Vad innehåller diagnostikloggarna för felsökning?

Om du har upplevt ett problem i ett Microsoft Office-program och ska skicka feedback har du möjlighet att inkludera din diagnostikloggar genom att markera rutan Bifoga mina loggar för att felsöka som du ser i exemplet nedan:

skärmbildsexempel av dialogruta eller panel som ber om behörighet att bifoga loggar

Datan i dessa loggar används för att diagnostisera och förhoppningsvis korrigera problemet du upplever. I den här artikeln beskriver vi vad det är du skickar till oss i dessa loggar.

Vilken information får vi?

När du klickar på feedback-verktyget Jag ogillar något finns alternativet att bifoga diagnostikloggar med din feedback. Diagnostikloggarna innehåller information om det specifika programmets arbetsflöde från någon minut innan du klickade på Jag ogillar något. Om du skrev ut ett dokument innehåller loggarna till exempel information om antalet sidor, pappersstorleken och om dokumentet skrevs ut enkelsidigt eller dubbelsidigt, men loggarna innehåller ingen information om själva innehållet.

Diagnostikloggarna innehåller följande fält för varje loggad händelse:

Fält

Beskrivning

Exempel

Tidsstämpel

Datum och tid för den händelse som loggas.

2018-06-13 17:45:54

Process

Namnet på programmet där händelsen inträffade tillsammans med ett numeriskt ID som unikt identifierar programinstansen om flera instanser av programmet körs.

EXCEL 0x2d14

TID

Tråd-ID. Ett ID som identifierar den specifika tråden i programmet som är kopplad till den här händelsen.

0xa94

Område

Det långa namnet på programmet som händelsen inträffade i.

Microsoft Excel

Kategori

Den interna komponent, inom programmet, som är kopplad till denna händelse.

Telemetrihändelse

Händelse-ID

Ett unikt ID som identifierar en viss händelse i loggen.

b7vzq

Nivå

Anger hur viktig denna specifika händelse beräknas vara i felrapporten.

Medel

Meddelande

Själva händelsemeddelandet.

SendEvent {"EventName": "Office.Excel.DynamicDpi.DynamicDpiTelemetry", "Flags": 16843009, "InternalSequenceNumber": 28, "Time": "2018-06-14T00:45:53Z", "Data.MonitorDpi": 96, "Data.SystemDpi": 96}

Korrelation

En unik identifierare som korrelerar händelser inom loggarna.

BCCE51EC-E7D7-4544-AD99-7216790952B6

Mer information finns i

Office Privacy Center

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×