Vad händer med mina data och åtkomst när Office 365 för företag-prenumerationen går ut?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Office 365-prenumerationen upphör – antingen för att den löper ut eller för att du bestämt dig för att avbryta den – går åtkomsten till tjänster, program och kunddata i Office 365 igenom flera lägen innan prenumerationen helt stängs av eller återkallas. Om du känner till hur det fungerar har du större chanser att återföra prenumerationen till aktivt läge innan det är för sent eller, om du vill lämna Office 365, att säkerhetskopiera dina data innan de tas bort permanent.

Office 365 för företag: Prenumerationens livscykel

Följande bild visar vad du kan förvänta dig när en betald Office 365 för företag-prenumeration upphör.

Bild som visar de tre stadier en prenumeration på Office 365 för företag går igenom efter att den har förfallit: förfallen, inaktiverad och återkallad.

Obs!: Vad är ”kunddata?” Kunddata, enligt definitionen i villkoren för Microsoft Online Services, refererar till alla data, till exempel text-, ljud- eller bildfiler, som görs tillgängliga för Microsoft av kunden, eller för kundens räkning, genom kundens användning av Office 365-tjänster. Mer information om hur Office 365 skyddar kunddata finns i Komma igång med Microsoft Service Trust Portal.

I den här artikeln:

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

Vad händer efter att min prenumeration gått ut?

Vad händer om jag avbryter en prenumeration?

Vad händer om min prenumeration inaktiveras mitt i prenumerationsperioden?

Vad händer när min utvärderingsversion går ut?

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

När en prenumeration är aktiv har du och slutanvändarna normal åtkomst till alla data, Office 365-tjänsterna som e-post och OneDrive för företag samt till Office-programmen. Som Office 365-administratör får du ett antal aviseringar via e-post och i Administrationscenter för Office 365 när prenumerationen närmar sig utgångsdatumet.

Innan prenumerationen går ut kan du göra följande:

 • Aktivera automatisk förnyelse för prenumerationen.   

  • Om du har aktiverat Automatisk förnyelse behöver du inte göra någonting mer. Prenumerationen förnyas automatiskt på Nästa betalningsdag och du debiteras för ett extra år eller månad, beroende på vilken betalningsfrekvens du har. Om du av någon anledning har inaktiverat Automatisk förnyelse kan du alltid aktivera Automatisk förnyelse igen.

  • Om du har köpt Office 365 Business med ett förbetalt kort kan du aktivera automatisk förnyelse för din prenumeration.

  • Om du är volymlicenskund med en förbetald, ettårig prenumeration kontaktar du din partner om du vill köpa en ny produktnyckel för förnyelse. Du får instruktioner via e-post för att aktivera nyckeln i Volume Licensing Service Center. Om du vill veta mer om hur du hittar en ny partner, eller en partner som du har samarbetat med tidigare, går du till Hitta en Office 365-partner eller återförsäljare.

  • Om du har Office 365 Business hittar du mer information i artikeln om att hantera automatisk förnyelse för prenumerationen.

 • Låt prenumerationen gå ut.   

  • Om du betalar med kreditkort eller faktura och inte vill förnya prenumerationen inaktiverar du automatisk förnyelse. Prenumerationen upphör vid utgångsdatumet och du kan ignorera alla e-postmeddelanden om det.

  • Om du är volymlicenskund som arbetar med en partner kan du låta prenumerationen upphöra genom att inte vidta någon åtgärd för förnyelse.

  • Om du är en Office 365 Small Business Premium-kund och du har förbetalt Office 365 och aktiverat det med en produktnyckel kan du låta prenumerationen upphöra genom att inte vidta någon åtgärd för förnyelse.

 • Avbryta innan prenumerationen går ut.      Mer information finns i Avbryta prenumerationen på Office 365 för företag.

Tips: Du kan se nästa betalningsdatum för din prenumeration på prenumerationssidan i Administrationscenter för Office 365.

Närbild av ett prenumerationskort med automatisk förnyelse aktiverat.

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

När en prenumeration är aktiv har du och slutanvändarna normal åtkomst till alla data, Office 365-tjänsterna som e-post och OneDrive för företag samt till Office-programmen. Som Office 365-administratör får du ett antal aviseringar via e-post och i Administrationscenter för Office 365 när prenumerationen närmar sig utgångsdatumet.

