Vanliga frågor och svar om närvaro, kontakter och snabbmeddelanden

Här hittar du svar och information om de vanligaste frågorna när det handlar om närvaro, kontakter och snabbmeddelanden.

I den här artikeln

De vanligaste frågorna

Hur skapar jag ett arkiv för mina meddelanden och konversationer?

Hur visar jag sparade meddelanden och konversationer?

Var finns menyerna?

Frågor om att använda närvaro

Varför visas inte mitt frånvaromeddelande i Lync?

Varför kan jag inte ändra min närvarostatus till Visa som offline?

Frågor om att hantera kontakter

Hur lägger jag till externa kontakter i listan Kontakter?

Vilka kommunikationssätt har stöd för offentliga snabbmeddelandekontakter?

De vanligaste frågorna

Hur skapar jag ett arkiv för mina meddelanden och konversationer?

I kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Online sparas alla inkommande och utgående konversationer som standard i Microsoft Outlook-mappen Konversationshistorik, så att du kan granska tidigare konversationer.

Så här gör du om konversationerna inte har sparats i Outlook-arkivet och du vill skapa ett arkiv för framtida konversationer:

 1. Kontrollera att du använder Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Outlook 2010.

 2. Gå till huvudfönstret för Lync och klicka på knappen Alternativoch sedan på Personlig information.

 3. Klicka på Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik och sedan på OK.

Hur visar jag sparade meddelanden och konversationer?

I Lync Online kan alla inkommande och utgående konversationer sparas i en Outlook-mapp för Konversationshistorik, så att du kan granska tidigare konversationer. Dessutom kan alternativen Visa konversationshistorik och Hitta tidigare konversationer vara tillgängliga i Lync, beroende på hur Lync har konfigurerats i organisationen. Så här kontrollerar du om de är tillgängliga:

 • Visa konversationshistoriken genom att klicka på Konversationer eller klicka på pilen Visa meny, peka på Arkiv och sedan klicka på Visa konversationshistorik. Outlook öppnas och mappen Konversationshistorik visas. Du kan sortera konversationer och söka efter en konversation med nyckelord eller en kontakt.

 • Sök efter en tidigare konversation för en viss kontakt genom att i listan Kontakter högerklicka på kontakten och sedan klicka på Hitta tidigare konversationer.

Var finns menyerna?

Många av menyerna i Lync visas när du klickar på en liten nedpil ▼ (som den bredvid knappen Alternativ i huvudfönstret). Du kan även öppna huvudmenyn genom att göra något av följande.

 • Visa menyn i huvudfönstret för Lync genom att trycka på Alt eller klicka på pilen Visa meny bredvid knappen Alternativ.

 • Visa menyn i ett konversationsfönster genom att trycka på Alt.

 • Visa menyfältet permanent i huvudfönstret genom att trycka på Alt och sedan klicka på Visa menyraden.

 • Visa menyfältet permanent i ett konversationsfönster genom att trycka på Alt, klicka på Visa och sedan på Visa menyraden.

Du kan även visa menyer för att utföra de vanligaste uppgifterna för kontakter, grupper och andra objekt genom att högerklicka på objekten.

Överst på sidan

Frågor om att använda närvaro

Varför visas inte mitt frånvaromeddelande i Lync?

Kalenderinformation (ledig/upptagen, tid och ämne för möte) och frånvaromeddelandet kan ta upp till trettio minuter innan de visas i Lync. Dessutom måste du köra Lync på en enhet som kan ansluta till Microsoft Exchange Server.

Varför kan jag inte ändra min närvarostatus till Visa som offline?

I vissa organisationer tar man bort tillståndet Visa som Inte vid datorn eftersom det kan påverka förutsägbarheten för närvarostatus. Om ett stort antal användare använder den här statusen sjunker värdet av närvaroinformation i Lync betydligt. Kom ihåg att du kan undvika avbrott genom att använda sekretessrelationer. Om du till exempel inte vill bli störd av de flesta kan du ange statusen till Stör ej och sedan tillåta vissa personer att störa dig genom att lägga till dem i din Arbetsgrupp.

Överst på sidan

Frågor om att hantera kontakter

Hur lägger jag till externa kontakter i listan Kontakter?

Eftersom det i Lync och Microsoft Lync Server 2010 finns stöd för att ansluta (skapa federationer) till andra organisationer kan du lägga till kontakter från de organisationerna i listan Kontakter och kommunicera med dem med hjälp av de kommunikationssätt som stöds i båda organisationerna. Kontrollera med supportpersonalen om en persons organisation ingår i en federation med din organisation.

Så här lägger du till en extern kontakt:

 1. Gå till huvudfönstret för Lync och skriv kontaktens e-postadress i sökfältet.

 1. Hovra över sökresultatet och klicka på knappen Lägg till i Kontakter (+) om du vill lägga till kontakten. Eller högerklicka på sökresultatet och klicka sedan på Lägg till i kontaktlistan.

Vilka kommunikationssätt har stöd för offentliga snabbmeddelandekontakter?

Med Lync kan du skicka och ta emot snabbmeddelanden från personer med konton i MSN-nätverket för Internettjänster, Windows Live-nätverket för Internettjänster, Yahoo!® och AOL®. Kommunikation med offentliga snabbmeddelandekontakter är begränsad till snabbmeddelanden. Filöverföring, Lync-samtal (VoIP, Voice over IP), videosamtal och ljud-/videomöten kan inte användas. Däremot kan Lync-samtal (VoIP, Voice over IP) och videosamtal användas med Windows Live-nätverket för Internettjänster.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×