närvarostatus till Stör ej:

 • I Lync-huvudfönstret klickar du på status under ditt namn och sedan klickar du på Stör ej i den nedrullningsbara listan.

Visa och ändra din arbetsgrupp:

 1. I huvudfönstret i Lync, i vyn Kontakter, klickar du på fliken Relationer och tittar under Arbetsgrupp.

 2. Gör något av följande:

  • Ta bort någon i din arbetsgrupp genom att högerklicka på kontaktlistan, peka på Ändra sekretessrelation och sedan klicka på en ny relation.

  • Lägg till någon i din Arbetsgrupp så att du alltid tar emot snabbmeddelanden (och samtal) från dem genom att hitta personens kontakt. Det gör du antingen genom att skriva namnet i sökrutan eller genom att bläddra i din kontaktlista. Högerklicka sedan på kontakten, peka på Ändra sekretessrelation och klicka på Arbetsgrupp.

Mer information om sekretessrelationerna finns i avsnittet Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag ändra standardstorlek, -färg, -innehåll eller -beteende på popup-aviseringen för snabbmeddelanden som jag får?

Nej, aviseringsfönstret för snabbmeddelanden kan inte ändras på det sättet.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Var hittar jag tidigare snabbmeddelandekonversationer, samtal och förfrågningar om snabbmeddelanden som jag kan ha missat?

Om du använder Outlook och Exchange sparas alla inkommande och utgående konversationer i Outlook-mappen Konversationshistorik så att du kan granska tidigare konversationer.

Så här visar du en lista över de senaste Lync-konversationerna:

 • Klicka på fliken Konversationer ovanför sökrutan i huvudfönstret i Lync.

Så här visar du en fullständig historik över Lync-konversationer:

 • Klicka på länken Visa fler i Outlook längst ned i fönstret.

I nästa fråga och svar finns information om hur du börjar spara konversationer (om standardinställningen har ändrats).

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur sparar jag eller slutar spara tidigare snabbmeddelandekonversationer?

Om du använder Outlook och Exchange sparas snabbmeddelandekonversationer och samtalsposter enligt standardinställningarna i Lync. Om standardinställningarna har ändrats kan du börja spara konversationer igen genom att göra följande:

Viktigt!: Du kan endast spara konversationer om du använder nyare versioner av Outlook och Exchange.

 1. Kontrollera att du har Outlook 2013 eller Outlook 2010 (klicka på Windows-knappen Start> Alla program > Microsoft Office och se efter vilken version av Outlook som finns med där).

 2. Gå till huvudfönstret för Lync och klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ och sedan på Personlig.

 3. Beroende på vad du vill göra markerar eller avmarkerar du kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik under Personal Information Manager i Personliga alternativ. Klicka sedan på OK.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag välja vilka snabbmeddelandekonversationer jag vill spara?

Nej, inställningen Spara konversationer (finns i fönstret Personliga alternativ) är antingen på eller av.

Hur skickar jag en snabbmeddelandekonversation med e-post?

Om du använder Outlook och Exchange sparas snabbmeddelandekonversationer i Lync. Du kan skicka tidigare snabbmeddelandekonversationer till andra via e-post genom att göra följande:

Viktigt!: Du kan endast spara konversationer om du använder nyare versioner av Outlook och Exchange.

 1. Öppna Outlook och klicka på mappen Konversationshistorik i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på konversationen som du vill skicka och klicka sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra, beroende på vad du vill göra. Om du klickar på Vidarebefordra skriver du e-postadresserna för dem du vill skicka snabbmeddelandekonversationen till i rutan Till.

 3. (Valfritt) Skriv ett meddelande.

 4. Klicka på Skicka.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vilken typ av information kan jag kopiera och klistra in i snabbmeddelanden?

Du kan kopiera och klistra in text, tabeller och länkar från andra Microsoft Office-produkter direkt i ett snabbmeddelande i Lync. Du kan även kopiera och klistra in filer och bilder, som foton, skärmbilder och så vidare. För att skicka en bild behöver du bara markera och kopiera bilden (med hjälp av Paint, skärmklippverktyget i Tillbehör i Windows eller ett grafikprogram), placera markören i snabbmeddelandet där du vill lägga till bilden, högerklicka och välja Klistra in.