Innan prenumerationen går ut kan du göra följande:

 • Hantera automatisk förnyelse för prenumerationen.   

  • Om du har aktiverat Automatisk förnyelse behöver du inte göra någonting mer. Prenumerationen förnyas automatiskt på Nästa betalningsdatum och du debiteras för ett extra år eller månad, beroende på vilken betalningsfrekvens du har. Om du av någon anledning har inaktiverat Automatisk förnyelse kan du alltid aktivera Automatisk förnyelse igen.

  • Om du har köpt Office 365 Business med ett förbetalt kort kan du aktivera automatisk förnyelse för din prenumeration.

  • Om du är volymlicenskund med en förbetald, ettårig prenumeration kontaktar du din partner om du vill köpa en ny produktnyckel för förnyelse. Du får instruktioner via e-post för att aktivera nyckeln i Volume Licensing Service Center. Om du vill veta mer om hur du hittar en ny partner, eller en partner som du har samarbetat med tidigare, går du till Hitta en Office 365-partner eller återförsäljare.

  • Om du har Office 365 Business läser du Förnya Office 365 för företag.

 • Låt prenumerationen gå ut.   

  • Om du betalar med kreditkort eller faktura och inte vill förnya prenumerationen inaktiverar du automatisk förnyelse. Prenumerationen upphör vid utgångsdatumet och du kan ignorera alla e-postmeddelanden om det.

  • Om du är volymlicenskund som arbetar med en partner kan du låta prenumerationen upphöra genom att inte vidta någon åtgärd för förnyelse.

  • Om du är en Office 365 Small Business Premium-kund och du har förbetalt Office 365 och aktiverat det med en produktnyckel kan du låta prenumerationen upphöra genom att inte vidta någon åtgärd för förnyelse.

 • Avbryta innan prenumerationen går ut.      Mer information finns i Avbryta prenumerationen på Office 365 för företag.

Tips: Du kan se nästa betalningsdatum för din prenumeration på prenumerationssidan i Administrationscenter för Office 365.

Närbild av ett prenumerationskort med automatisk förnyelse aktiverat.

Vilka alternativ har jag när min prenumeration är på väg att gå ut?

När en prenumeration är aktiv har du och slutanvändarna normal åtkomst till alla data, Office 365-tjänsterna som e-post och OneDrive för företag samt till Office-programmen. Som Office 365-administratör får du ett antal aviseringar via e-post och i Administrationscenter för Office 365 när prenumerationen närmar sig utgångsdatumet.

Innan prenumerationen går ut kan du göra följande:

 • Förnya prenumerationen.      Om du har aktiverat Automatisk förnyelse behöver du inte göra någonting mer. Prenumerationen förnyas automatiskt på Nästa betalningsdatum och du debiteras för ett extra år eller månad, beroende på vilken betalningsfrekvens du har. Om du av någon anledning har inaktiverat Automatisk förnyelse kan du alltid aktivera Automatisk förnyelse igen.

 • Låt prenumerationen gå ut.      Om du betalar med kreditkort eller faktura och inte vill förnya prenumerationen inaktiverar du Automatisk förnyelse. Prenumerationen upphör vid utgångsdatumet och du kan ignorera alla e-postmeddelanden om det.

 • Avbryta innan prenumerationen går ut.      Mer information finns i Avbryta prenumerationen på Office 365 för företag.

Tips: Du kan se nästa betalningsdatum för din prenumeration på prenumerationssidan i Administrationscenter för Office 365.

Närbild av ett prenumerationskort med automatisk förnyelse aktiverat.

Vad händer efter att min prenumeration gått ut?

Om du låter prenumerationen gå ut går den igenom flera etapper innan den tas bort permanent. Det ger dig som Office 365-administratör tid att återaktivera den om du vill fortsätta med tjänsten eller för att säkerhetskopiera data om du bestämmer dig för att du inte längre vill ha prenumerationen.

Det här kan du förvänta dig när prenumerationen är i de olika etapperna.

Etapp:    Respitperiod

Vad du kan förvänta dig:      Respitperioden varar i 30 dagar för de flesta prenumerationer, däribland prenumerationer köpta via Microsoft Open, i de flesta länder och områden. För volymlicensprodukter, Microsoft Open undantaget, varar respitperioden 90 dagar.

