Vanliga frågor

I den här artikeln

Kontakthantering

Närvaro

Telefonsamtal

Videosamtal

Konferenser

Kontakthantering

Hur lägger jag till kontakter utanför företaget i min kontaktlista?

En kontakt utanför företaget (som inte finns med i företagskatalogen) kan vara:

Hur lägger jag till offentliga kontakter i min kontaktlista?

Office Communicator har stöd för offentliga snabbmeddelandetjänster. Alltså kan du lägga till kontakter från AOL, Yahoo, MSN och Windows Live™ i kontaktlistan i Office Communicator. Om du lägger till en offentlig kontakt kan du kommunicera med kontakten via snabbmeddelanden. Communicator-samtal (även kallade Voice over IP- eller VoIP-samtal), videosamtal och ljud-/videokonferenser har däremot inte stöd för kommunikation med offentliga kontakter.

Det bästa sättet att lägga till offentliga kontakter är att använda mappen Kontakter i Outlook. Där kan du lägga till hemnummer, mobiltelefonnummer och andra telefonnummer. Sedan kan du ringa upp kontakten med direktuppringningsfunktionen i Communicator.

 1. Öppna mappen Kontakter i Office Outlook och klicka på Ny.

 2. Ange ett namn på kontakten i rutan Fullständigt namn .Du kan välja om du vill ange några uppgifter i rutorna Företag, Befattning och Sortera efter .

 3. Ange kontaktens e-postadress under Internet och fyll sedan i följande rutor:

  • Visa som     Det namn som du vill ska visas i kontaktlistan i Communicator.

  • Snabbmeddelandeadress     Kontaktens snabbmeddelandeadress. Om du inte fyller i det här fältet kan du inte lägga till kontakten i kontaktlistan i Communicator. (Om kontakten inte har någon snabbmeddelandeadress eller om du inte känner till den kan du använda en påhittad adress som platshållare, till exempel username@msn.com och skriva in den korrekta adressen senare.)

 4. Ange kontaktens telefonnummer med landsnummer, riktnummer och abonnentnummer utan bindestreck och i enlighet med nummerplan E.164. Ett amerikanskt telefonnummer kan till exempel se ut så här: 14255550101 – där 1 är landsnumret, 425 är riktnumret och 5550101 är abonnentnumret.

 5. Spara kontakten.

 6. Öppna Office Communicator och skriv namnet som du angav i rutan Visa som (i Outlook) i Sök -rutan. The Kontaktens namn visas i rutan Sökresultat .

 7. Dra kontakten från rutan Sökresultat till en grupp i kontaktlistan. Nu kan du ha snabbmeddelandekonversationer med kontakten. Du kan också klicka på telefonknappen till höger om kontaktens namn.Du kan inte ringa Communicator-samtal till offentliga kontakter, men du kan ringa samtal till offentliga kontakters hem-, jobb- eller mobiltelefonnummer.

Hur lägger jag till externa kontakter i min kontaktlista?

Office Communicator och Office Communications Server 2007 har stöd för anslutning till andra företag så att du kan lägga till kontakter på de företagen i din kontaktlista. När du har lagt till en extern kontakt i kontaktlistan kan du använda de kommunikationssätt som båda företagen stöder för att kommunicera med den kontakten. Om båda företagen till exempel stöder Communicator-samtal, videosamtal och ljud-/videokonferenser kan du kommunicera med den kontakten på alla de sätten.

 1. Skriv kontaktens e-postadress eller snabbmeddelandeadress i Sök rutan i Communicator.

 2. Dra kontaktnamnet från rutan Sökresultat till kontaktlistan. Till höger om namnet på en extern kontakt i kontaktlistan visas ikonen som indikerar att kontakten är extern.

Hur lägger jag till telefonnummer till externa kontakter som redan finns i min kontaktlista?

Om du vill lägga till ett telefonnummer till en extern kontakt måste du begära att den kontakten ändrar din åtkomstnivå till Grupp eller Personlig.

Du kan också välja att ta bort kontakten från kontaktlistan och sedan lägga till den igen via mappen Kontakter i Outlook.

 1. Öppna Communicator och högerklicka på kontaktens namn. Klicka därefter på Ta bort från kontaktlistan.

