Vad innebär det när ditt OneDrive-konto är låst?

Vad innebär det när ditt OneDrive-konto är låst?

Ditt OneDrive-konto kommer att låsas om du inte använder kontot under mer än ett år eller om du överskrider din OneDrive-lagringsgräns mer än tre månader. 

Varför har min OneDrive låst?

Ditt OneDrive-konto kan vara låst på grund av följande orsaker:

 • Prenumerationen har upphört att gälla eller inte förnyats. Visa information om ditt Microsoft Office-konto.

 • Din Samsung-bonus på 100 GB har upphört att gälla. Den gällde en viss tidsperiod och kan inte förnyas.

 • Ytterligare lagringsutrymme på OneDrive som du har köpt eller fått via ett erbjudande har upphört att gälla.

 • Du har inte loggat in på sistone. Om du vill förhindra OneDrive från att låsas måste du gör något av följande:

  • Logga in på OneDrive-webbplatsen minst en gång per år. 

  • Använd OneDrive på din dator, Xbox eller mobila enhet minst en gång per år.

Obs!: Om du tror att du har fått en e-postavisering av misstag kan du läsa Varför har jag fått ett e-postmeddelande om att kontot kommer att tas bort?

Hur låser jag upp mitt konto?

Om ditt OneDrive är låst eftersom du slutade använda det loggar du in på OneDrive-webbplatsen och låser upp det genom att följa anvisningarna på skärmen. 

Om ditt OneDrive är låst eftersom du överskridit gränsen för lagringsutrymme har du två alternativ:

Du låser upp kontot genom att öka lagringskvoten. Detta kan uppnås genom bonus från tillverkaren, rekommendationsbonus eller genom att köpa en prenumeration.

Logga in på Hantera ditt lagringsutrymme och se vilka planer och erbjudanden som finns tillgängliga för dig. 

Behöver du mer än 1 TB? Med en Office 365 Home-prenumeration får du 6 TB: 1 TB för var och en av de sex användarna. Du kan dela ditt totala lagringsutrymme och kan använda mer än 1 TB genom att dela mappar mellan användare och att lägga till de delade mapparna i din egen OneDrive.

Du kan även låsa upp kontot via OneDrive-mobilappen eller köpa ytterligare lagringsutrymme om det behövs. 

 • Om du vill låsa upp kontot trycker du på Lås upp kontot. (Observera att du har 30 dagar på dig att ta bort tillräckligt många filer för att hamna under lagringsgränsen innan kontot låses på nytt.) Bekräfta påminnelsen genom att trycka på Lås upp.

 • Om du vill köpa mer lagringsutrymme trycker du på Få 1000 GB lagringsutrymme på OneDrive med Office 365.

 • Om du vill använda en bonus från tillverkaren kan du läsa om OneDrive-bonus på 100 GB med Samsung.

Obs!: När du begär om att få ett konto upplåst eller köpa ytterligare lagringsutrymme kan det ta upp till 24 timmar tills kontot låses upp.

Logga in på OneDrive-webbplatsen och välj att låsa upp ditt konto för att komma åt dina filer tillfälligt. Du har 30 dagar på dig att ta bort tillräckligt många filer för att hamna inom gränsen för lagringsutrymmet.

 • Visa de största filerna på OneDrive. Dina filer är skrivskyddade, men du kan ladda ned eller ta bort filer för att åter hamna under gränsen för lagringsutrymmet. Om du inte tar bort tillräckligt många filer inom 30 dagar låses ditt konto igen och du kommer nu inte att kunna låsa upp det på nytt.

 • Frigör OneDrive-lagringsutrymme genom att välja vilka OneDrive-mappar du vill synkronisera med datorn.

Meddelanden: 

 • När du begär om att få ett konto upplåst eller köpa ytterligare lagringsutrymme kan det ta upp till 24 timmar tills kontot låses upp.

 • Om ditt konto har låsts igen och du har frågor kan du kontakta OneDrives supportteam via e-post.

Vad händer när mitt OneDrive är låst?

Oroa dig inte. Dina filer finns kvar. Du behöver bara låsa upp kontot för att få åtkomst till filerna igen.

Om du inte låser upp kontot tas filerna så småningom bort.

Hur lång tid tar det att låsa upp mitt OneDrive-konto?

Vid upplåsning av konton återställs de flesta inom 24 timmar.

Om ditt konto inte har återställts efter 24 timmar kan du skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet.

Hur kan jag se till att jag håller mig inom lagringsgränsen?

Kontrollera och jämför storleken på OneDrive-lagringsutrymmet med det tillgängliga diskutrymmet på datorn. Om du inte har tillräckligt med utrymme på OneDrive eller datorn måste du flytta eller ta bort några filer eller minska antalet filer och mappar.

Om du inte har tillräckligt utrymme på OneDrive kan du:

Vad händer om jag inte gör något när mitt OneDrive blir låst?

Ditt OneDrive-konto och alla filer i det (inklusive OneNote-anteckningsböcker som lagras i OneDrive) tas bort på eller efter det datum som anges på OneDrive.com när du loggar in. Det här påverkar inte eventuellt innehåll som du kan ha i andra Microsoft-tjänster såsom Outlook.com eller Xbox.

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet

Office 365-forum

Kontosupport
Gå till Microsoft-kontohjälp om du behöver hjälp av ditt Microsoft-konto eller dina prenumerationer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders