Vanliga frågor och svar om närvaro och bilder i Lync

Den här artikeln innehåller vanliga frågor och svar om närvaro och bilder av kontakter i Lync.

Skicka feedback till oss om du inte har fått svar på din fråga.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur kan jag ändra eller ta bort min bild?

Varför kan jag inte ändra min bild?

Vem kan se min bild?

Hur stänger jag av alla bilder i Lync, inklusive min egen?

Hur lägger jag till eller tar bort en frånvaroanteckning i Lync?

Varför kan jag inte ange min närvarostatus till Visa som Inte vid datorn?

Vad innebär alternativen i fönstret Statusalternativ?

Går det att skapa en egen närvarostatus?

Vad innebär de olika statusvärdena? Vilka ställs in automatiskt och vilka kan jag själv ställa in?

Vem kan se min närvaroinformation?

Hur hindrar jag kontakter från att nå mig via Lync?

Hur döljer jag offlinekontakter och visar bara de som är online?

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) bredvid en kontakts status?

Hur kan jag ändra eller ta bort min bild?

Om du vill ändra eller dölja din bild klickar du på den och klickar sedan på knappen Redigera eller ta bort min bild. Då kan du byta ut eller ta bort den från alla Office-program där den visas, inklusive Lync. Om du bara vill dölja den i Lync klickar du på Dölj min bild.

Information om hur du visar, döljer och ändrar din bild finns i avsnittet Ändra din bild i Lync.

Överst på sidan

Varför kan jag inte ändra min bild?

Gör följande om knappen Redigera eller ta bort bild inte är tillgänglig (nedtonad) bland alternativen för Mina bilder, som i det här exemplet:

Skärmdump med knappen Redigera eller ta bort bild nedtonad och markerad

Orsaken är troligtvis:

 • Att alternativet Dölj bild är markerat ovanför knappen Redigera eller ta bort bild. Markera Visa min bild i stället.

 • Att du använder en version av Office 365 som inte har uppgraderats. Fram till dess att tjänsten uppgraderas hos dig måste du gå till Office 365-portalen om du vill ändra din bild. Det går inte att ändra den i Lync. Instruktioner finns i Ändra din Lync-bild med ett gammalt Office 365-konto.

 • Företaget där du arbetar har tagit bort möjligheten att ändra sin bild. Kontakta den tekniska supporten på din arbetsplats om du vill ha hjälp.

Överst på sidan

Vem kan se min bild?

Din Lync-bild visas i alla Office-program som du använder, bl.a. Outlook.

Överst på sidan

Hur stänger jag av alla bilder i Lync, inklusive min egen?

Välj Alternativ > Personligtoch avmarkera sedan kryssrutan Visa bilder på kontakter. Bilder tas bort från din kontaktlista. Det tar också bort bilderna på avsändare och mottagare från snabbmeddelanden och gruppkonversationer, och din egen bild tas bort från Lync.

Överst på sidan

Hur lägger jag till eller tar bort en frånvaroanteckning i Lync?

Om du använder Microsoft Outlook och ditt Lync-konto synkroniseras via Microsoft Exchange Server till din Outlook-kalender kommer ditt frånvaromeddelande i Outlook att visas i Lync när du aktiverar Autosvar i Microsoft Outlook.

 • Gå till Outlook, klicka på fliken Arkiv, klicka på knappen Autosvar och skriv in din anteckning och aktivera den eller ange datum.

Obs!: Information om Autosvar i Outlook finns i Svara automatiskt på e-postmeddelanden med ett Exchange Server-konto (tidigare Frånvarohanteraren) för användare av Outlook 2013 och i Skicka automatiska frånvaromeddelanden med ett Exchange-konto för användare av Outlook 2010.

Frånvaroanteckningen visas i Lync tillsammans med ditt namn i andra personers kontaktlistor och på ditt kontaktkort.