 2. Öppna mappen Kontakter i Office Outlook och klicka på Ny.

 3. Ange ett namn på kontakten i rutan Fullständigt namn . Du kan välja om du vill ange några uppgifter i rutorna Företag, Befattning och Sortera efter .

 4. Ange kontaktens e-postadress under Internet och fyll sedan i följande rutor:

  • Visa som Det namn som du vill ska visas i kontaktlistan i Communicator.

  • Snabbmeddelandeadress Kontaktens snabbmeddelandeadress. Om du inte fyller i det här fältet kan du inte lägga till kontakten i kontaktlistan. (Om kontakten inte har någon snabbmeddelandeadress eller om du inte känner till den kan du använda en påhittad adress som platshållare, till exempel username@msn.com och skriva in den korrekta adressen senare.)

 5. Ange kontaktens telefonnummer med landsnummer, riktnummer och abonnentnummer utan bindestreck och i enlighet med nummerplan E.164. Ett amerikanskt telefonnummer kan till exempel se ut så här: 14255550101 – där 1 är landsnumret, 425 är riktnumret och 5550101 är abonnentnumret.

 6. Spara kontakten

 7. Öppna Office Communicator och skriv namnet du angav i rutan Visa som (i Outlook) i Sök -rutan. Kontaktens namn visas i rutan Sökresultat .

 8. Dra kontakten från rutan Sökresultat till en grupp i kontaktlistan. Nu kan du ha snabbmeddelandekonversationer med kontakten. Du kan också klicka på telefonknappen till höger om kontaktens namn. Du kan inte ringa Communicator-samtal till offentliga kontakter, men du kan ringa samtal till offentliga kontakters hem-, jobb- eller mobiltelefonnummer.

Hur lägger jag till en kontakt utanför företaget som inte är en extern eller offentlig kontakt i min kontaktlista?

Om du vill lägga till en kontakt utanför företaget som inte är en extern eller offentlig kontakt i din kontaktlista kan du använda mappen Kontakter i Outlook för att lägga till hemnummer, mobiltelefonnummer och andra telefonnummer. Sedan kan du ringa kontakten med direktuppringningsfunktionen i Communicator. Du kan ringa till kontakter utanför företaget som inte är externa eller offentliga kontakter, men du kan inte kommunicera med snabbmeddelanden med dem. Du kan inte heller ringa Communicator-samtal eller videosamtal till dem, eller ha ljud-/videokonferenser med dem.

 1. Öppna mappen Kontakter i Outlook och klicka på Ny.

 2. Ange ett namn på kontakten i rutan Fullständigt namn . Du kan välja om du vill ange några uppgifter i rutorna Företag, Befattning och Sortera efter .

 3. Ange kontaktens e-postadress under Internet och fyll sedan i följande rutor:

  • Visa som     Det namn som du vill ska visas i kontaktlistan.

  • Snabbmeddelandeadress     Kontaktens snabbmeddelandeadress. Om du inte fyller i det här fältet kan du inte lägga till kontakten i kontaktlistan. (Om kontakten inte har någon snabbmeddelandeadress eller om du inte känner till den kan du använda en påhittad adress som platshållare, till exempel username@msn.com och skriva in den korrekta adressen senare.)

 4. Ange kontaktens telefonnummer med landsnummer, riktnummer och abonnentnummer utan bindestreck och i enlighet med nummerplan E.164. Ett amerikanskt telefonnummer kan till exempel se ut så här: 14255550101 – där 1 är landsnumret, 425 är riktnumret och 5550101 är abonnentnumret.

 5. Spara kontakten.

 6. Öppna Office Communicator och skriv namnet du angav i rutan Visa som (i Outlook) i Sök -rutan. Kontaktens namn visas i rutan Sökresultat .

 7. Dra kontakten från rutan Sökresultat till en grupp i kontaktlistan. Nu kan du ha snabbmeddelandekonversationer med kontakten. Du kan också klicka på telefonknappen till höger om kontaktens namn. Du kan inte ringa Communicator-samtal till offentliga kontakter, men du kan ringa samtal till offentliga kontakters hem-, jobb- eller mobiltelefonnummer.

