Vanliga frågor och svar om domäner

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Deltagare: Peter Baumgartner

Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor och svar om domäner i Office 365.

Om du inte hittar ett svar på din fråga här, kan du lämna en kommentar om det så lägger vi till det i listan.

Uppdaterades senast: 2017-08-25

Vad är MX-prioritet?

E-post levereras till Exchange-servern med lägst företrädesnummer (högst prioritet). Därför ska den MX-post som du använder för e-postdirigering ha det lägsta företrädesnumret, vanligtvis 0, eller hög prioritet.

 • När du skapar en MX-post måste du ange ett företrädesnummer för de flesta DNS-värdar.

 • Vissa kallar rutan för företräde, andra för prioritet.

 • Vissa kräver ett nummer medan andra ber dig att välja mellan låg, mellan eller hög.

 • Om du bara har en MX-post går det bra med vilket värde som helst för prioritet eller företräde.

 • Om du har fler än en ser du till att MX-posten för e-postdirigering har högre prioritet än den som används för att verifiera att du äger domänen.

Hur validerar jag SPF-poster för min domän?

Det är viktigt att du har eller skapar endast en TXT-post för SPF. Om du redan har en SPF-post ska du lägga till nya Office 365-värden till den istället för att skapa en ny. När du har lagt till eller uppdaterat SPF-posten för Office 365-e-post, bör du kontrollera att syntaxen är korrekt med ett av följande verktyg:

Hur hanteras mina DNS-poster i Office 365?

Det finns två alternativ för DNS-hantering med Office 365:

 1. Du ändrar NS-posterna (namnserverposterna) medan Office 365 tar hand om alla tjänstspecifika poster, t.ex. att konfigurera MX-posterna för e-post. (Rekommenderas)

 2. Du lägger själv till DNS-poster för e-post och andra Office 365-tjänster hos din DNS-värd. (Endast experter)

1:  Office 365 skapar och står som värd för DNS-posterna

 2: Du hanterar DNS-posterna själv

Fördelar

 • Du behöver inte oroa dig för att göra misstag i de värden du anger för DNS-posterna för Office 365-tjänsterna.

 • Du får fler valmöjligheter när det gäller domänregistrator och DNS-värd. Du kan använda valfri leverantör som låter dig ändra namnserverposterna, även om leverantören inte hanterar alla nödvändiga posttyper.

 • När Office 365 lägger till nya DNS-poster behöver du inte göra uppdateringar.

Nackdelar

 • Du kan inte ändra dina DNS-poster för e-post utanför Office 365.

 • Om du redan använder en offentlig webbplats med din domän som adress, till exempel www.fourthcoffee.com, måste du dirigera om besökare till den adressen från Office 365. För att kunna konfigurera en omdirigering behöver du en statisk IP-adress, och det är inte alltid lätt att få tag i för offentliga webbplatser.

 • Om din nuvarande domänregistrator inte tillåter att du ändrar namnserverposterna för din domän måste du byta registrator om du vill använda det här alternativet för DNS-hantering.

Fördelar

 • Du styr DNS-posterna för Office 365-tjänsterna.

 • Om du har en offentlig webbplats med din domän som adress, exempelvis www.fourthcoffee.com, behöver du inte tänka på att dirigera om för att folk fortfarande ska kunna använda webbplatsen när du har konfigurerat domänen i Office 365.

 • Du har möjlighet att ha e-post någon annanstans, t.ex. med en lokal Exchange-server.

Nackdelar

 • Du måste konfigurera DNS-posterna för Office 365-tjänsterna själv (om du inte har en GoDaddy-domän).

 • Om din nuvarande DNS-värd inte stöder alla nödvändiga posttyper för Office 365 är vissa Office 365-funktioner inte tillgängliga och du kan behöva byta DNS-värd. Läs mer om potentiella servicebegränsningar.

 • När Office 365 ändrar krav för DNS-poster eller lägger till nya tjänster måste du själv göra uppdateringar hos din DNS-värd.

Vad är ett domännamn?

En domän är ett unikt namn som visas efter @-tecknet i e-postadresser och efter www. i webbadresser. Det består vanligen av organisationens namn och ett vanligt Internetsuffix, till exempel företagsnamn.com eller universitetsnamn.edu.