Meddelanden: Om det inte går att dela bilder som inte sparats befinner du dig antingen i en snabbmeddelandekonversation med fler än en person eller så har du inte de senaste uppdateringarna för Lync. Gör något av följande:

 • I gruppkonversationer kan du dela en bild genom att: a) spara den genom att klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > fliken Bifogade filer > Infoga filer (filen skickas som en ikon som mottagaren överför till sin dator för visning) eller genom att b) kopiera den, klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > Whiteboard och sedan klistra in den.

 • Om du behöver de senaste uppdateringarna kontrollerar du Windows Update eller kontaktar arbetsplatsens tekniska support för att ta reda på när uppdateringarna kommer att installeras. Om du måste vänta delar du bilden genom att kopiera den, klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > Whiteboard och sedan klistra in den.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag använda stavningskontrollen när jag skriver snabbmeddelanden i Lync?

Ja. Lync kontrollerar stavningen i dina snabbmeddelanden automatiskt. Ord som du har lagt till i din egen ordlista i Office markeras inte som felstavade.

Om du vill stänga av stavningskontrollen i Lync klickar du på knappen Alternativ Ikonen Alternativ . Klicka sedan på Allmänt och avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan jag skriver.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag lägga till egna uttryckssymboler i mina snabbmeddelanden i Lync?

Nej, det går inte. Men det finns redan 80 olika uttryckssymboler att välja mellan i Lync. Klicka på uttryckssymbolsikonen till höger om textområdet i konversationsfönstret om du vill visa dem.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur ändrar jag teckensnittet i mina snabbmeddelanden?

Så här ändrar du teckensnittet, formatet, storleken eller färgen för det snabbmeddelande som du håller på att skriva:

 • Skriv själva meddelandet och markera den text som du vill ändra. Klicka sedan på knappen Teckensnitt i snabbmeddelandets skrivområde och gör dina val i teckensnittsfönstret.

Så här ändrar du de standardinställningarna för teckensnitt för alla snabbmeddelanden som du skickar:

 • Klicka på Alternativ-knappen Ikonen Alternativ i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Allmänt, Ändra teckensnitt och välj ett teckensnitt, en stil, en teckenstorlek och en teckenfärg som ska gälla som standard. Klicka på OK. Alternativen kommer endast att gälla för meddelanden som du skickar, inte dem du tar emot.


Så här ändrar du standardinställningarna för teckensnitt för inkommande snabbmeddelanden (om du t.ex. behöver förbättra läsbarheten):

 • Klicka på Alternativ-knappen i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Allmänt, på Ändra teckensnitt och välj ett teckensnitt, en stil, en teckenstorlek och en teckenfärg som ska gälla som standard. Markera sedan kryssrutan Tillämpa inställningarna för inkommande meddelanden och klicka på OK.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag återkalla ett snabbmeddelande (förhindra att det levereras)?

Nej, du kan inte återkalla ett snabbmeddelande när du väl har tryckt på returtangenten och skickat i väg det.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur lägger jag till delning, ljud eller video i en snabbmeddelandekonversation?

Lägg till röst- video- eller delningsinnehåll i snabbmeddelandekonversationen med hjälp av knapparna längst ned i konversationsfönstret.

Om du vill göra konversationen till ett samtal genom att lägga till röstfunktionen klickar du på samtalsikonen (telefonen) längst ned i konversationsfönstret, klickar på rätt alternativ och klickar på Ring upp. Mer information finns i Använda ljud i ett Lync-möte.

Om du vill lägga till video klickar du på videoikonen (kameran) och sedan på Aktivera min kamera. Mer information finns i Använda video i ett Lync-möte.

Om du vill dela skrivbordet, ett program, en PowerPoint-presentation, whiteboard, anteckningar eller en bilaga, pekar du på presentationsikonen (skärmen) och klickar på rätt alternativ på fliken Presentera. Mer information finns i Dela skrivbordet eller ett program i Lync.