Hur lägger jag till kontakter som enbart är telefonkontakter i min kontaktlista?

Det går inte att lägga till en kontakt för enbart telefonsamtal i kontaktlistan i Office Communicator. Följ anvisningarna under Hur lägger jag till en kontakt utanför företaget som inte är en extern eller offentlig kontakt i min kontaktlista?

Varför kan jag inte lägga till en kontakt från Aktuella kontakter i min kontaktlista?

Det kan bero på att kontakten enbart är en telefonkontakt som inte finns i företagskatalogen. Antingen har du ringt kontakten eller så har kontakten ringt dig. Det går inte att lägga till en kontakt direkt i Communicator om den inte finns i företagskatalogen. Om du vill lägga till kontakten följer du anvisningarna i Hur lägger jag till en kontakt utanför företaget som inte är en extern eller offentlig kontakt i min kontaktlista?

Vilka kommunikationssätt har stöd för offentliga kontakter?

I Communicator kan du skicka och ta emot snabbmeddelanden med meddelandeklienter från AOL, Yahoo, MSN och Windows Live™. Det enda sättet att kommunicera med offentliga kontakter är med snabbmeddelanden. Filöverföring, Communicator-samtal, videosamtal och ljud-/videokonferenser stöds inte för offentliga kontakter.

Hur kan jag kommunicera med externa kontakter?

Du kan använda de kommunikationssätt som båda företagen har stöd för när du vill kommunicera med externa kontakter med Communicator. Om till exempel både ditt företag och den externa kontaktens företag har stöd för ljud-/videokonferenser kan du ha ljud-/videokonferenser med den kontakten.Om båda företagen har fullt stöd för ljud- och videofunktioner kan du ringa och besvara Communicator-samtal och videosamtal.

Hur vet jag vilka företag som är externa?

Fråga systemadministratören om du vill ha reda på vilka företag som är externa företag.

Måste jag använda menyn Lägg till kontakter för att lägga till kontakter i kontaktlistan?

Nej. Du kan enkelt lägga till kontakter inom företagets nätverk genom att skriva personens namn eller e-postadress i Sök -rutan och sedan dra kontakten från rutan Sökresultat Sökresultat till en grupp i kontaktlistan. Som standard söker Communicator igenom företagskatalogen och mappen Kontakter i Outlook.

Varför visas felet Exchange-anslutning i Communicator?

Felet ”Exchange-anslutning” visas i Office Communicator när Communicator inte kan få kontakt med Microsoft Exchange för att få tillgång till kalenderinformation, till exempel uppgifter om när en kontakt är tillgänglig. Det kan bero på problem med den Exchange-server som du är ansluten till. Om felet ”Exchange-anslutning” visas kan du försöka schemalägga ett möte med Outlook för att se om du kan se kontakternas tillgänglighet. Kontakta systemadministratören om tillgänglighetsinformationen skiljer sig åt mellan Outlook och Communicator.

Hur ändrar jag storlek på kolumnerna i kontaktlistan?

Du kan inte ändra bredden på en enskild kolumn i kontaktlistan, men du kan justera bredden på Communicator-fönstret. Kolumnerna ändras då automatiskt.

Hur sorteras kontakterna i kontaktlistan? Går det att sortera om dem?

I Communicator sorteras kontakterna i varje grupp i kontaktlistan som standard efter tillgänglighet, och sedan i alfabetisk ordning. Tillgängliga kontakter (de som kan kontaktas) har antingen närvarostatusen Tillgänglig eller Upptagen . Gruppen Aktuella kontakter utgör ett undantag och sorteras i fallande ordning, med den kontakt du senast kommunicerade med högst upp. Om du vill ändra sorteringsordningen på kontakterna i kontaktlistan klickar du på knappen Ändra vy i Communicator -fönstret och väljer sedan Sortera kontakter efter tillgänglighetDet är alternativet grupperar kontakter som har statusen Inte vid datorn, Inte tillgänglig och Okänd och lämnar kontakter med status Upptagen eller Tillgänglig i respektive grupper. Kontakterna sorteras därefter i alfabetisk ordning.

Vad hände med menyerna som fanns i Office Communicator 2005?