Genom att använda en egen domän som "rob@contoso.com" med Office 365 kan du höja förtroendet för varumärket och göra det lättare att känna igen.

Du kan köpa en domän i Office 365, som vi konfigurerar automatiskt, eller så kan du köpa eller ta med en du redan äger från en domänregistrator.

Kan jag föra över min domän från Office 365 till en annan värd?

Ja, här är två begränsningar du bör känna till:

 • Du kan inte överföra en domän till eller från Office 365 om du inte har registrerat domänen hos Office 365.

 • Du kan inte överföra en Office 365-domän till en annan registrator förrän 60 dagar efter att du registrerade den med Office 365.

Följ anvisningarna nedan för att hämta koden på Office 365, och gå sedan till den andra domänregistratorns webbplats för att överföra domännamnet till den registratorn.

 1. Välj Domäner när du har loggat in på administrationscentret för Office 365.

 2. Markera den Office 365-domän som du vill överföra till en annan domänregistrator och välj Domäninställningar.

 3. Välj Aktivera domänöverföring under Sekretessinställning.

 4. Följ anvisningarna för att förbereda överföringen av domänen.

 5. När du fått koden går du till webbplatsen för domänregistratorn som du vill hantera domännamnet hos framöver och följer dennes anvisningar för att överföra en domän (sök efter hjälp på domänregistratorns webbplats).

 6. Om du behöver se koden igen på sidan Domäninställningar i Office365 väljer du Visa auktoriseringskod för domänöverföring.

När överföringen är klar förnyar du din domän hos den nya domänregistratorn och hantera domänens namnservrar där.

Hur ändrar jag hur mina DNS-poster hanteras i Office 365?

Ändra DNS-hanteringen till en DNS-värd utanför Office 365

 1. Ändra namnservrarna.

  1. Logga in på domänregistratorn för din domän.

  2. Leta reda på var du uppdaterar namnserverposterna på registratorns webbplats och uppdatera namnservrarna så att de pekar på domänens DNS-värd. (DNS-värden är ofta domänregistratorn.)

 2. Följ en länk för att gå till installationsguiden för domäner

  1. Logga in på Office 365 och gå till administrationscentret

  2. Gå till sidan Domäner.

  3. Markera domänen som du vill ändra och välj sedan DNS-hantering.

 3. Välj att hantera domänens DNS-poster

  1. På sidan Konfigurera dina onlinetjänster i installationsguiden väljer du Jag hanterar mina egna DNS-poster och klickar sedan på Nästa.

  2. På domänregistratorns webbplats lägger du till de DNS-poster som föreslås i guiden på sidan Uppdatera DNS-inställningar

  3. När du har lagt till posterna går du tillbaka till Office 365 och klickar på Verifiera.

Ändra DNS-hanteringen till Office 365

 1. Följ en länk för att gå till installationsguiden för domäner

  1. Logga in på Office 365 och gå till administrationscentret

  2. Gå till sidan Domäner.

  3. Markera domänen som du vill ändra och välj sedan DNS-hantering.

 2. Välj att hantera domänens DNS-poster

  1. På sidan Konfigurera dina onlinetjänster i domäninstallationsguiden väljer du Konfigurera mina onlinetjänster åt mig. (Rekommenderas) och klickar sedan på Nästa.

  2. Om du inte har verifierat domänen ännu, följer du stegen nedan för att göra det först.

  3. På sidan Uppdatera DNS-inställningar visar vi namnservrarna för Office 365. Gå till domänregistratorn för domänen och uppdatera namnservrarna till Office 365-namnservrarna.

  4. När du har uppdaterat namnservrarna bör du vänta i minst en timme. I guiden i Office 365 klickar du sedan på Verifiera.

Vad händer om min DNS-värd inte har stöd för vissa typer av poster?

Om du hanterar dina egna DNS-poster och din DNS-värd inte har stöd för alla DNS-poster som Office 365 kräver kommer vissa funktioner i Office 365 inte att fungera. Vi rekommenderar att du för över din domän till en registrator som har stöd för alla DNS-poster som krävs.