Obs!: Videosamtal, delning och konferenssamtal kan inte användas med Skype-kontakter. Läs mer i Lägg till en extern kontakt i Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Frågor om närvaro

Hur lägger jag till eller tar bort en frånvaroanteckning i Lync?

Varför kan jag inte ange min närvarostatus till Visa som Inte vid datorn?

Vad innebär alternativen i fönstret Statusalternativ?

Går det att skapa en egen närvarostatus?

Vad innebär de olika statusvärdena? Vilka ställs in automatiskt och vilka kan jag själv ställa in?

Vem kan se min närvaroinformation?

Hur blockerar jag kontakter så att de inte kan nå mig via Lync?

Hur döljer jag offlinekontakter och visar bara de som är online?

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) bredvid en kontakts status?

Hur lägger jag till eller tar bort en frånvaroanteckning i Lync?

Om du använder Microsoft Outlook och Lync synkroniseras via Microsoft Exchange Server till din Outlook-kalender kommer ditt frånvaromeddelande i Outlook att visas i Lync när du aktiverar Autosvar i Outlook.

 • Gå till Outlook, klicka på fliken Arkiv, klicka på knappen Autosvar och skriv in din anteckning och aktivera den eller ange datum.

Obs!: Mer information om hur du använder autosvar i Outlook finns om du använder Outlook 2013 i Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook.

Frånvaroanteckningen visas i Lync tillsammans med ditt namn i andra personers kontaktlistor och på ditt kontaktkort.

Om du inte använder Outlook, kan du låta dina medarbetare veta att du är borta genom att skriva en personlig anteckning i huvudfönstret i Lync, i textrutan ovanför ditt namn. Precis som frånvaroanteckningen i Outlook visas den personliga anteckningen tillsammans med dina kontaktuppgifter i andra personers kontaktlistor och på ditt kontaktkort.

Information om vem som kan se din personliga anteckning finns i Vem kan se min närvaroinformation?

Om du vill ta bort frånvaroanteckningen i Outlook från Lync inaktiverar du autosvar i Outlook:

 • Klicka på fliken Arkiv i Outlook och klicka sedan på knappen Stäng avpå panelen Autosvar.

Om du vill ta bort en personlig anteckning går du till huvudfönstret i Lync, markerar anteckningen i textrutan ovanför ditt namn och trycker på Retur på tangentbordet

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Varför kan jag inte ange min närvarostatus till Visa som Inte vid datorn?

I vissa företag tas statusen Visa som Inte vid datorn bort eftersom den kan påverka trovärdigheten för närvarostatusen. Om t.ex. ett stort antal användare använder den här statusen sjunker värdet av närvaroinformation i Lync avsevärt.

Om du inte vill bli störd kan du använda statusen Stör ej eller Upptagen. Om du väljer Stör ej kan bara kontakter i din arbetsgrupp kontakta dig. Om du vill kontrollera om någon tillhör din arbetsgrupp går du till listan Kontakter, klickar på fliken Relationer och tittar under Arbetsgrupp. Om du vill ändra sekretessrelationen för en kontakt högerklickar du på kontaktinformationen och klickar på Ändra sekretessrelation. Mer information om sekretessrelationer finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vad innebär alternativen i fönstret Statusalternativ?

I statusalternativ ange du antalet minuter av inaktiv aktivitet som ska gå innan ändringarna närvaro statusen till inaktiv och inte vid datorn, om du inte vill använda standardinställningarna. Du kan också direkt Lync automatiskt ska identifiera när du delar information från den här datorn. Lync ange din status som presenterar och blockera andra från att skicka meddelanden till dig under den tiden.

Så här anger du de här alternativen för närvarostatus:

 1. I huvudfönstret i Lync klickar du på den Alternativ knappen och klicka sedan på Status.

 2. Klicka på uppilen och nedpilarna för att ange antalet minuter innan din närvarostatus ändras till inaktiv.

 3. Klicka på uppilen och nedpilarna för att ange antalet minuter innan din närvarostatus ändras till inte vid datorn.

 4. Klicka på lämplig knapp för att ange allmän status (Åsidosätt standardinställningarna eller Godkänn dem) och klicka sedan på OK.