Menyerna har ersatts av ett användargränssnitt som gör det smidigare att komma åt i princip samtliga Communicator-aktiviteter. I Office Communicator 2007 går det att utföra alla vanliga aktiviteter, som till exempel skicka ett snabbmeddelande eller ringa ett telefonsamtal, direkt från kontaktlistan. Det räcker med att högerklicka på en kontakt och välja ett menyalternativ. Du kan också välja menyknappen Communicator -fönstret om du vill visa fler menyobjekt.

Kan jag ringa ett samtal utan att lägga till någon i min kontaktlista?

Ja. Du kan ange personens telefonnummer ie Sök -rutan och sedan dubbelklicka på namnet i rutan Sökresultat för att ringa. Du kan också söka efter personens namn och trycka på RETUR för att ringa.

Överst på sidan

Närvaro

Vad är åtkomstnivåer och hur använder jag dem?

Med åtkomstnivåerna kan du styra vem som kan se din närvaroinformation, och hur mycket av informationen som de kan se. Du kan till exempel ange åtkomstnivån Grupp för dina närmaste medarbetare så att de kan se ditt mobiltelefonnummer, medan andra kontakter med åtkomstnivå Företag, Offentlig eller Blockerad inte kan se numret. Mer information om hur du anger åtkomstnivåer hittar du i Hantera åtkomst till din närvaroinformation.

Vad används närvaroknapparna Inaktiv och Upptagen (Inaktiv) till?

 • Inaktiv (grön och gul knapp) betyder att kontakten är online men att han eller hon inte har använt datorn eller telefonenheten under de senaste fem minuterna (som standard). Kontaktens status kommer ändras från Tillgänglig till Inte vid datornOm du vill ändra tidsintervallet klickar du på menyknappen, på Verktygoch därefter på Alternativ. Ange sedan ett värde under Visa min status som Inaktiv när datorn har varit inaktiv i följande antal minuteroch klicka på OK.

 • Upptagen (Inaktiv) (gul och orange knapp) betyder att kontakten sitter i möte eller har angett status upptagen, men inte har använt datorn under de senaste 15 minuterna (som standard). Kontaktens status kommer ändras från Upptagen till Inte vid datornOm du vill ändra tidsintervallet klickar du på menyknappen, på Verktygoch därefter på Alternativ.Välj sedan ett värde under Visa min status som Inte vid datorn när datorn har varit inaktiv i följande antal minuteroch klicka sedan på OK.

Varför kan jag inte ändra min närvarostatus till Visa som offline i Communicator 2007?

Vissa företag tar bort alternativet Visa som offline eftersom det kan försämra förutsägbarheten för närvaro. Om t.ex. många användare anger den statusen innebär det att närvarovärdet i Communicator sjunker betydligt. Du kan ändå styra vad de andra ser genom att ändra åtkomstnivån för enskilda användare. Om du till exempel vill att nästan ingen ska kunna störa dig kan du ange status Stör ejoch sedan ge vissa personer tillstånd att avbryta dig när du har den statusen genom att ange åtkomstnivå Grupp för dem.

Varför visas inte frånvaromeddelandet som jag angav i Communicator?

Det kan ta upp till 30 minuter innan kalenderinformation (ledig/upptagen, ämne och tid för möte) och frånvaroinformation registreras i närvarosystemet. Du måste dessutom köra Communicator-klienten på en enhet som är ansluten till Exchange för att informationen ska spridas vidare.

Hur påverkar min närvarostatus inkommande samtal när jag pratar i telefon?

Följande tabell visar vad som händer med inkommande samtal vid olika lägen för närvarostatus.

Om din närvaro är:

Blir din status:

Inkommande samtal:

Tillgänglig

Online

Ringer på alla enheter som du kör Communicator på och ett meddelande om samtal visas på datorn. Om samtalet inte besvaras kopplas det som standard till din röstbrevlåda.

Inaktiv

Inaktiv

Ringer på alla enheter som du kör Communicator på och ett meddelande om samtal visas på datorn. Om samtalet inte besvaras kopplas det som standard till din röstbrevlåda.