Vad du kan förvänta dig:      Respitperioden varar i 30 dagar för de flesta prenumerationer, däribland prenumerationer köpta via Microsoft Open, i de flesta länder och områden. För volymlicensprodukter, Microsoft Open undantaget, varar respitperioden 90 dagar.

Vad du kan förvänta dig:      Respitperioden är 30 dagar för de flesta prenumerationer, i de flesta länder och områden.

I den här etappen har användarna normal åtkomst till Office 365-portalen, Office-program och tjänster som e-post och SharePoint Online.

Som administratör har du fortfarande åtkomst till Administrationscenter för Office 365. Men oroa dig inte – som global administratör eller faktureringsadministratör kan du återaktivera prenumerationen om du vill fortsätta att använda Office 365. I annat fall bör du se till att säkerhetskopiera dina data.

Etapp:    Inaktiverad

Vad du kan förvänta dig:      Om du inte återaktiverar prenumerationen under respitperioden inaktiveras den. Inaktiveringsperioden varar i 90 dagar för de flesta prenumerationer och i de flesta länder och områden. För volymlicensprodukter varar inaktiveringsperioden i 30 dagar.

Vad du kan förvänta dig:      Om du inte återaktiverar prenumerationen under respitperioden inaktiveras den. Inaktiveringsperioden varar i 90 dagar för de flesta prenumerationer och i de flesta länder och områden. För volymlicensprodukter varar inaktiveringsperioden i 30 dagar.

Vad du kan förvänta dig:      Om du inte återaktiverar prenumerationen under respitperioden inaktiveras den. Inaktiveringsperioden är 90 dagar för de flesta prenumerationer och i de flesta länder och områden.

I den här etappen minskar åtkomsten avsevärt. Användarna kan inte logga in eller få åtkomst till Office 365-tjänster som e-post eller SharePoint Online. Office-program flyttas så småningom till ett skrivskyddat läge med nedsatt funktionalitet och meddelanden om ej licensierad produkt visas. Du kan fortfarande logga in och komma till Administrationscenter för Office 365, men inte tilldela licenser för användare. Kunddata, inklusive alla användardata, e-post och filer på gruppwebbplatser, är bara tillgängliga för dig och andra administratörer.

Som en global administratör eller faktureringsadministratör kan du 23aa9dd5-a2b0-42f5-8893-9541d2f3761f och fortsätt att använda Office 365 med alla dina kunddata intakt. Om du inte väljer att återaktivera måste du Säkerhetskopiera dina data.

Som global administratör eller faktureringsadministratör kan du återaktivera prenumerationen och fortsätta använda Office 365 med alla kunddata intakta. Om du väljer att inte återaktivera bör du säkerhetskopiera alla data.

Som global administratör eller faktureringsadministratör kan du återaktivera prenumerationen och fortsätta använda Office 365 med alla kunddata intakta. Om du väljer att inte återaktivera bör du säkerhetskopiera alla data.

Etapp:    Återkallad

Vad du kan förvänta dig:      Om du inte återaktiverar prenumerationen under respitperioden eller inaktiveringen återkallas prenumerationen.

Administratörer och användare har inte längre åtkomst till de tjänster och Office-program som ingår i prenumerationen. Alla kunddata – allt från användardata till dokument och e-post – tas bort permanent och går inte längre att återställa på något sätt.

I det här läget kan du inte återaktivera prenumerationen. Som global administratör eller faktureringsadministratör har du dock fortfarande åtkomst till Administrationscenter för Office 365 för att hantera andra prenumerationer, eller för att köpa nya prenumerationer för att möta verksamhetens behov.

Obs!: Du kan inte återställa de data som var kopplade till en återkallad prenumeration genom att lägga till en ny prenumeration av samma typ som den återkallade prenumerationen.

Vad händer om jag avbryter en prenumeration?

Varning!: Om du avbryter innan perioden går ut kan du bli skyldig att betala avgifter för förtidsavbokning.

Om du avbryter Office 365-prenumerationen innan periodens slutdatum kommer respitperioden (läget ”utgånget”) för prenumerationen att hoppas över och prenumerationen inaktiveras direkt. Inaktiveringsperioden är 90 dagar för de flesta prenumerationer och i de flesta länder och områden. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data innan du avbryter, men som administratör har du fortfarande åtkomst och kan säkerhetskopiera data för organisationen i den inaktiverade etappen. Alla kunddata som du lämnar efter dig kan komma att raderas efter 90 dagar, men raderas senast 180 dagar efter att du avbrutit prenumerationen.