 5. Markera kryssrutorna Visa mig som stör ej när jag presenterar mitt skrivbord och Visa mig som stör ej när min bildskärm dubbleras så att andra vet inte ska störa dig när du håller en presentation eller samarbetar på annat sätt online på din dator med Lync.

  De här inställningarna påverkar inte andra program, till exempel en PowerPoint-presentation eller en whiteboard, som kan störa dig med ett Snabbmeddelande när du håller en presentation.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Går det att skapa en egen närvarostatus?

Nej, all närvarostatus i Lync är förinställd och det går inte att lägga till egna värden. Du kan dock skriva en personlig anteckning överst i Lyncs huvudfönster med information om var du befinner dig och vad du gör. Du gör det genom att klicka i anteckningens visningsområde och sedan skriva över den anteckning som visas för närvarande.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vad innebär de olika närvarolägena, vilka anges automatiskt och vilka kan jag själv ställa in?

Följande tabell innehåller beskrivningar av den närvarostatus som kan visas för andra, vad den innebär och hur den anges.

Närvarostatus

Beskrivning

Hur den här statusen anges

Tillgänglig Tillgänglig

Du är online och kan kontaktas.

Den här statusen anges i Lync när du använder datorn. Du kan även ange den här statusen när du vill att andra ska veta att du är på kontoret, även om du inte använder datorn.

Upptagen Upptagen

Du är upptagen och vill inte bli störd.

Den här statusen anges i Lync när du har en avtalad tid i din Outlook-kalender. Du kan också välja den här statusen med pilen.

Upptagen Sitter i samtal

Du är i ett Lync-samtal (ett tvåvägsljudsamtal) och vill inte bli störd.

Statusen anges i Lync när du sitter i ett Lync-samtal.

Upptagen Sitter i möte

Du sitter i ett möte och vill inte bli störd.

Statusen anges när du sitter i ett Lync-möte eller när din Outlook-kalender anger att ett möte har schemalagts där du ska delta, om du använder Outlook.

Upptagen Sitter i konferenssamtal

Du befinner dig i ett Lync-konferenssamtal (ett Lync-möte med ljud) och vill inte bli störd.

Den här statusen anges i Lync när du deltar i ett Lync-konferenssamtal.

Stör ej Presenterar

Du håller en presentation och får inte störas.

Den här statusen anges i Lync när du delar skärmen eller använder projektor.

Stör ej Stör ej

Du vill inte bli störd och vill endast se konversationsaviseringar som skickas av kontakter i din Arbetsgrupp.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Inte vid datorn Strax tillbaka

Du har gått från datorn en liten stund.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Inte vid datorn Inaktiv/Inte vid datorn

Du är inloggad, men din dator inaktiv eller du har varit borta från datorn under en viss tidsperiod (angiven av dig).

Lync anger din status som "inaktiv" när din dator har varit inaktiv under fem minuter, och som "inte vid datorn" när din status har varit inaktiv under fem minuter. (Om du vill ändra standardvärdena klickar du på knappen Alternativ Ikonen Alternativ , klickar på Status och klickar sedan på pilarna intill Visa som min status som Inaktiv när min dator har varit inaktiv i så här många minuter och Visa min status som Inte vid datorn när min dator har varit inaktiv i så här många minuter.) Du kan också välja denna status från listrutan.

Inte vid datorn Inte på jobbet

Du är inte på kontoret och det går inte att kontakta dig.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Offline Offline

Du är inte inloggad. Du visas som Offline för personer som du har blockerat så att de inte ser din status.

Den här statusen anges i Lync när du har loggat ut från din dator.

Okänd Okänd

Din närvaro är inte känd.

Den här statusen kan visas för kontakter som inte använder Lync som program för snabbmeddelanden.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vem kan se min närvaroinformation?

Alla kontakter kan se vissa delar av din närvaroinformation men det är bara din arbetsgrupp som kan se all information. Mängden tillgänglig information avgörs av vilken sekretessrelation du har angett för varje kontakt. En typ av sekretessrelation är Arbetsgrupp. Information om sekretessrelationerna och hur du ändrar dem finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

 • Om du vill visa vilken sekretessrelation du har med dina kontakter klickar du på fliken Relationer i Kontaktlistan i Lync. På den här fliken visas kontakterna i grupper enligt sekretessrelation.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur blockerar jag kontakter så att de inte kan nå mig via Lync?

Trots att ditt namn och sin e-postadress visas för blockerade kontakter kan de inte nå dig via Lync. Gör så här för att blockera en kontakt i Lync:

 • Högerklicka på kontakten du vill blockera, klicka på Ändra sekretessrelation och sedan på Blockerade kontakter.

Hur döljer jag offlinekontakter och visar bara de som är online?

Visserligen går det inte att ta bort kontakter som är offline helt ur kontaktlistan, men du kan lägga dem i en separat grupp för att göra listan mer överskådlig. Klicka på Alternativ > Kontaktlista och markera sedan kryssrutan Visa kontakter med närvarostatusen Inte vid datorn, Offline eller Okänd i en separat grupp. Nu visas kontakter som inte är tillgängliga längst ned på skärmen i gruppen Kontakter med status Inte vid datorn och Offline.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) bredvid en kontakts status?

Den röda asterisken bredvid en kontakts status anger att han eller hon har aktiverat autosvar (frånvarande) i Outlook.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Frågor om bilder

Hur kan jag ändra eller ta bort min bild?

Om du vill ändra eller dölja din bild klickar du på den och klickar sedan på knappen Redigera eller ta bort min bild. Då kan du byta ut eller ta bort den från alla Office-program där den visas, inklusive Lync. Om du bara vill dölja den i Lync klickar du på Dölj min bild.

Information om hur du visar, döljer och ändrar din bild finns i avsnittet Visa, dölja eller ändra din bild i Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Varför kan jag inte ändra min bild?

Gör följande om knappen Redigera eller ta bort bild inte är tillgänglig (nedtonad) bland alternativen för Mina bilder, som i det här exemplet:

Skärmdump med knappen Redigera eller ta bort bild nedtonad och markerad

Orsaken är troligtvis:

 • Att alternativet Dölj bild är markerat ovanför knappen Redigera eller ta bort bild. Markera Visa min bild i stället.

 • Att du använder en version av Office 365 som inte har uppgraderats. Fram till dess att tjänsten uppgraderas hos dig måste du gå till Office 365-portalen om du vill ändra din bild. Det går inte att ändra den i Lync. Instruktioner finns i Ändra din Lync-bild med ett gammalt Office 365-konto.

 • Företaget där du arbetar har tagit bort möjligheten att ändra sin bild. Kontakta den tekniska supporten på din arbetsplats om du vill ha hjälp.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vem kan se min bild?

Din Lync-bild visas i alla Office-program som du använder, bl.a. Outlook.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur stänger jag av alla bilder i Lync, inklusive min egen?

Välj Alternativ > Personligtoch avmarkera sedan kryssrutan Visa bilder på kontakter. Bilder tas bort från din kontaktlista. Det tar också bort bilderna på avsändare och mottagare från snabbmeddelanden och gruppkonversationer, och din egen bild tas bort från Lync.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Frågor om ljud och video

Hur vet jag att mina enheter har konfigurerats korrekt?

Kan jag använda Lync för att ringa ett samtal?

Var finns knappsatsen i Lync och hur använder jag den?

Kan jag ringa telefonsamtal utan att lägga till någon i min kontaktlista?

Hur lägger jag till mina nummer på mitt kontaktkort?

Varför har jag problem med ljudet?

Vad kan jag göra för att förbättra enhetens ljudkvalitet?

Hur vet jag att mina enheter har konfigurerats korrekt?

Dina ljud- och videoenheter identifieras automatiskt i Lync. Du bör dock alltid kontrollera enheterna innan du ringer ett samtal eller ansluter till ett möte, så att du kan vara helt säker på att de fungerar.

