Vad du kan göra med Spreadsheet Inquire i Excel för Windows

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du vill jämföra versioner av en arbetsbok, analysera en arbetsbok för problem eller inkonsekvenser eller se länkar mellan arbetsböcker eller kalkylblad. Om Office Professional Plus 2013 eller senare är installerat på datorn kan är Kalkylbladsdiagnostik tillägget tillgänglig i Excel.

Du kan använda kommandona på fliken Inquire för att göra alla dessa aktiviteter och annat. Fliken Inquire i menyfliksområdet i Excel innehåller knappar för kommandon som beskrivs nedan.

Fliken Fråga i Excel

Läs igenom artikeln Aktivera tillägget Inquire för kalkylblad om du inte kan se fliken Inquire i menyfliksområdet i Excel.

Jämföra två arbetsböcker

Om du använder kommandot Jämför filer visas skillnaderna mellan två arbetsböcker, cell för cell. Du måste ha två arbetsböcker öppna i Excel för att kunna köra kommandot.

Resultatet är färgkodat efter innehållstyp, som de har angetts värden, formler, namngivna områden och format. Det finns även ett fönster som kan visa VBA-kod ändringar rad för rad. Skillnader mellan celler visas i ett enkelt att läsa rutnätslayout.

Jämförelseresultat

Kommandot Jämför filer använder Microsoft Spreadsheet Compare för att jämföra två filer.

  • I Windows 10 börjar du Spreadsheet Compare utanför Excel genom att klicka på Start, skriva Spreadsheet Compareoch sedan klicka på Spreadsheet Compare.

  • Klicka på Spreadsheet Compare på skärmen program i Windows 8.

  • I Windows 7 klickar du på knappen Starta, på Alla program, klicka på Microsoft Office 2013, Office 2013-verktyg och klicka sedan på kalkylblad jämföra 2013.

Få reda på mer om Spreadsheet Compare och hur du gör för att jämföra filer i artikeln Jämföra två versioner av en arbetsbok.

Analysera en arbetsbok

Kommandot Arbetsboksanalys skapar en interaktiv rapport som visar detaljerad information om arbetsboken och dess struktur, formler, celler, områden och varningar. Följande bild visar en enkel arbetsbok som innehåller två anslutningar till en Access-databas och en textfil och formler.

Rapport från Arbetsboksanalys

Mer information finns i Analysera en arbetsbok.

Överst på sidan

Visa länkar till arbetsböcker

Arbetsböcker som är anslutna till andra arbetsböcker genom cellreferenser kan vara förvirrande. Men om du använder Diagram med arbetsbokrelation kan du skapa en interaktiv, grafisk karta över de arbetsboksrelationer som skapats via anslutningar (länkar) mellan olika filer. Länkarna i diagrammet kan gå till andra arbetsböcker, Access-databaser, textfiler, HTML-sidor, SQL Server-databaser och andra datakällor. I relationsdiagrammet kan du markera olika element och få mer information om dem, eller dra anslutningslinjer för att ändra formen på diagrammet.

Diagrammet visar den aktuella arbetsboken till vänster och anslutningarna mellan den och andra arbetsböcker och datakällor. Det visar också ytterligare nivåer av arbetsboksanslutningar och datakällor och ger dig en bild av arbetsbokens ursprungliga data.

Diagram med arbetsboksrelation

Mer informations finns i Se länkar mellan arbetsböcker.

Visa länkar till kalkylblad

Du har många kalkylblad som är beroende av varandra? Använda Kalkylbladsrelation för att skapa en interaktiv, grafisk karta över anslutningar (länkar) mellan kalkylblad i samma arbetsbok och i andra arbetsböcker. Det här hjälper ge en tydligare bild av hur dina data kan bero på celler på andra platser.

Det här diagrammet visar relationer mellan kalkylblad i fyra olika arbetsböcker med samband mellan kalkylblad i samma arbetsbok som och länkar mellan kalkylblad i olika arbetsböcker. När du placerar pekaren över en nod i diagrammet, till exempel kalkylbladet ”Väst” i diagrammet, visas en som innehåller informationen.

Diagram med kalkylbladsrelation

Mer informations finns i Se länkar mellan kalkylblad.

Visa cellrelationer

Om du vill ta fram ett detaljerat, interaktivt diagram över alla länkar från en markerad cell till celler i andra kalkylblad, eller till och med i andra arbetsböcker, kan du använda verktyget Cellrelation. Relationer till andra celler kan bestå av formler eller referenser till namngivna områden. Diagrammet kan korsa både kalkylblad och arbetsböcker.

I diagrammet visas två nivåer av cellrelationer för cell A10 på Blad5 i Bok1.xlsx. Cellen är underordnad cellen C6 på Blad 1 i en annan arbetsbok, Bok2.xlsx. Den cellen är överordnad flera celler på andra kalkylblad i samma fil.

Diagram över cellrelation

Få reda på mer om hur du visar cellrelationer i artikeln Visa länkar mellan celler.

Överst på sidan

Ta bort överflödig cellformatering

Har du någonsin öppnat en arbetsbok och upptäckt att det tar lång tid att läsa in den, eller att den har blivit jättestor? Det kan bero att raderna eller kolumnerna har formatering som du inte känner till. Med hjälp av kommandot Ta bort överflödig formatering kan du ta bort all formatering som inte behövs. På så sätt får du ner filstorleken betydligt, samtidigt som du kan undvika så kallad kalkylbladsblockering, vilket förbättrar hastigheten i Excel.

Viktigt!:  Det kan vara bra att göra en säkerhetskopia av filen innan du tar bort onödig cellformatering eftersom det inte går att ångra ändringen och den här processen ibland kan leda till att filerna blir större.

Mer information finns i Ta bort överflödig cellformatering på ett kalkylblad.

Hantera lösenord

Om du använder funktionerna i Inquire-tillägget för att analysera eller jämföra arbetsböcker som är lösenordsskyddade måste du lägga till lösenorden för arbetsböckerna i lösenordslistan, så att den sparade kopian av arbetsböckerna kan öppnas via Inquire. Använd kommandot Arbetsbokslösenord på fliken Inquire för att lägga till lösenord som ska sparas på datorn. Lösenorden krypteras och det är bara du som kan komma åt dem.

Få reda på mer om hur du använder lösenord för att analysera arbetsböcker i artikeln Hantera lösenord som används för att öppna filer för analys och jämförelse.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×