Värdar som har stöd för alla DNS-poster som krävs:

 • Dynadot

 • eNomCentral

 • Europe Registry

 • GoDaddy

 • Hover

 • MyHosting.com

 • Name.com

 • Nearly Free Speech

 • Nettica

 • Network Information Center (NIC)

 • Network Solutions

 • Register.com

Om SRV-poster inte stöds är följande funktioner i Office 365 inte tillgängliga:

 • Integration av Skype för företag – Online-funktioner för snabbmeddelanden och närvaro med Outlook Web App

 • Extern kommunikation (federering) med Skype för företag – Online-användare i andra organisationer.

 • Public Internet Connectivity (PIC) med Skype för företag – Online-användare som loggat in med ett Microsoft-konto (hette tidigare Windows Live ID).

Om flera CNAME-poster inte stöds, måste du välja mellan följande funktioner för Skype för företag – Online:

 • E-postklienter och mobila klienter kan använda Autodiscover för att automatiskt hitta Exchange Online-tjänsten så att användarna kan logga in utan att behöva ange ett servernamn.

 • Skype för företag – Online-skrivbordsklienter kan använda Autodiscover för att automatiskt hitta Skype för företag – Online-tjänsten så att användarna kan logga in utan att behöva ange ett servernamn.

 • Skype för företag – Online-klienter på mobila enheter kan använda Autodiscover för att automatiskt hitta Skype för företag – Online-tjänsten så att användarna kan logga in utan att behöva ange ett servernamn.

Om det inte finns stöd för SPF/TXT-poster kan andra använda din domän för att skicka skräppost eller annan skadlig e-post. SPF-poster identifierar servrarna som är godkända för att skicka e-post från din domän.

Hur ändrar jag standarddomän i Office 365?

Du måste ha minst en egen domän som du har lagt till i Office 365 innan du kan välja en standarddomän.

 1. Logga in till Office 365

 2. Öppna sidan Domäner

 3. På sidan Domäner väljer du den domän du vill ange som standard för nya e-postadresser.

 4. Klicka på Ange som standard.

Du kan inte ändra namnet på din ursprungliga .onmicrosoft.com-domän.

Kan jag lägga till egna underdomäner eller flera domäner i Office 365?

Ja! Om du vill lägga till underdomäner måste du själv hantera dina DNS-inställningar på registratorns webbplats. Du kan inte lägga till underdomäner om du låter Microsoft hantera DNS-inställningarna med NS-poster.

Vanligtvis kan du lägga till upp till 900 domäner i en Office 365-prenumeration.

Du kan till exempel lägga till domänerna contoso.com och contosomarketing.com, och sedan lägga till underdomänerna www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com och så vidare.

När du lägger till flera domäner i Office 365 kan du välja att ha valfri tjänst (t.ex. e-post) på valfri domän du har lagt till. När du ändrar din e-post till Office 365 genom att uppdatera en domäns MX-post levereras ALL e-post som skickas till den domänen till Office 365.

Varför har jag en onmicrosoft.com-domän?

Office 365 skapar en domän åt dig, till exempel contoso.onmicrosoft.com, när du registrerar dig för tjänsten. Det användar-ID du skapar när du registrerar dig innehåller domännamnet, till exempel alan@contoso.onmicrosoft.com.

Om du vill att din e-postadress ska se ut som exemplet alan@contoso.com: Köp domänen eller följ anvisningarna i Lägga till en domän och användare i Office 365 om du äger en domän.

 • Du kan inte byta namn på onmicrosoft-domänen efter registreringen. Om den initiala domänen du valde till exempel var fourthcoffee.onmicrosoft.com, kan du inte ändra den till fabrikam.onmicrosoft.com. Om du vill använda en annan onmicrosoft.com-domän måste du påbörja en ny prenumeration med Office 365.

 • Du kan inte byta namn på din gruppwebbplats-URL. Din gruppwebbplats-URL är baserad på ditt onmicrosoft.com-domännamn, och på grund av hur SharePoint Online-arkitekturen fungerar kan du inte byta namn på gruppwebbplatsen.

 • Du kan inte ta bort domänen onmicrosoft. Office 365 måste behålla den eftersom den används i bakgrunden för din prenumeration. Men du behöver inte använda domänen när du har lagt till en egen domän.

Du kan emellertid fortsätta använda den första onmicrosoft.com-domänen, även efter att du har lagt till din domän. Den fungerar fortfarande för e-post och andra tjänster, så det är upp till dig.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×