Upptagen Inaktiv

Upptagen (Inaktiv)

Ringer på alla enheter som du kör Communicator på och ett meddelande om samtal visas på datorn. Om samtalet inte besvaras kopplas det som standard till din röstbrevlåda.

Upptagen

Upptagen (I möte eller Pratar i telefon)

Ringer på alla enheter som du kör Communicator på och ett meddelande om samtal visas på datorn. Om samtalet inte besvaras kopplas det som standard till din röstbrevlåda. Om du tar ett inkommande samtal medan du pratar i telefon med någon annan parkeras det pågående samtalet. Du kan klicka på fortsättningsknappen för att återgå till det parkerade samtalet.

Stör ej

Stör ej

Kopplas vidare till röstbrevlådan. Samtal från kontakter med åtkomstnivå Grupp ringer dock på alla enheter som du kör Communicator på, och ett meddelande om samtal visas på datorn.

Inte vid datorn

Inte vid datorn

Ringer på alla enheter som du kör Communicator på och ett meddelande om samtal visas på datorn. Om samtalet inte besvaras kopplas det till röstbrevlådan.

Offline

Offline

Som standard kopplas alla inkommande samtal till röstbrevlådan.

Hur anger jag plats och hur fungerar det om jag har Communicator i gång på flera enheter?

Du ställer in plats manuellt på varje enhet som du kör Communicator på. Om du vill ange plats klickar du på knappen Närvaro, klickar på Aktuell platsoch väljer sedan en plats eller klickar på Skapa en anpassad platsKontakter med åtkomstnivå Grupp eller Personlig kommer att se den plats du angav på den enhet du senast använde Communicator på.

Överst på sidan

Telefonsamtal

Vad är skillnaden mellan fjärrsamtalskontroll och enhetliga kommunikationer?

Office Communicator är normalt sett konfigurerat antingen för fjärrsamtalskontroll (RCC) eller för enhetliga kommunikationer (UC). Med fjärrsamtalskontroll är Communicator integrerat med ditt företags PBX-system för telefoni, vilket innebär att ljudet fortfarande går genom din vanliga skrivbordstelefon även om du använder Communicator för att ringa, besvara, koppla och styra samtalen.

Med enhetliga kommunikationer, som också kallas Enterprise Voice, är den traditionella PBX-telefonen ersatt av Office Communicator och en IP-telefon eller USB-ljudenhet som är ansluten till din dator. Med enhetliga kommunikationer går ljudet genom datorn eller en USB-enhet som är ansluten till datorn. Med enhetliga kommunikationer får du tillgång till avancerade funktioner. Du kan till exempel:

 • Ringa samtal inifrån brandväggen eller från utsidan.     Användare kan delta i IP-ljudsessioner som går genom NAT och brandväggar. Det går att ringa företagssamtal hemifrån eller från valfritt ställe där det finns en Internetanslutning, utan att det behöver kosta extra telefonavgifter eller belasta ett VPN-nätverk (virtual private network).

 • Regler för vidarekoppling av samtal.     I Office Communicator 2007 finns lättkonfigurerade stabila inställningar för vidarekoppling av samtal. Du kan välja att vidarekoppla ett samtal till en annan användare, nummer eller enhet, att samtidigt ringa ett annat nummer eller omdirigera obesvarade samtal till ett annat nummer, en annan kontakt eller till röstbrevlådan.

 • Lägga till Ämne och Prioritet till ett samtal.     Det går att lägga till ett konversationsämne och en flagga för prioritet till ett utgående Communicator-samtal, vilket gör att mottagaren snabbt kan avgöra anledningen till samtalet och dess prioritet.

Hur vet jag om Communicator är aktiverat för fjärrsamtalskontroll eller enhetliga kommunikationer?

Om du vill veta om Communicator är konfigurerat för fjärrsamtalskontroll eller enhetliga kommunikationer klickar du på telefonknappen bredvid någon av kontakterna. Om alternativet Standarduppringningsenhet visas, som på bilden nedan, används fjärrsamtalskontroll.Om alternativet Standarduppringningsenhet inte visas används troligen enhetliga kommunikationer. Det kan emellertid vara så att du inte använder enhetliga kommunikationer trots att alternativet Standarduppringningsenhet inte visas. Det kan bero på att enheten är konfigurerad för Standard CAL (klientåtkomstlicens). Kontakta systemadministratören om vill veta mer.

