Vanliga frågor och svar om ljudkvalitet

Ljudkvaliteten i Microsoft Lync Online beror på tillståndet för och kvaliteten i det nätverk och de enheter du använder. Se till att all ljudutrustning är ansluten innan du börjar använda Lync Online.

I den här artikeln

Är enheterna konfigurerade korrekt?

Varför har jag problem med ljudet?

Varför hörs inget ljud?

Vilka är de vanligaste orsakerna till dålig enhetskvalitet?

Vad kan jag göra för att förbättra enhetens ljudkvalitet?

Finns det några tips om hur jag undviker ljudproblem?

Hur fungerar TTY?

Är enheterna konfigurerade korrekt?

Normalt identifieras alla kompatibla kommunikationsenheter som du använder, till exempel headset, webbkamera, mikrofon och högtalare, automatiskt under installationen av Lync Online. Du kan också lägga till enheter efter att du har installerat Lync Online. 

Så här kontrollerar du om dina enheter har konfigurerats korrekt:

 1. I huvudfönstret i Lync klickar du på knappen Alternativ och sedan på Ljudenhet.

 2. Under Ljudenhet markerar du din primära ljudenhet.

 3. Under Anpassa enheten klickar du på respektive listruta för att konfigurera högtalare, mikrofon, ringsignal och volymnivåer.

 4. Klicka på de gröna pilarna om du vill testa nivåerna för högtalaren och ringsignalen.

Varför har jag problem med ljudet?

Om ett problem uppstår visas ett meddelande i konversationsfönstret eller i huvudfönstret i Lync. Du kan klicka på meddelandet om du vill visa mer information eller förslag på åtgärder.

Varför hörs inget ljud?

Om inget ljud hörs i högtalartelefonen kontrollerar du följande:

 • Att dina högtalare är påslagna och att du inte har inaktiverat ljudet i Windows.

 • Att högtalarvolymen är tillräckligt hög.

 • Att enheten som du använder har valts i Inställningar för ljudenhet i Lync.

Vilka är de vanligaste orsakerna till dålig enhetskvalitet?

Här följer några av de vanligaste orsakerna till dålig enhetskvalitet:

 • Drivrutiner eller programvara från tredje part  I vissa fall kan en drivrutin eller programvara från tredje part störa funktionerna i Lync Online.

 • Enhet med brusfiltrering Om du använder en mikrofon med brusfiltrering är det viktigt att du placerar den nära munnen, på omkring 2 cm avstånd. På så sätt filtreras oönskat bakgrundsbrus bort – men det är alltså viktigt att du placerar mikrofonen på rätt avstånd så att ljudkvaliteten inte försämras.

 • Fysisk skada på enheten  

Med Lync kan du använda många olika typer av enheter med hög bild- och ljudkvalitet. På vissa enheter kan det emellertid höras ett eko under samtalet. För att minska ekoeffekten för en sådan enhet aktiveras ett röstväxlingsläge i Lync, som begränsar möjligheten för två personer att tala samtidigt.

Vad kan jag göra för att förbättra enhetens ljudkvalitet?

Gör något av följande om du vill förbättra ljudkvaliteten:

 • Använd en enhet som är optimerad för Lync. Mer information finns i listan på Microsoft TechNet: Telefoner och enheter för Microsoft Lync 2010.

 • Avinstallera alla ljuddrivrutiner eller program från tredje part.

 • Byta ut alla enheter som är skadade eller felaktiga.

 • Använd ett headset för att undvika ekoeffekter.

 • Om du använder två separata enheter för återgivning och inspelning av ljud (t.ex. högtalare och webbkamera) kan du försöka med att placera dem på ett annat avstånd från varandra, så att risken för eko minskar.

Finns det några tips om hur jag undviker ljudproblem?

 • Du rekommenderas att inte föra samtal via trådlösa Internetanslutningar, virtuella privata nätverk (VPN) eller RAS-anslutningar (fjärråtkomst).

 • Använd en enhet som är optimerad för Lync. Mer information finns i listan på Microsoft TechNet: Telefoner och enheter för Microsoft Lync 2010.

 • Om du har ont om bandbredd bör du undvika att utföra andra uppgifter på datorn samtidigt som ett samtal pågår.

Hur fungerar TTY?

TTY-läget, eller texttelefonläget, används för textkommunikation via en telefonlinje. En TTY-enhet måste vara ansluten till datorn för att det ska gå att tolka ljudet – annars kan du uppleva att ljudkvaliteten i samtalet blir dålig. Om du använder TTY-läget för ett konferenssamtal kan det uppstå problem med ljudkvaliteten.

TTY-läget är inaktiverat som standard. Du kan aktivera TTY-läget genom att klicka på Telefoner i dialogrutan Lync - Alternativ. Därefter måste du logga ut från Lync och logga in igen för att kunna använda funktionen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×