Vad du kan förvänta dig när Yammer SSO och Dsync slutar fungera den 1 december 2016

Som tidigare har meddelats kommer verktygen som används för Yammers single sign-on (SSO) och katalogsynkronisering (DSync) att sluta fungera den 1 december 2016. Du måste ersätta dessa verktyg med Office 365-inloggning och Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect). Det kan ta tid att konfigurera dessa nya verktyg, men övergången till en Office 365-identitet gör det möjligt för dina användare att komma åt alla Office 365-tjänster med samma identitet och är därför bättre ur säkerhetssynpunkt och gör dessutom användarhanteringen enklare.

Vad du bör göra den 1 december

Följande tabell förklarar hur dessa ändringar kommer att påverka dina Yammer-användare och ditt ansvar som administratör. Tabellen innehåller även en del steg för att se till att arbetet i din organisation inte störs efter den 1 december 2016.

Yammer-verktyg

Förväntade ändringar den 1 december

Påverkan på Yammer-användare

Påverkan på Yammer-administratör

Yammer SSO

Yammer kommer inte längre att skicka dina användare för autentisering i den identitetsprovider som konfigurerats för Yammer SSO.

Alla användare som aktivt använt ett Azure Active Directory-konto (Office 365-identitet hanteras av Azure AD) kommer att ombes logga in på Yammer med det kontot, som är samma som de använder för att komma åt andra Office 365-tjänster.

Alla som inte aktivt använt ett Azure AD-konto kommer att ombes logga in med ett användarnamn (sin e-postadress) och lösenord. Detta kallas en Yammer-identitet. Om användaren glömt sitt lösenord eller bara använt Yammer SSO, måste användaren återställa det genom att välja Glömt lösenord i inloggningsrutan.

Personer som lämnar din organisation kan ha kvar sin åtkomst till Yammer eftersom de inte automatiskt kommer att inaktiveras i Yammer när de tas bort från Active Directory.

En Office 365-identitet kan kräva att användare använder en annan identitetsprovider (STS) än den som används för Yammer SSO. Därför kan användare behöva autentisera sig i Yammer på ett annat sätt och multi-factor authentication (MFA) kan krävas.

Instanser av Yammer Embed bör testas med Internet Explorer för att utvärdera om ändringar behöver göras i zoner.

Yammer DSync

Uppdateringar från Active Directory kommer inte längre att synkroniseras till Yammer. Detta inkluderar användartillägg, profiluppdateringar och viktigast av allt: inaktivering av användare.

Personer som lämnar din organisation kan ha kvar sin åtkomst till Yammer eftersom användare inte automatiskt kommer att inaktiveras i Yammer när de tas bort från Active Directory.

Användaridentiteten kontrolleras nu av Office 365 och synkronisering från lokala installationer sker genom Azure AD Connect. Mer information finns i Hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365.

I situationer där Office 365-identitet inte krävs måste administratörer manuellt utföra en del användarhantering i Yammer. Detta är mindre effektivt än den integrerade lösningen.

Steg för att konfigurera katalogsynkronisering och/eller SSO i Office 365

Alla organisationers konfigurationer skiljer sig från varandra och kan vara mycket komplexa; det här är dock de vanligaste stegen för att konfigurera SSO för Office 365:

 1. Om du inte redan har en, skaffa en Office 365-prenumeration. Mer information finns i Granska Yammer-användare i nätverk ansluta till Office 365 and Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365.

 2. Se till att alla Yammer-användare har Office 365-konton som hanteras i Azure Active Directory och att de kan logga in på sina konton. Installera en anpassad konfiguration av Azure Active Directory Connect för att konfigurera katalogsynkronisering eller SSO.

 3. Se sedan till att federerad identitet är konfigurerat med Azure Active Directory på samma sätt som det var inställt för Yammer SSO. Mer information finns i Beskrivning av Office 365-identitet och Azure Active Directory.

 4. Tilldela Office 365-licenser så att användare kan se Yammer-panelen i startikonen för app och andra Yammer-funktioner i Office 365, men detta krävs egentligen inte för att användare ska kunna logga in med Office 365-identitet.

 5. Framtvinga Office 365-identitet i Yammer och logga sedan ut alla användare. För att tvinga användare att använda Office 365-identitet, loggar du in på Yammers instrumentpanel för administratörer med inloggningsuppgifterna för global administratör för Office 365 och går till sidan Säkerhetsinställningar under Innehåll och säkerhet. Du ska bara göra detta om alla dina Yammer-användare har lagts till i Azure AD och kan logga in på sina Azure AD-konton; i annat fall kommer du att förhindra inloggning för de användare som inte har tillgång till klientorganisationen.

Så här begär du en förlängning om du har en komplex konfiguration

En del kunder har råkat ut för förseningar och komplexa konfigurationer som gör det omöjligt att ersätta Yammer SSO eller DSync innan tidsgränsen den 1 december 2016. Om din organisation har stött på komplikationer kan du begära en förlängning tills den 6 mars 2017.

Följande är exempel på komplexa konfigurationer:

 • Kunder som kräver långa autentiseringssessioner (där en användare fortsätter att vara inloggad på Yammer i en webbläsare även om webbläsaren stängs och öppnas igen) på grund av hur Yammer är inbäddat i deras interna webbportaler. Kunder som har eskalerat detta problem och öppnat supportärenden kommer att fortsätta att informeras om lösningen.

 • Gradvis införande av Azure AD-autentisering krävs för att matcha din aktuella Yammer SSO-konfiguration – en som kräver att användare loggar in med bara en användaridentifierare (även om din katalog har UPN som skiljer sig från användarens e-postadresser) och kräver UPN som användaridentifierare för din lokala ändpunkt för federerad autentisering.

 • Du behöver mer tid för att skapa Azure AD-konton för alla eller många av dina Yammer-användare.

Begära en förlängning
 • Öppna en tjänstebegäran (ärende) med allvarlighetsgrad C med Microsoft Support idag där du tydligt framför att du vill ha en förlängning för Yammer SSO eller DSync. Du måste göra detta innan 1 december 2016 för att undvika störningar.

  När tjänstebegäran bearbetats får du en förlängning och ingen vidare uppföljning eller åtgärd krävs.

  Microsoft Support kan även besvara tekniska frågor som rör övergången från Yammer SSO eller DSync, men du bör skapa ett separat supportärende för dessa frågor.

Mer information finns i

Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync

Federerad identitet

Office 365-inloggning för Yammer

Logga in på Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×