Vanliga frågor och svar om gruppen godkännande

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen som beskrivs i det här hjälpavsnittet är tillgänglig om du har installerat någon av följande versioner av både Office SharePoint Server 2007 och Microsoft Office Enterprise 2007: Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), japanska eller koreanska.

Kan Gruppgodkännande användas tillsammans med andra arbetsflöden?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 tillhandahåller lösningar som har stöd för många möjliga arbetsflöden inom organisationen samt Gruppgodkännande. Mer information om arbetsflöden som stöds finns i Hjälp för var och en av de. Dock kan inte Gruppgodkännande dela samma dokumentbibliotek med andra arbetsflödet lösningar eftersom den använder ett dokumentbibliotek uteslutande. Ett separat dokumentbibliotek måste skapas på gruppwebbplatsen du använder andra arbetsflödet lösningar. Mer information finns i hjälpen för arbetsflöden.

Med andra ord även om du väljer att lägga till andra arbetsflöden på sidan Anpassa Mina godkännande som är angivna sidan grupp godkändes fungerar tillagda arbetsflöden inte.

Gruppen webbplatssamling funktioner och funktioner webbplatsgrupp har en knapp som aktiverar Gruppgodkännande. Hur skiljer sig två knappar?

Om du vill se till att Gruppgodkännande fungerar korrekt, måste du aktivera Gruppgodkännande funktionen på första webbplatssamling funktioner sida och sedan på sidan Webbplatsfunktioner.

Om lösningen är aktiverat på sidan Webbplatsfunktioner först, fungerar inte Gruppgodkännande. Följ sekvens bakåt om du vill inaktivera Gruppgodkännande.

Obs!: Gruppgodkännande kan aktiveras endast i den högsta nivån nivån för en webbplatssamling.

Kan jag ändra skärmkonfiguration av Gruppgodkännande? Kan jag skapa och lägga till en ny vy? Kan jag lägga till Web en del av Gruppgodkännande?

Ändra eller ta bort befintlig vy kan orsaka Gruppgodkännande inte fungerar korrekt. Om du stöter på problem när du har ändrat vyn inaktivera Gruppgodkännande och aktivera Gruppgodkännande igen för att åtgärda problemet. Webbdelar för Eapproval testa som webbdelar för godkännande av mitt dokumentbibliotek och dokument-ID loggfiler rapporten lista är tillgängliga men eftersom vissa av dem kräver en högre behörighet att komma åt, sidan med olika behörighetsnivåer innan du publicerar webbplatsen.

Obs!: Undvik att redigera vyer med hjälp av SharePoint Designer eller Redigera sida funktion.

Kan jag lägga till en ny kolumn på skärmen?

När du lägger till en ny kolumn ska visas på standardvyerna – personliga mappar, för godkännande, föreslagen av mig, Avvisad för mig och godkänd av mig – tillåts inte, du kan skapa och lägga till en ny kolumn i admin vy.

Du kan skapa en ny kolumn i mappen kolumner på sidan Anpassa Mina godkännande och lägga till den i vyn admin i mappen vyer.

Garanterar stämpeln av avsändaren och undertecknarens identitet?

Det är möjligt att förfalska bilden av en stämpel. Därför är det någon begränsning för garantera verklig undertecknarens identitet. Klicka på stämpeln visas på skärmen och högerklickar du musknappen och klicka sedan på Signaturinformation. Klicka på Visa om du vill visa detaljerad information om certifikatet som används när den är registrerade i dialogrutan Signaturinformation. Certifikatet som är mer tillförlitlig än stämpel bilden, men det finns ännu en begränsning för garantier faktiska undertecknarens identitet enligt tillförlitligheten för publicering av företaget eller certifikat delning princip. Administratören måste därför bygga enterprise tillförlitliga certifikat system. Mer information finns i hjälpen för certifikat i Windows Server-hjälpen.

Obs!: Gruppgodkännande övervakar alla arbetsflödesprocess och verifierar användare baserat på användarnas kontoinformation. En användare utan rätt behörighet och konto kan inte delta i godkännandeprocessen.