Se Ange och testa Skype för företag (Lync) ljud eller Ange och testa Skype för företag (Lync) video instruktioner.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag använda Lync för att ringa ett samtal?

Ja, Lync-samtal ringer du från din dator till någon annans dator, som också använder Lync eller Skype. Samtalet rings via datorns ljud. Lync-samtalet ringer på alla mottagarens enheter som är aktiverade för Lync, till exempel stationära och bärbara datorer.

Läs mer om att kommunicera med externa kontakter i Lägg till en extern kontakt i Lync. Mer information finns i Ringa och ta emot ett Lync-ljudsamtal.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Var finns knappsatsen i Lync och hur använder jag den?

Inte alla Office 365-användare har någon knappsats. Om du har det kan du använda den när du anger PIN-koder och gör ett val i automatiserade röstmeddelandesystem under samtalets gång. Du öppnar den från två ställen:

 • I huvudfönstret i Lync, på fliken Telefon.

  Fliken Telefon

 • I det konversationsfönster som öppnas när du startar ett samtal. Placera muspekaren över telefon-/mikrofonikonen, så visas knappsatsen.

  Knappsats

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Kan jag ringa telefonsamtal utan att lägga till någon i min kontaktlista?

Ja. Du kan söka efter en person genom att skriva hans eller hennes namn i sökrutan. I sökresultatet placerar du muspekaren på personens bild och klickar på samtal.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Hur lägger jag till mina nummer på mitt kontaktkort?

Lägg till telefonnummer i kontaktkortet så att folk vet hur du kan kontaktas per telefon. Numren på ditt kontaktkort visas för dina Lync-kontakter beroende på vilken sekretessrelation du har med dem. Mer information om vem som ser vad finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

 1. I huvudfönstret för Lync klickar du på knappen Alternativ och sedan på Telefoner.

 2. Under Mina telefonnummer klickar du på en ruta och skriver in ditt nummer. Använd bara siffrorna 0123456789 och inga parenteser eller bindestreck. När du lägger till internationella nummer skriver du + följt av landskoden och sedan det lokala numret.

 3. Markera rutan bredvid varje nummer som ska visas på ditt kontaktkort.

Mer information om hur du lägger till telefonnummer på ditt kontaktkort finns i Ange telefonalternativ.

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Varför har jag problem med ljudet?

Om ett problem uppstår visas ett meddelande i konversationsfönstret eller i huvudfönstret i Lync. Du kan klicka på meddelandet om du vill visa mer information eller förslag på åtgärder.

Till exempel:

Skärmdump av ett ljudfelmeddelande och olika alternativ att kontrollera

Om du inte hör något ljud ska du kontrollera:

 • Att högtalarna är påslagna både i Lync och på datorn, och att högtalarvolymen är tillräckligt hög.

 • Telefonluren ligger på (om du använder Lync Phone Edition).

 • Att den enhet du använder är vald på fliken Enheter (placera muspekaren på telefon-/mikrofonikonen och klicka på fliken Enheter).

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Vad kan jag göra för att förbättra enhetens ljudkvalitet?

 • Det är viktigt att du använder en mikrofon med brusreducering som du håller nära munnen, på maximalt 2,5 centimeters avstånd, för att filtrera ut oönskat bakgrundsbrus.

 • De flesta headsets har en knapp för volymjustering beroende på vilken ljudenhet som headsetet är anslutet till. Om det brusar när du eller andra ringer kan du ringa ett testsamtal och justera inställningarna på headsetet tills brusljudet försvinner.

 • Om du använder högtalaren på telefonen med Lync Phone Edition och andra i samtalet klagar på bakgrundsljud ska du kontrollera att telefonen ligger på ett plant underlag och att du är nära telefonen.

 • Om du använder två separata enheter för ljud (t.ex. en datorhögtalare och en kamera) kan du försöka med att placera dem på ett annat avstånd från varandra, så att risken för eko minskar.

 • Vi rekommenderar att du inte för samtal via trådlösa anslutningar, virtuella privata nätverk (VPN), eller RAS-anslutningar (fjärråtkomst).

Överst i avsnittet | Överst i artikeln

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders