Vad Office 365 hybrider har gemensamt?

Begreppet hybrid--uppfattning infrastrukturen lokalt kan förgrenas ska vara med resurser i Microsoft Cloud--finns i många Microsoft-produkter. Hybrid finns i Office 365 på grund av arbetsbelastningar som Exchange Online, Skype för företag – Online och SharePoint Online. Det här är arbetsbelastningar att alla har en typ av ”spegelbild' eller 'dubbla”, lokalt, till exempel Skype för företag – Online som ett lokalt dubbla Skype för företag – Server 2015 och SharePoint Online har SharePoint Server 2016.

När jag talar om Office 365 hybrider i den här artikeln pratar jag om hur du ansluter dessa twins så att de fungerar tillsammans. Så att vi ska tala om SharePoint hybrider, Exchange hybrider och Skype för företag hybrider--saker som omfattar Office 365 och lokala--här. Målet är att radera tekniska gemensamma grunden som finns i de här Office 365 hybrider. Med andra ord visar vi byggstenarna i Office 365 hybrider.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Hybrider

När jag säger Hybrid jag skulle innebära ett samarbete tekniker som partner program som du äger och hantera i verksamheten med de som vi administrera i vår Microsoft Cloud(s).

Den här definitionen fungerar inte bara Azure men de flesta arbetsbelastningar i Office 365. Om du inte vet vilken arbetsbelastningen är, vilket är det ett program i Office 365, moln platform – Skype för företag – Online, Exchange Online och SharePoint Online är exempel. ”Arbetsbelastningen” är ett sätt att hålla dem skiljer sig från motsvarigheterna lokalt, vilket är bra när du vill fortsätta skriva och konversation från att få förvirrande.

Hybrid kläder Använd alla resurser till hands oavsett var de finns.

Tips: Hybrid är en någonsin växande teknik till Microsoft, med många nya möjligheter beskärning så det finns vissa delar av hur du konfigurerar en hybrid som mer avancerade till andra. Funktionerna i hybridkonfiguration är troligt att förstora och ändra härifrån.

Lokal Maskinvaruresurser i gemensamma

Alla hybrider som jag pratar om här ansluta en miljö för kunden på Internet för Office 365 (och Azure Active Directory – AAD – i bakgrunden eftersom det fungerar som katalogen för Office 365). Infrastrukturen kan låta svår att konfigurera. Trots vad du kanske har hört talas, ta inte det en grad i ”allt annat-ology”. I själva verket fungerar delen av hybrider på samma sätt med (för det mesta) samma maskinvarukrav.

Här är de element som alla hybrider behöver vid 2016. Om saker är valfritt, snäll syfte.

Alla hybrider måste de här elementen - en lokal server-produkt, en AAD ansluter server, lokal Active Directory, valfritt ADFS och omvänd proxy.

Alla Office 365 hybrid arbetsbelastningar har dessa bra saker:

 1. Vissa lokal servrar (till exempel en SharePoint-servergruppen eller Skype för företag-miljö).

 2. Active Directory lokalt där användarna live eller är ”är hemanvändare” (i S4B terminologi).

 3. En Azure Active Directory ansluta (AAD Anslut)-server (som kan vara i ett eget eller kombineras med en annan server, till exempel WA-P). Denna representeras av synkroniseringsikonen eftersom AAD ansluta används för att synkronisera konton från lokalerna i molnet i en hybrid.

 4. [Valfritt] En omvända proxyservern som ligger i min exemplen Web Application (WA-P) proxyserver.

 5. [Valfritt] Du kan också använda Active Directory Federation Server (eller ADFS).

Obs!: Du behöver inte använda AD FS. AAD ansluta kan du till password sync i molnet vid sidan av replikera användaridentitet. Men du inte faktiskt skickar lösenordet över internet. Du skickar en inte kan ångras hash för lösenord över en TLS säker anslutning.

Dessutom Hybrid guider är inbyggda i varje arbetsbelastningen för att samarbeta med din molnet så att du kan använda alla verktyg tillgänglig (oavsett var de finns).

Om du inte har ADFS har inga efterlevnad behov som kräver det, och inte vill att extra komplexiteten kan inte använda den. AAD ansluta är utformad för att få jobbet gjort (och intervall för replikering är nedåt från cirka 3 timmar till 30 minuter, vilket är en bra förbättring så att).

Många stora företag har några av de här servrarna på samma plats. Många har Active Directory-domänkontrollanter eller kanske ADFS-servrar. Om du tänker om hur du konfigurerar en hybrid kanske du vill kontrollera med andra administratörer att ta reda på vilka lokala resurser är redan på plats. Det hjälper dig att avgöra om du vill använda befintliga infrastruktur delar eller ny.

Vad de här servrarna gör?

Hoppa över det här avsnittet om du redan vet vad de här servrarna gör.

De flesta personer är van vid att åtgärder av Active Directory (AD) – hur det räknar upp användare och objekt i en domän eller skog (bland annat) – och när det gäller hybrid, det är en start-bas för de användare som kommer att replikeras till Microsoft Cloud. Jobb för synkronisering (AAD Anslut), ADFS och WA-P (vårt exempel omvänd Proxy) är lite senare och mer central att bearbeta hybrid HTTPS förfrågningar och identiteter så vi prata om de.

ADFS

Om du vill granska, är jobb av Active Directory Federation Services så att båda sidorna av hybrid att känna igen varandra och med som jag skulle innebära, Office 365 ska känner till och litar på ADFS (eller ADFS kluster) som tillhör en verifierad offentlig domännamn. Det här alternativet single sign on. Det innebär att när användare med en tillhörande UPN visas för att autentisera mot onlineresurser kan Office 365 ska veta deras UPN och vilka specifika ADFS-server för att skicka till användarna till för autentisering. När Heidi@contoso.com går igenom inloggningen för Exchange Online, kommer Office 365 att skicka en förfrågan till din lokala så att ADFS kan hjälpa i autentisering till och antingen bekräfta hon är som hon anspråk eller neka Anna. Det här kan inträffa snabbt om nätverket och konfiguration tillåter det. ADFS används om du vill dra nytta av enkel inloggning: när användare logga in till en session med AD FS, ADFS-server spärras tyst alla andra autentisering instruktionerna (som händer när du växlar mellan arbetsbelastningar, till exempel) för att påminna Office 365 som du är fortfarande som du säger du befinner dig. Eftersom vissa IT-avdelningar har efterlevnad eller Information säkerhetsinställningar som kräver lösenord Håll lokalt och andra inte kan är ADFS valfritt.

Obs!: Oavsett hybrid-arbetsbelastningen används bara ADFS när det behövs för enkel inloggning, eller när det är inte kompatibla med standarder eller kundernas behov du flyttar en lösenord hash via internet och till en katalog utanför företagets kant brandväggen. Det är viktigt att tänka på att Lösenordssynkronisering är aktiverat som standard av guiden AAD ansluta i Exchange hybrider. ADFS svar på användarkataloger AD eller ADAM (Active Directory Application Mode).

Omvänd Proxy

Web Access-Proxy är en omvänd proxy (RP) som har skapats i Windows Server-operativsystem system efter 2012 R2 släpps. En omvänd proxy står på den utgående punkten ska fungera åt din servergrupp. Den har en ”sida” som ytor internet och vet offentlig domännamnet för din Office 365-hybrid och en ”sida” som ytor nätverket intranät eller perimeter och vet domännamnet för din interna resurser (till exempel din SharePoint-webbplats URL-adress, till exempel). Den fångar upp alla begäranden som kommer till din verksamhet och kan du blockera portar, begränsa trafik du acceptera från Internet och dölja interna adresser och URL-adresser för nätverket från extern åtkomst. Som alla RPs är det en proxyserver för interna servrar i nätverket när användare utanför nätverket försöker komma åt en resurs.

SharePoint 2013 hybrider skärningspunkt inkommande trafik (från användare i SPO frågor mot en lokal sökindex när det gäller Sök Federation) med en omvänd proxy som WA P, men eftersom SharePoint 2016 molnet hybrider placera hela indexet i molnet, den nästa generationens inte längre behöver något (som är ensam anledningen till varför det har markerats valfritt i diagrammen). Men SharePoint 2013 är inte den enda plats där du ser en omvänd proxy som används för att fånga upp oönskad trafik från internet. Skype för företag 2016 använder en med dess kant konfiguration och Exchange 2016 använder en på dess kant. Eftersom vissa situationer kräver det, är WA P valfritt.