Jag förstår att Gruppgodkännande är baserat på ett dokumentbibliotek från Microsoft Office SharePoint Server. Krävs det att någon särskild uppmärksamhet i administration?

Ja, Gruppgodkännande baserat på ett dokumentbibliotek från Microsoft Office SharePoint Server. Varje dokumentbibliotek har anpassa namn dokumentbibliotekssidan för hantering av relevanta inställningar. Liksom andra dokumentbibliotek använder Gruppgodkännande också anpassa sidan mitt godkännande för att anpassa funktioner. Sidan Anpassa Mina godkännande, klicka på Mina godkännande, Inställningar och sedan Inställningar för min godkännande på sidan Webbplatsinställningar.

Ändra standardvärden för vissa anpassningsbara inställningar kan påverka driften av Gruppgodkännande. Gå till den avancerade inställningar för dokumentbibliotek: Mina godkännande sidan genom att klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar och kontrollera att följande inställningar behålla standardinställningarna med följande inställningar.

  • Tillåta hantering av innehållstyper?      Ställa in den bara till Ja säkerställer att flera mallar kan registrerad och används i Gruppgodkännande. Kontrollera att Ja är markerat.

  • Öppna webbläsaraktiverade dokument      Markera kryssrutan Öppna i klientprogrammet till Microsoft Office Word eller Microsoft Office Excel att öppna dokumentet.

Kan en Gruppgodkännande webbplats återställas till Microsoft Office SharePoint Server-webbplats när de säkerhetskopieras?

Ja, bör du säkerhetskopiera och återställa Gruppgodkännande webbplats genom att webbprogram. Säkerhetskopiera och återställa alla webbplatser som angavs i programmet.

Kan jag ställa in RSS-Feeds för Eapproval?

Gruppgodkännande beskrivs RSS-Feed som är en av de grundläggande funktionerna i dokumentbiblioteket i Microsoft Office SharePoint Server. Användare kan prenumerera på den med RSS-läsare så visas en dokumentlista. Du kan inte dock kategorisera dokument efter status för godkännandeprocessen i RSS-läsare. Du kan visa dokumentegenskaperna men det går inte att öppna, godkänna eller avvisa dokument med i listan som RSS visas.

Hur speglar organisationens ändringar, till exempel anpassas och anställda som är tillfälliga lediga eller har lämnat företaget i Gruppgodkännande?

Om en organisation har löst och tas bort, flyttas filer som sparats i mappen borttagna organisationen och lagras i organisationen överordnad mapp. Om en organisation har bytt namn, återspeglar alternativet Arkivera automatiskt ändra slipper styra manuellt.

Eventuella ändringar som inträffar under godkännandeprocessen kräver å andra sidan administratörens manuell kontroll som behövs. Om ett dokument har skickats för godkännande men av avsändaren avdelning har stängts från företag, till exempel lagras som dokumentet i mappen Undetermined i arkivet. Det är eftersom dokumentnummer som tilldelas när ett dokument skickas, används för att avgöra i vilken mapp att lagra dokumentet. När fältet senare godkännare har tagits bort från Organisationsschema innan tidigare godkännare godkänner godkännande process Avbryt meddelande via e-post till tidigare granskare och godkännandeprocessen avbryts. Om fältet senare godkännare har tagits bort från Organisationsschema efter fältet tidigare godkännare godkännande godkännandeprocessen avbryts inte men av avsändaren meddelas inte därför en separat management krävs. Sedan dokumentet finns kvar i föreslagen av mig mapp i händelse av av avsändaren och i godkänd av mig mapp i händelse av tidigare godkännare. Det uppstår ett fel när du markerar du var dokumentet och högerklicka på musknappen och välj sedan Egenskaper för datavy. Detta krävs av avsändaren eller administratören att kontrollera och avbryta godkännandeprocessen efter behov och skicka dokumentet igen för godkännande.

När jag klickar på användare och organisationer sida under Gruppgodkännande, ett felmeddelande, organisationsschemat är inkonsekvent, visas. Vad är orsak och lösning på problemet?