Om du inte använder Outlook, kan du låta dina medarbetare veta att du är borta genom att skriva en personlig anteckning i huvudfönstret i Lync, i textrutan ovanför ditt namn. Precis som frånvaroanteckningen i Outlook visas den personliga anteckningen tillsammans med dina kontaktuppgifter i andra personers kontaktlistor och på ditt kontaktkort.

Obs!: Information om vem som kan se din personliga anteckning finns i Vem kan se min närvaroinformation?

Om du vill ta bort frånvaroanteckningen i Outlook från Lync inaktiverar du autosvar i Outlook:

 • Klicka på fliken Arkiv i Outlook och klicka sedan på knappen Stäng avpå panelen Autosvar.

Om du vill ta bort en personlig anteckning går du till huvudfönstret i Lync, markerar anteckningen i textrutan ovanför ditt namn och trycker på Retur på tangentbordet

Överst på sidan

Varför kan jag inte ange min närvarostatus till Visa som Inte vid datorn?

I vissa företag tas statusen Visa som Inte vid datorn bort eftersom den kan påverka trovärdigheten för närvarostatusen. Om t.ex. ett stort antal användare använder den här statusen sjunker värdet av närvaroinformation i Lync avsevärt.

Tips: Om du inte vill bli störd kan du använda statusen Stör ej eller Upptagen. Om du väljer Stör ej kan bara kontakter i din arbetsgrupp kontakta dig. Om du vill kontrollera om någon tillhör din arbetsgrupp går du till listan Kontakter, klickar på fliken Relationer och tittar under Arbetsgrupp. Om du vill ändra sekretessrelationen för en kontakt högerklickar du på kontaktinformationen och klickar på Ändra sekretessrelation. Mer information om sekretessrelationer finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

Överst på sidan

Vad innebär alternativen i fönstret Statusalternativ?

I Statusalternativ kan du ange antal minuters inaktivitet innan din närvarostatus ändras till Inaktiv och Inte vid datorn om du inte vill använda standardinställningarna. Du kan även ange att de tillfällen då du delar information från datorn ska identifieras automatiskt i Lync. Då anges din status till Presenterar och andra kan inte skicka meddelanden till dig under tiden innehållsdelningen pågår.

Så här anger du de här alternativen för närvarostatus:

 1. Klicka på knappen Alternativi huvudfönstret i Lync och klicka sedan på Status.

 2. Ange antalet minuter som ska gå innan din närvarostatus ändras till Inaktiv genom att klicka på uppilen och nedpilen.

 3. Ange antalet minuter som ska gå innan din närvarostatus ändras till Inte vid datorn genom att klicka på uppilen och nedpilen.

 4. Klicka på önskad knapp för att ange allmän status (åsidosätt standardinställningarna eller godkänn dem) och klicka sedan på OK.

 5. Markera kryssrutorna Visa mig som Stör ej när jag presenterar från datorn och Visa mig som Stör ej när min bildskärm dubbleras så att andra vet att de inte ska störa dig när du håller en presentation eller samarbetar online på annat sätt från en dator med Lync.

Överst på sidan

Går det att skapa en egen närvarostatus?

Nej, all närvarostatus i Lync är förinställd och det går inte att lägga till egna värden. Du kan dock skriva en personlig anteckning överst i Lyncs huvudfönster med information om var du befinner dig och vad du gör. Du gör det genom att klicka i anteckningens visningsområde och sedan skriva över den anteckning som visas för närvarande.

Överst på sidan

Vad innebär de olika statusvärdena? Vilka ställs in automatiskt och vilka kan jag själv ställa in?

Följande tabell innehåller beskrivningar av den närvarostatus som kan visas för andra, vad den innebär och hur den anges.

Närvarostatus

Beskrivning

Hur den här statusen anges

Tillgänglig Tillgänglig

Du är online och kan kontaktas.

Den här statusen anges i Lync när du använder datorn. Du kan även ange den här statusen när du vill att andra ska veta att du är på kontoret, även om du inte använder datorn.

Upptagen Upptagen

Du är upptagen och vill inte bli störd.

