Vanliga frågor och svar

Vad vill du göra?

Används mina minuter på mobilen när jag ringer ett samtal i Lync?

Vad är mitt mobilnummer?

Varför tar jag inte emot ljud från mötet i min iPad?

Varför blir jag uppringd för att ta emot ljud från mötet?

Varför kan jag inte skicka snabbmeddelanden till någon i ett möte?

Varför lyckas jag inte gå med i mötet från min iPad?

Varför kan jag inte se vad som delas i mötet?

Varför kan jag inte se hela min konversationshistorik på min mobila enhet?

Vilken version av Lync måste jag ha för att kunna använda Lync på min mobila enhet?

Används mina minuter på mobilen när jag ringer ett samtal i Lync?

När du ringer eller tar emot ett samtal med Lync för iPad används minuterna för mobiltelefonen. Samtalen är inte IP-samtal (VoIP). Det nummer i Mitt mobilnummer som du anger vid första inloggningen används för att konfigurera utgående arbetssamtal. När du ringer ett arbetssamtal kopplas samtalet till Lync Server 2010, som ringer tillbaka till ditt mobiltelefonnummer. När du besvarat samtalet ringer det till samtalsmottagaren.

Obs!:  När du ringer eller tar emot ett Lync-samtal från iPad kopplas samtalet till det mobiltelefonnummer som du angav i fältet Mitt mobilnummer.

Vad är mitt mobilnummer?

Första gången som du loggar in i Lync på din iPad vägleds du genom att lägga till ditt mobiltelefonnummer, som är Mitt mobilnummer. Genom att lägga till mobiltelefonnumret kan du använda mobiltelefonen för att ansluta till Lync-konferenser.

När du först loggar in anger du ditt mobiltelefonnummer och trycker på Nästa och sedan kan du börja använda Lync.

Obs!:  Om du vill ändra någonting med ditt telefonnummer efter att du loggat in för första gången trycker du på Min information, följt av Alternativ och markerar det alternativ som du vill ändra. Om du vill veta mer om vidarekoppling av samtal och simultansamtal går du till Vidarekoppling av samtal och simultansamtal.

Varför tar jag inte emot ljud från mötet i min iPad?

Voice over IP (VoIP)-samtal stöds inte. När du ansluter till mötet ringer Lync tillbaka till det telefonnummer du angav i Alternativ.

Varför blir jag uppringd för att ta emot ljud från mötet?

Voice over IP (VoIP)-samtal stöds inte. När du ansluter till mötet ringer Lync tillbaka till det telefonnummer du angav i Alternativ.

Varför kan jag inte skicka snabbmeddelanden till någon i ett möte?

Huvudkanalen för kommunikation i mötet är ljud. Snabbmeddelanden stöds inte när du är i ett möte

Varför lyckas jag inte gå med i mötet från min iPad?

Kontrollera att telefonsamtalet som Lync försöker att nå dig på är giltigt, till exempel: +1 (425) 555-0100.

Varför kan jag inte se vad som delas i mötet?

När du ansluter till ett schemalagt möte från en iPad kan du endast se PowerPoint-bilder (om sådana visas i mötet). Om någon delar någonting annat (till exempel delning av ett skrivbord, en whiteboard eller omröstningsbild) ser du inte det. Det här är en inbyggd funktion.

Viktigt!:  Du kan bara se PowerPoint-bilder i ett schemalagt möte. Om du sitter i ett möte av typen Möte nu ser du inget som delas, inklusive PowerPoint-bilder.

Varför kan jag inte se hela min konversationshistorik på min mobila enhet?

Konversationshistoriken från Lync för iPad synkroniseras inte med Microsoft Exchange. När du tar bort en konversation på mobiltelefonen tas den bort permanent.

Vilken version av Lync måste jag ha för att kunna använda Lync på min mobila enhet?

Du måste ha kumulativa uppdateringar för Lync Server 2010 till november 2011. Kontakta ditt tekniska supportteam om du vill veta mer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×