Var finns knappsatsen i Communicator?

När du använder röstbrevlådan eller har konferenssamtal behöver du ofta ange en PIN-kod eller göra ett val genom att ange en siffra. Om du vill ange en PIN-kod eller göra ett val i det automatiska talsvarssystemet måste du antingen ange siffror med knappsatsen på telefonen eller i Communicator. Om du använder enhetliga kommunikationer är knappsatsen tillgänglig när du ansluter och när du är ansluten. När ett samtal kopplas upp visas knappsatsen i samtalskontrollområdet till höger om Konversations -fönstret

När samtalet har kopplats igenom finns knappsatsen till vänster i samtalskontrollområdet.

Jag kan fortfarande inte se knappsatsen. Var är den?

Om knappsatsen inte visas på skärmen kan det bero på att du har standardversionen av Communicator installerad, eller att du använder Communicator för att styra en standardtelefon (PBX). Då styrs visningen av knappsatsen av hur fjärrsamtalskontrollens gateway är implementerad. Kontakta systemadministratören för mer information.Om det inte visas någon knappsats på skärmen anger du siffror (som till exempel PIN-koder och talsvarsval) med din vanliga telefon.

Vad är Communicator-samtal och varför ska jag välja det?

Ett Communicator-samtal är ett så kallat VoIP-samtal (Voice over Internet Protocol) som går till alla enheter som en kontakt kör Office Communicator på.

 • Ett Communicator-samtal är ett så kallat VoIP-samtal (Voice over Internet Protocol) som går till alla enheter som en kontakt kör Office Communicator på. Användare av enhetliga kommunikationer kan välja att ringa Communicator-samtal till externa kontakter så att de kringgår PSTN-nätet och bara ringer VoIP-samtal.

 • Ett Communicator-samtal till en kontakt som använder fjärrsamtalskontroll ringer på den kontaktens alla Communicator-enheter utom den telefon som är integrerad med PBX-systemet. Fjärrsamtalskontrollanvändare kan ringa Communicator-samtal för att kringgå PBX-nätet och ringa direkt till en kontakt i Communicator.

Varför går det inte alltid att ringa ett Communicator-samtal till en kontakt utifrån?

Communicator är en säker kommunikationslösning för företag. Communicator-samtal är VoIP-samtal som kräver att mottagaren kan acceptera samtalet. Det går inte att ringa Communicator-samtal till någon utifrån – oavsett om det är en offentlig kontakt eller någon som bara är en telefonkontakt (till exempel en vän, familjemedlem eller en kollega). Om du vill kontakta någon utifrån som inte är en extern kontakt (ansluten) måste du ringa det vanliga PSTN/PBX-numret eller mobiltelefonnumret.

Vilka telefonnummer kan jag ringa till?

Communicator följer nummerplan E.164 för telefonnummer. E.164 är en internationell nummerplan för offentliga telefonsystem enligt vilken alla telefonnummer har ett landsnummer, ett riktnummer och ett abonnentnummer.

Ett E.164-nummer kan bestå av upp till 15 siffror. Exempel:

+14255550101

Nummer

Beskrivning

1

Landsnummer till USA

425

Riktnummer till Redmond, Washington

5550101

Abonnentnummer

+442075551234

Nummer

Beskrivning

44

Landsnummer till Storbritannien

207

Riktnummer till London

5551234

Abonnentnummer

Du kan skriva in telefonnummer på flera ställen i Communicator och Outlook. Du bör ta för vana att använda E.164-standarden och placera ett plustecken (+) före numret. Det bästa är om du bara skriver plustecknet och de numeriska tecknen när du anger telefonnummer eftersom de definierade normaliseringsreglerna formaterar numret åt dig. De tillåtna telefonnummerformaten styrs av normaliseringsregler som är definierade på Office Communications-servern. Om ett telefonnummer inte tillåts av Communicator kontaktar du systemadministratören.

Kan jag ringa nummer som 1-800-TAXI med Communicator?