Meddelanden: 

 • WA-P används i SharePoint hybrider (2013 externa hybrider) att publicera en SharePoint-slutpunkt via ett företag kant. WA P spärras anrop från SPO för dokument som ska visas i sökresultatet eller objekt som ska visas i listor som drivs av BCS eller SAP. I molnet Hybridsökning behövs bara WA-P om du vill söka förhandsgranskningar i sökresultaten (du skulle behöva publicera en slutpunkt för Office Web Apps server via kant). I Skype för företag används WA-P för att fånga upp Snabbmeddelanden och konferens trafik från utanför företaget och omdirigera till Skype för företag kant för vidare bearbetning.

 • Exchange-hybrid gör användning av AAD ansluta verktyget under dess hybrid-guiden för att ge kunder möjlighet att installera och konfigurera ADFS och WA-P för Exchange hybrid användning, minska komplexiteten du att få handskas när du ställer in en hybrid automatiskt. Varken installation och konfiguration eller registrering av ADFS certifikat är automatiskt till andra hybrid-arbetsbelastningen.

Synkronisera

Bilden jag använda visar ”synkronisera” för Azure Active Directory ansluta. Synkroniseringen utförts av AAD ansluta innebär egentligen pågående sändning av användare och/eller användarinformation från din lokala och i molnet. AAD ansluta kan göra två saker: den replikeras användarkonton i Office 365 (replikering) och den kan synkronisera lösenordsinformationen i Office 365 (egentligen är det inte synkroniseras lösenordet, men inte kan ångras hash som representerar lösenord – synkronisering). Den behöver ”synkronisera ditt lösenord”, men det alltid synkroniseras (replikeras) din användarkontona från Active Directory (eller vissa filtrerad version av lokala användarkatalogen)!

AAD ansluta fungerar med bra domänkontrollanter i Active Directory-domänen så att ”samma inloggning” snarare än ADFS ”enkel inloggning”. Samma inloggning innebär det att, i stället för att logga in en viss tidpunkt och med AD FS träda in för alla anvisningarna för din session kan du logga in med samma lösenord som i lokal version (och stödformen, Välj alternativet för att hålla dig själv inloggad att minska antalet uppmanas som resultatet av navigera arbetsbelastningar). AAD ansluta för synkronisering är inte valfri.

Meddelanden: 

 • Oavsett arbetsbelastningen hybrid måste alla AAD ansluta. En replikering valfritt lösenord synkronisering av användarna till Office 365 (och Azure AD bakom) behövs i samtliga fall.

 • Andra likheter inkludera att Lösenordssynkronisering (används för samma-inloggning) också måste du ange replikera Directory ändringar och replikera Directory alla ändringar i de Active Directory-domäner som är synkroniserade – gör du så här för det lokala kontot används av AAD ansluta och att du måste göra en DNS A eller AAAA host-posten för federation service namnet på en ADFS-server används för SSO så att WA-P kan lösa serveradressen ADFS internt.

Internetadresser och Internet-tillgängliga hybrid delar i gemensamma

Är Microsoft Cloud, där – oavsett arbetsbelastningen för Office 365 – du ska använda några välbekanta hjälpmedel mittemot lokala servrar i O365-hybrid och över Internet. Det här är:

 • Offentliga DNS-poster

 • Offentliga certifikatutfärdare

 • Azure Active Directory (AAD)

 • Office 365 (licenser/Ers) och Office 365 hybrid guider

 • Lita på en server-till-server (S2S)

 • Express väg och/eller Internettrafik

 • PowerShell-moduler

Offentliga DNS-domänregistratorer som GoDaddy, hantera och tillåta registrering av domännamn. Om du vill använda hybrid måste du registrera ett domännamn med offentliga DNS-post (detta redan göras åt dig i stora företag). Det här domännamnet läggs till Office 365, där också kontrollera att du äger offentlig domännamnet som du har lagt till.

Traditionellt, det offentliga domännamnet är det samma som Active Directory-UPN bifogas hybrid användare lokalt, men inte få uppdateringar på den här detaljer. Med nya attributet 'onpremisessecurityidentifier' i PowerShell som maps identitet till lokalerna SID matchande registrerade domänen i O365 med ett UPN användare lokal inte längre är kritiska som den såg ut en gång. Det finns mer viktigt att du vet att du kommer behöver en offentlig domännamn som du kan bevisa äger, det offentliga domännamnet ska registreras i Office 365 och representerar din Office 365 närvaro på vardera sidan av hybrid-anslutning.

Offentliga certifikatutfärdare ger dig säker SSL/TLS certifikat genom att kryptera din nätverkstrafiken. I varje arbetsbelastningen sker hybrid kommunikation över en krypterad anslutning. Du behöver ett certifikat från en offentlig certifikatutfärdare på Internet. Få och SSL/TLS certifikat är en vanlig metod och det finns vanligtvis offentliga certifikat processer i stora företag att underlätta detta. I mindre företag kan du behöva IT-personalen, dokumentationen till Office 365 och din Internet-leverantör.

Obs!: Du kanske inte använda din offentliga certifikaten manuellt. Den Exchange distribution assistenten (EDA) för Exchange hybrider utnyttjar Azure AD Connect att vägleda dig genom processen och registrera certifikat för din ADFS-Server (ska du använda en ADFS). EDA har utformats för att effektivisera processen av igång hybrid.

Azure Active Directory eller Azure AD körs i bakgrunden när du synkroniserar / replikera användare från din lokala i Office 365-prenumerationen (molnet lokala). Det är exakt samma Active Directory som används i bredare Azure. Kraftfulla och smidigt med övergångar i Office 365. Du ska hantera användare och användarlicenser i den här katalogen. Hantera licenser i Office 365 utförts inte automatiskt av en hybrid-guiden. Licenser kostnad kunder pengar, så att beslut av vilka och hur många får licenser inte görs automatiskt.

Office 365 är fullständigt hälften av din hybrid. Den har online hybrid guider per arbetsbelastningen. Det här är inte mycket effektiva, men här så fungerar hybrid vid 2016 (eller med andra ord från och med versionen av SharePoint Server 2016, Exchange Server 2016 och Skype för företag – Server 2015, lokalt). Men det är inte det enklaste sättet att konfigurera alla element i en hybrid. En enda hybrid-guide som gör att kunder kan välja vilka arbetsbelastningar så att hybrid, och hanteringspaketen bearbeta per arbetsbelastningen samt en hybrid kommandocenter – en O365 administrativa instrumentpanel – som kan rapportera om tekniker som är används av varje hybrid är felfria och/eller redan på plats ännu finns inte.

Vad innebär detta? Det innebär att varje guiden fungerar på samma sätt och ofta mer än en gång. Varje guiden aktiverar OAuth (S2S förtroende) till exempel (du lär dig om OAuth senare). Vissa guider som SharePoint Online arbetsbelastningen Hybrid Picker, installera OAuth oavsett vad knappen du klickar på (för varje val du gör), om OAuth krävs för hybrid scenario. Andra guider som Exchange hybrid guiden Konfigurera OAuth i bakgrunden och endast en gång.

Ett S2S förtroende behöver inte cross internet, men när det gäller hybrid, förtroendet måste. En S2S är inte som en domän eller skog Säkerhetscenter. Det är inte stort antal portar som ska öppnas och inga djupare integration att skapa mellan aktiva kataloger. S2S skapar en betrodd anslutning mellan din lokala SharePoint-servergruppen och en del av Office 365-molnet kallas Access kontroll tjänsten eller ACS (en auktorisering server). Förtroendet baseras på ett SSL/TLS-certifikat som signerar tokens utfärdats åt användare att dina lokala organisationer och O365 ACS bestäms är tillförlitlig – Tänk på det som en hög fem mellan lokal SharePoint (och dess ACS proxytjänsten) och Azure ACS för varje giltiga användare får åtkomst till tjänsten. Kommunikation om användaridentiteter (orsaken till det här förtroendet) görs via HTTP/443.

Obs!: Precis som med Azure AD har Office 365 ett förtroende med Azure ACS.

Hybrider kan använda självsignerat eller offentlig certifikat här. Många stora företag väljer offentliga certifikat på grund av deras informationssäkerhet standarder – i stort sett eftersom trafiken korsar/maj mellan Internet, ett icke betrodda segment. För SharePoint hybrider kan det här certifikatet vara ett nytt självsignerat certifikat eller en extraherats från de SP STS signering token certifikat lokalt. (Om du har använt ett nytt certifikat (offentlig eller självsignerat) i en SharePoint-hybrid du behöver ersätta SP STS Token logga certifikat på alla noder i SharePoint-servergruppen.)

Trafik i en hybrid lämnar en klient företag/org korsar internet och lägger till Microsoft organisation/Microsoft Office 365, moln. Det finns ett sätt att kringgå det här avsnittet icke betrodda och icke kontrollerat och som har med hjälp av en 3-leverantören baserad Express vägen från företaget eller organisationen i Office 365-molnet. Express dirigera kringgår internet genom att erbjuda en privat WAN-anslutning till Microsoft Cloud. Det är viktigt att tänka på att i fall där WAN drabbas av ett fel på återgång är fortfarande Internet.

Alla hybrider genom att utnyttja PowerShell moduler för delar av hantering eller konfiguration. De flesta moduler behöver du troligen innehåller den Microsoft Online Services inloggning assistentenoch Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell. Du kan förbereda servrar för konfigurationen och hantering av din hybrider förskott genom att installera det här ofta använda PowerShell moduler.

Portar och protokoll gemensamt

Hybrider är ½ din lokala och ½ Office 365 (Azure ackrediteringsmyndigheter för säkerhet eller PaaS hybrider inte beskrivs i det här dokumentet). Det är troligt att båda halvor kör på HTTPs, men på minst hälften är 100% https/krypterad med TLS certifikat och innebär att det ska köras över standardporten 443 för Office 365. Du måste du se till att en offentlig certifikat är associerade med trafik går från den utgående punkten för. Det vill säga måste du installera ett certifikat på datorn att göra talar i kanten av ditt nätverk – den här trafiken körs över 443 krypteras.

Obs!: Om använder AD FS, måste du faktiskt tre certifikat, varav offentligt ska utfärdas och används för att tillhandahålla tjänster (det kommer live på proxyservern WA P om du väljer att använda ADFS), varav två blir självsignerat certifikat råkade när ADFS-installationer , som omfattas av automatisk förnyelse och är signering Token och Token-dekryptering certifikat för signering av alla tokens som ADFS gör. Men förutom certifikaten som krävs av ett valfritt ADFS alla hybrider måste du ha ett S2S-certifikat (ibland kallas den S2S ACS lita certifikat som är för lång ett namn).

Alla hybrider använder 443 (HTTPS) och 53 (DNS) som standard för hybrid trafik. Vissa kommer att använda ytterligare portar som port 25 (SMTP). Men det mest komplexa ärendet i hybrid arbetsbelastningar för portar är Skype för företag. Som tur är är portarna dokumenteras.

Bra-protokollet som används av alla hybrider (förutom prestandatester som används för DNS-sökning, HTTPS-trafik, SMTP och andra standarder IT-avdelning), är OAuth (öppen auktorisering), som också används i Active Directory Authentication Library. Det ska användas när en serverresurs som på en sida av anslutningen har att fungera som ombud för en användare att komma åt resurser på en annan server, ofta i molnet. Det är ett sätt som nivån för användaråtkomst till en fil eller resurs kan mätas för en autentiserad användare. Det här kallas även Modern autentisering (även om OAuth refererar till auktorisering).

Alla arbetsbelastningar använda OAuth/S2S i en hybrid (om du inte är för varje hybridfunktioner). Hybrid guider vanligen konfigurera detta användbara protokoll automatiskt. Men finns det inga enandet av den här insatsberoende över arbetsbelastningar, ingen rapportering av OAuth tillstånd till kunden och inga centraliserade sätt att hantera resursens universal vid 2016.

I vissa fall hybrid guider aktivera OAuth när det inte behövs (till exempel när SharePoint hybrid picker aktiverar detta för OneDrive för företag omdirigera till molnet), eller på varje markering i en hybrid-alternativ i guiden (igen, se SharePoint hybrid picker) , eller jämna utanför hybrid picker i anpassad installationsskript som med molnet Hybridsökning.

Obs!: Du kan till exempel lynchpin av hybrid ska vara server-till-server (S2S) förtroende mellan lokalt och i molnet. Det kan hjälpa för att vara medveten om att S2S är Microsofts namn för genomförandet av OAuth. Underliggande S2S/OAuth i alla våra arbetsbelastningar är lager autentisering och identitet som använder anspråksautentisering.