Detta beror på att du tagit bort gruppen under Gruppgodkännande via sidan personer och grupper av Microsoft Office SharePoint Server. Klicka på på visas felmeddelandet. Klicka på åtgärder- Lösa trädvyn inkonsekvens organisation på den sida som du flyttade. Ta bort organisation från organisationsschemat som du tagit bort från Microsoft Office SharePoint Server. Om du vill använda den borttagna gruppen i Gruppgodkännande, bör du registrera den igen på organisationsschema Gruppgodkännande. Blir det placerad konsekvent med exisitng organisation diagram och avdelning mappstrukturen. Mer information finns i Skapa Organisationsschema.

Jag har skapat en distributionsgrupp på en Microsoft Exchange Server när du skapar rollgrupper (eller godkännande roller). Vad händer om en rollgrupp tas bort eller ändra dess medlemmar? Dessa ändringar återspeglas automatiskt i distributionsgruppen?

Ja, kommer de. Ta bort en rollgrupp tas också bort dess distributionsgrupp. Byta namn på en rollgrupp tar bort befintlig distributionsgrupp och skapar en distributionsgrupp med ett nytt namn. Och eventuella ändringar till gruppmedlemmarna roll återspeglas direkt i distributionsgrupp, förutsatt att Microsoft Office SharePoint Server-administratören har också administratörsbehörighet för Exchange server.

Kan jag ta bort en mall som registrerade Gruppgodkännande?

Ja, det är möjligt så länge på webbservern har inga dokument som skapats med mallen när du försöker ta bort den. Alla dokument som skapats med mallen behöver tas bort från lagerplats återanvändning av webbservern och från arkivet Gruppgodkännande. Vi rekommenderar att mallar är dold för användaren i stället tas bort.

När du granskar arkiverade dokument ska det inga saknade nummer i dokumentarkivet. Finns det något sätt som jag kan kontrollera varje dokumentnummer?

Gruppgodkännande visas en dokumentet log rapport från dokumentarkivet. Dokument-ID loggfiler rapporten är användbart för att hantera och granska dokument med siffror, lista alla numrerade dokument per avdelning och visar en sammanfattade godkännande post logg för varje dokument.

Om du vill visa rapporten klickar du på Dokument ID loggfiler rapporten under Administration av gruppen godkännande på sidan webbplats inställningen. Rapporten visar alla organisationer som är registrerad med organisationsschemat och har ett dokument som har skickats. Klicka på + bredvid organisationen läggs alla dokument genom att utfärdas dokumentnummer. Klicka på + bredvid det dokument som du vill visar dokumentets post. Tal inom parentes () anger hur många dokument instanser efter status och kan därför vara större än antalet verkliga dokument.

Du kan också visa log-rapport i ett annat format efter behov. Klicka på åtgärder i Aktivitetsfältet Log rapportsida för dokument-ID och klicka sedan på Redigera i datablad eller Exportera till kalkylblad om du vill konvertera rapporten till formatet kalkylblad eller datablad. Styra konverterade data efter behov. Observera att ta bort eller ändra informationen upphäver dokument log rapporten.

Hur konfigurerar jag avisering via e-post?

Gruppgodkännande är en elektronisk godkännande-lösning som skapats av Microsoft och baserat på Microsoft Office SharePoint Server-teknik som gör det också möjligt meddelandefunktionen genom att länka till e-postsystem. Mer information om hur du konfigurerar meddelande via e-post finns i Hjälp för Microsoft Office SharePoint Server.

När meddelandet via e-post har konfigurerats kan personer som skickar in eller godkännare ett meddelande automatiskt med begäran om godkännande eller godkännandestatus och ta emot sammanfattning e-postmeddelanden när godkännandeprocessen har slutförts. Om du använder Exchange Server, ett enkelt sätt kan du skapa och hantera en distributionsgrupp för Eapproval godkännande roller. Klicka på Skapa godkännande rollermer information.

Hur kan jag ändra Gruppgodkännande att justera med godkännandeprocessen för företaget?

Gruppgodkännande är ett sätt att ändra eller anpassa arbetsflödet. Du kan referera till ECM Starter Kit för Office 2007-systemet som finns på Download Center

Jag behöver hantera filer eller mappar manuellt. Hur kan jag göra det?

Du måste använda Klipp ut och klistra in i stället för att kopiera och klistra in.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×