Det här kan du förvänta dig för dig själv och dina användare om du avbryter en prenumeration.

 • Administratörsåtkomst      Administratörer kan fortfarande logga in och använda Administrationscenter för Office 365 samt köpa andra Office 365-prenumerationer efter behov. Som global administratör eller faktureringsadministratör har du 90 dagar på dig att återaktivera prenumerationen med alla data intakta.

 • Användaråtkomst      Användarna kan inte använda Office 365-tjänster som OneDrive för företag eller få åtkomst till kunddata, till exempel e-post eller dokument på gruppwebbplatser. Office-program, som Word och Excel, flyttas så småningom till ett skrivskyddat läge med nedsatt funktionalitet och meddelanden om ej licensierad produkt visas.

Läs om hur du avbryter i Avbryta din prenumeration på Office 365 för företag.

Viktiga:    Om du vill att din prenumeration data tas bort innan typisk inaktiverad period har passerat kan du begära snabbare ta bort tillhandahållande. När du begäran snabbare ta bort tillhandahållande, bort din prenumeration data inom 3 dagar. Snabbare ta bort tillhandahållande, Ring supportenom du vill använda.

Vad händer med min prenumeration om jag missar en betalning?

Om du betalar med check eller via elektronisk betalning och missar en betalning, flyttas prenumerationen direkt till läget ”utgånget” och du kommer att se texten upphört att gälla på grund av utebliven betalningprenumerationssidan. Texten Betalningen har inte tagits emot visas också under Min faktura.

Om du betalar med check eller via elektronisk betalning och missar en betalning, flyttas prenumerationen direkt till läget ”utgånget” och du kommer att se texten upphört att gälla på grund av utebliven betalningprenumerationssidan. Texten Betalningen har inte tagits emot visas också under Min faktura.

Om du betalar med check eller via elektronisk betalning och missar en betalning, flyttas prenumerationen direkt till läget ”utgånget” och du kommer att se texten upphört att gälla på grund av utebliven betalningprenumerationssidan. Texten Betalningen har inte tagits emot visas också under Min faktura.

Om ingen betalning tas emot inom 30 dagar (i de flesta länder och regioner) inaktiveras prenumerationen och användarna förlorar åtkomst till Office 365-tjänster som e-post och SharePoint Online. Office-programmen flyttas till sist till skrivskyddat läge med nedsatt funktionalitet och meddelanden om ej licensierad produkt visas.

Du kan undvika avbrott i tjänsten genom att följa betalningsanvisningarna på fakturan. När vi får din betalning återgår prenumerationen till aktivt läge.

Obs!: Kontakta support om det har gått fem dagar sedan du betalade fakturan och texten upphört att gälla på grund av utebliven betalning fortfarande visas.

Vad händer när utvärderingsperioden går ut?

När utvärderingsperioden för Office 365 för företag går ut kan du inte längre använda Office 365 kostnadsfritt. Du har några alternativ:

 • Köpa Office 365.      När utvärderingsperioden går ut flyttas den till en respitperiod, vilket ger dig ytterligare 30 dagar (för de flesta utvärderingsversioner, i de flesta länder och områden) för att köpa Office 365.

  Läs om hur du konverterar utvärderingsversionen till en betald prenumeration i Köp din utvärderingsversion av Office 365 för företag.

  Läs om hur du konverterar utvärderingsversionen till en betald prenumeration i Köp din utvärderingsversion av Office 365 för företag.

  Läs om hur du konverterar utvärderingsversionen till en betald prenumeration i Köp eller prova prenumerationer för Office 365 som drivs av 21Vianet.

 • Förläng utvärderingsperioden.      Behöver du mer tid för att utvärdera Office 365? I vissa fall kan du förlänga utvärderingsperioden.

 • Avbryt utvärderingsversionen eller låt den gå ut.      Om du bestämmer dig för att inte köpa Office 365 kan du låta utvärderingsversionen gå ut eller avbryta den. Se till att du säkerhetskopierar alla data som du vill behålla. Kort tid efter respitperioden på 30 dagar tas kontoinformationen för utvärderingsversionen och data bort permanent.

Obs!: Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Du bör besöka den här webbplatsen med jämna mellanrum för att se om något har ändrats.

Få support

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Se även

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×