Tabell med vanliga element i Office 365 hybrider

Vi har nu en lista över vanliga element som ser ut så här:

Saker hybrid arbetsbelastningar har gemensamt

Lokal maskinvara

Lokala program som samarbetar med arbetsbelastningar i Office 365 (till exempel Exchange Server till Exchange Online)

AAD Connect

Omvänd Proxy (vid behov)

ADFS (valfritt)

Internet saker

Offentliga DNS-poster

Offentliga certifikatutfärdare

Azure Active Directory (AAD är användarkatalogen i Office 365)

Office 365 (E1, E3, E5 prenumerationer)

Office 365 hybrid guider

Lita på Server-till-server (S2S)

Portar och protokoll

HTTPS

DNS

S2S / OAuth

Slutligen över alla arbetsbelastningar är målet att hjälpa användarna att vara samma över gränser så att vi kan förenkla två av de viktigaste funktionerna en hybrid – räkna ut ditt användar-ID och vad hon har tillåtelse för att göra med den information som hon har tillåtelse för att se.

En anmärkning om ”valfritt”

Några av de här elementen är inställda på ”valfritt”, men hur vet du om det behövs? Vissa element i O365 hybrider är verkligen valfritt eller inte valfria över anslagstavlan:

Helt valfritt - alla Office 365 hybrider

Inte valfritt / krävs i alla Office 365 hybrider

ADFS

AAD Connect

Det finns andra funktioner som tillhör en grå området inuti en arbeta hybrid. Antagligen det viktigaste av följande är S2S lita / OAuth. Förtroendet har skapats av varje hybrid guiden som skapats i Microsoft och förtroendet baseras som standard, även om det inte är nödvändigt att ”framtiden korrektur” hybrider. När du går hybrid via Startguiden kommer att finnas på den här funktionen. Men (som du såg tidigare) det för tillfället användas inte i samtliga fall.

En omvänd Proxy (WA-P i vårt exempel) krävs när en oönskad begäran inkommande till kundens organisation för data eller information (till exempel när med hjälp av hybrid BCS, när du publicerar Office Web Apps och Office Online Server för förhandsgranskning av dokument i Sök resultat). Det är också nödvändigt när du publicerar en slutpunkt till en DMZ av ditt företag, till exempel när Exchange används WA P som en AD FS-proxyserver (vilket om du använder AD FS i ett Exchange-Hybrid måste WA-P).

Kanter behövs för att underhålla konsekventa kommunikationskanaler för pågående chattar i Skype för företag-hybrid och kan användas för att dirigera SMTP-trafik till nätverket från en perimeter i ett Exchange-Hybrid. Som vi diskuterat, ADFS används för enkel inloggning.

Måste använda en omvänd Proxy

Använda en (valfritt) omvänd Proxy

Inget behov av en omvänd Proxy

SharePoint hybrid inkommande Sök

Konfigurera SharePoint hybrid BCS

Skype för företag-hybrid

SharePoint-molnet hybrid (molnet SSA)

Exchange-hybrid med AD FS för enkel inloggning

OneDrive för företag-omdirigering

SharePoint-hybridwebbplatsfunktioner

Dirigera om SharePoint hybrid profiler

Hybrid extranät omdirigering

Det finns liknande tabeller för S2S, till exempel den här tabellen för SharePoint-servrar i hybridkonfiguration. Tabeller så här kan skapas med hjälp av logiken för S2S-protokollet som används när en serverresurs på ena sidan av hybrid-anslutningen har att fungera som ombud för en användare att komma åt resurser på en annan server i molnet

SharePoint Hybrid funktioner som måste använda OAuth

SharePoint Hybrid-funktioner som inte använder OAuth

Hybridsökning (utgående + inkommande)

Molnet Hybridsökning (molnet SSA) med användning av Sök förhandsgranskningar

Hybrid Business Connectivity-tjänst (BCS)

Hybridwebbplatsfunktioner

Hybrid profiler

Hybrid hanterade metadata

OneDrive för företag omdirigering *

Hybridextranät *

Hybrid profiler *

Molnet Hybridsökning (molnet SSA) utan användning av Sök förhandsgranskningar

* SharePoint hybrid picker kommer fortfarande aktivera OAuth, men det är för alla framtida hybridkonfiguration.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×