Ja. Du kan ange 1-800-nummer och nummer med alfabetiska tecken i Sök -rutan. Telefonnummer som anges i Sök -rutan normaliseras och de alfabetiska tecknen konverteras till siffror så att det går att ringa numret.

Varför kan jag ange siffror i sökrutan, men inte i dialogrutorna Nytt nummer eller Redigera telefonnummer?

Normaliseringsreglerna som är definierade på Office Communications-servern fungerar inte på samma sätt för telefonnummer som anges i de olika fälten i dialogrutorna Redigera telefonnummer och Nytt nummer . Dialogrutorna Redigera telefonnummer och Nytt nummer har inte stöd för alfanumeriska tecken.

Vad har hänt med funktionen platsbaserad vidarekoppling? Finns den inte kvar i Communicator?

Dagens PBX-system erbjuder allt oftare både VoIP-samtal och fjärrsamtalskontroll, så att du kan svara på ett samtal direkt med datorn (med anslutna USB-enheter, telefonienheter och headset) eller med en PBX-telefon.

Med Communicator 2007 kan du dessutom svara på samtal med din bärbara dator, oavsett var du befinner dig, bara du är inloggad i Communicator. Du kan också ringa samtal via företagets nätverk från din bärbara dator. .

Överst på sidan

Videosamtal

Kan jag ringa videosamtal till någon som inte använder Communicator?

Det går bara att ringa videosamtal till kontakter utanför företaget som är externa. Communicator har inte stöd för videosamtal till användare som inte finns i företagskatalogen, som till exempel vänner och familjemedlemmar, eller till kontakter som använder exempelvis Windows Live, MSN eller Yahoo! Messenger.

Överst på sidan

Konferenser

Vad är skillnaden mellan att ”Dela information med Live Meeting” och ”Möte nu med Live Meeting-tjänsten”? Funktionen

Dela information med Live Meeting startar Live Meeting och ansluter de kontakter som valts i kontaktlistan till Office Communications-servern. Om kontakterna redan befinner sig i en Communicator-konferens är de anslutna till samma Office Communications-server som används för den aktuella konferensen. För Möte nu med Live Meeting-tjänsten används avsändarens Möte nu-möte på hans/hennes Live Meeting-tjänstkonto.

Det vanligaste är att du använder Dela information med Live Meeting om alla konferensdeltagare är interna, till exempel kolleger och externa affärspartner. Vanliga scenarier är till exempel konferensmöten med gruppmedlemmar och strategimöten med affärspartner.Om användare utanför företaget, som kunder och personliga kontakter, ska delta i konferensen bör du använda Möte nu med Live Meeting-tjänsten . Vanliga scenarier är till exempel säljsamtal och kundutbildningar.

Varför visas Live Meeting-ikonen inte alltid i konversationsfönstret?

När man deltar i ett telefonsamtal eller en session med snabbmeddelanden mellan två personer är det vanligt att man själv vill föra protokoll. Därför visas Live Meeting-ikonen bara när mer än två personer deltar i en konversation. Om du vill aktivera Live Meeting för en konferens med två personer högerklickar du på ett namn i Kontaktlistanoch klickar sedan på Dela information med Live Meeting.

Hur konfigurerar jag mitt Live Meeting-konto?

 1. Starta Live Meeting-klienten, klicka på menyknappen i Live Meeting-namnlisten och välj sedan Öppna användarkonton. (Första gången du startar Live Meeting visas dialogrutan Användarkonton automatiskt.)

 2. Ange inloggningsinformation för Live Meeting eller portalens URL.

 3. Klicka på Testa anslutning .

Om jag kör Office Communicator 2007, kan jag då ha en Live Meeting-konferens med kontakter som kör Communicator 2005?

Nej. Live Meeting-konferenser mellan Communicator 2007 och Communicator 2005 (eller Windows Messenger 5.1) stöds inte. Communicator 2007-kontakten som startar en sådan konferens kommer att få ett felmeddelande.

Kan jag ha en Live Meeting-konferens med en offentlig kontakt?

Nej. Det går inte att ha Live Meeting-konferenser med offentliga kontakter. Om du är i en snabbmeddelandesession med en offentlig kontakt och försöker starta en Live Meeting-konferens kommer du att få ett felmeddelande.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×