Den här statusen anges i Lync när du har en avtalad tid i din Outlook-kalender. Du kan också välja den här statusen med pilen.

Upptagen Sitter i samtal

Du är i ett Lync-samtal (ett tvåvägsljudsamtal) och vill inte bli störd.

Statusen anges i Lync när du sitter i ett Lync-samtal.

Upptagen Sitter i möte

Du sitter i ett möte och vill inte bli störd.

Statusen anges när du sitter i ett Lync-möte eller när din Outlook-kalender anger att ett möte har schemalagts där du ska delta, om du använder Outlook.

Upptagen Sitter i konferenssamtal

Du befinner dig i ett Lync-konferenssamtal (ett Lync-möte med ljud) och vill inte bli störd.

Den här statusen anges i Lync när du deltar i ett Lync-konferenssamtal.

Stör ej Presenterar

Du håller en presentation och får inte störas.

Den här statusen anges i Lync när du delar skärmen eller använder projektor.

Stör ej Stör ej

Du vill inte bli störd och vill endast se konversationsaviseringar som skickas av kontakter i din Arbetsgrupp.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Inte vid datorn Strax tillbaka

Du har gått från datorn en liten stund.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Inte vid datorn Inaktiv/Inte vid datorn

Du är inloggad, men din dator inaktiv eller du har varit borta från datorn under en viss tidsperiod (angiven av dig).

Lync anger din status som "inaktiv" när din dator har varit inaktiv under fem minuter, och som "inte vid datorn" när din status har varit inaktiv under fem minuter. (Om du vill ändra standardvärdena klickar du på knappen Alternativ Ikonen Alternativ , klickar på Status och klickar sedan på pilarna intill Visa som min status som Inaktiv när min dator har varit inaktiv i så här många minuter och Visa min status som Inte vid datorn när min dator har varit inaktiv i så här många minuter.) Du kan också välja denna status från listrutan.

Inte vid datorn Inte på jobbet

Du är inte på kontoret och det går inte att kontakta dig.

Du anger den här statusen från pilen i listrutan.

Offline Offline

Du är inte inloggad. Du visas som Offline för personer som du har blockerat så att de inte ser din status.

Den här statusen anges i Lync när du har loggat ut från din dator.

Okänd Okänd

Din närvaro är inte känd.

Den här statusen kan visas för kontakter som inte använder Lync som program för snabbmeddelanden.

Överst på sidan

Vem kan se min närvaroinformation?

Alla kontakter kan se vissa delar av din närvaroinformation men det är bara din arbetsgrupp som kan se all information. Mängden tillgänglig information avgörs av vilken sekretessrelation du har angett för varje kontakt. En typ av sekretessrelation är Arbetsgrupp. Information om sekretessrelationerna och hur du ändrar dem finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

 • Om du vill visa vilken sekretessrelation du har med dina kontakter klickar du på fliken Relationer i Kontaktlistan i Lync. På den här fliken visas kontakterna i grupper enligt sekretessrelation.

Hur blockerar jag kontakter så att de inte kan nå mig via Lync?

Trots att ditt namn och sin e-postadress visas för blockerade kontakter kan de inte nå dig via Lync. Gör så här för att blockera en kontakt i Lync:

 • Högerklicka på kontakten du vill blockera, klicka på Ändra sekretessrelation och sedan på Blockerade kontakter.

Hur döljer jag offlinekontakter och visar bara de som är online?

Visserligen går det inte att ta bort kontakter som är offline helt ur kontaktlistan, men du kan lägga dem i en separat grupp för att göra listan mer överskådlig. Klicka på Alternativ > Kontaktlista och markera sedan kryssrutan Visa kontakter med närvarostatusen Inte vid datorn, Offline eller Okänd i en separat grupp. Nu visas kontakter som inte är tillgängliga längst ned på skärmen i gruppen Kontakter med status Inte vid datorn och Offline.

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) bredvid en kontakts status?

Den röda asterisken bredvid en kontakts status anger att han eller hon har aktiverat autosvar (frånvarande) i Outlook.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×