Office
Logga in

Vad du behöver veta om snabbmigrering av e-post till Office 365

Som en del av en Office 365-distribution kan du migrera innehållet i användarpostlådor från ett källsystem för e-post till Office 365. När du gör allt på en gång kallas det en snabbmigrering. Du bör välja en snabbmigrering när:

 • Din aktuella lokala Exchange-organisation är Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013 eller Exchange Server 2016.

 • Din lokala Exchange-organisation har färre än 2 000 postlådor.

  Obs!: Även om snabb migrering kan flytta upp till 2 000 postlådor är det mer lämpligt att migrera 150 användare eller mindre, på grund av den tid som det tar att skapa och migrera 2000 användare.

Om en snabbmigrering för e-post inte fungerar för dig läser du om andra alternativ i Sätt att migrera e-post till Office 365.

Saker att tänka på

Att konfigurera en snabbmigrering för e-post till Office 365 kräver noggrann planering. Innan du börjar är här några saker att tänka på:

 • Du kan flytta hela e-postorganisationen till Office 365 på några dagar och hantera användarkonton i Office 365.

 • Maximalt 2 000 postlådor kan migreras till Office 365 med hjälp av en Exchange-snabbmigrering. Vi rekommenderar dock att du bara migrerar 150 postlådor.

 • Det primära domännamn som används för din lokala Exchange-organisation måste accepteras som en domän som ägs av dig i din Office 365-organisation.

 • När migreringen är slutförd blir varje användare som har en lokal Exchange-postlåda också en ny användare i Office 365. Men du måste fortfarande tilldela licenser till användare vars postlådor har migrerats.

Påverkan på användarna

Efter att dina lokala organisationer och Office 365-organisationer konfigurerats för en snabbmigrering kan uppgifter efter installationen påverka användarna.

 • Administratörer eller användare måste konfigurera stationära datorer         Kontrollera att stationära datorer uppdateras och konfigureras för användning med Office 365. Med de här åtgärderna kan användare använda lokala inloggningsuppgifter för att logga in på Office 365 från skrivbordsprogram. Användare med behörighet att installera program kan uppdatera och konfigurera sina egna skrivbord. Eller så kan uppdateringarna installeras åt dem. När uppdateringarna har genomförts kan användarna skicka e-post från Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007.

 • Möjlig fördröjning i e-postdirigering        E-post som skickas till lokala användare vars postlådor har migrerats till Office 365 dirigeras till sina lokala Exchange-postlådor tills MX-posten ändrats.

Hur fungerar snabbmigrering?

Huvudstegen i en snabbmigrering visas i följande illustration.

Processen för att utföra en snabb migrering av e-post till Office 365
 1. Administratören meddelar användarna om kommande ändringar och verifierar domänägarskap hos domänregistratorn.

  Se hur du gör i Verifiera att du äger domänen.

 2. Administratören förbereder servrar för en snabbmigrering och skapar tomma e-post-aktiverade säkerhetsgrupper i Office 365.

  Stegvisa anvisningar finns i Förbereda en snabbmigrering.

 3. Administratören ansluter Office 365 till det lokala e-postsystemet (kallas för att skapa en slutpunkt för migrering).

  Stegvisa anvisningar finns i Anslut Office 365 till dina e-postsystem.

 4. Administratören migrerar postlådorna och kontrollerar sedan migreringen.

  Stegvisa anvisningar finns i Migrera dina postlådor.

 5. Bevilja Office 365-licenser till användarna.

 6. Administratören konfigurerar domänen till att börja dirigera e-post direkt till Office 365.

  Stegvisa anvisningar finns i Dirigera din e-post direkt till Office 365.

 7. Administratören kontrollerar att dirigeringen har ändrats och tar sedan bort batchen för snabbmigrering.

  Stegvisa anvisningar finns i Ta bort batchen för snabbmigrering.

 8. Administratören slutför uppgifter efter migreringen i Office 365 (tilldelar licenser till användare och skapar en automatiskt upptäckt DNS-post (Domain Name System)) och stänger eventuellt av de lokala Exchange-servrarna.

  Stegvisa anvisningar finns i Slutföra uppgifter efter migreringen.

 9. Administratören skickar ett välkomstbrev till användarna för att informera om Office 365 och hur de ska logga in på sina nya postlådor.

Klar att börja?

Om du vet hur du konfigurerar en migrering till Office 365 följer här de uppgifter som ska utföras:

 • Konfigurera Exchange Server med hjälp av Administrationscenter för Exchange.

 • Ändra organisationens MX-post så att den pekar på Office 365 när migreringen är slutförd. Med hjälp av din MX-post kan andra e-postsystem hitta platsen för ditt e-postsystem. Om du ändrar MX-posten kan andra e-postsystem börja skicka e-post direkt till de nya postlådorna i Office 365. Vi tillhandahåller instruktioner för hur du gör detta för många DNS-värdar. För att kunna konfigurera offentliga DNS-servrar måste du ändra organisationens MX-post så att den pekar på Office 365 om du väljer att dirigera all inkommande Internet-e-post för din lokala Exchange-organisation via Office 365.

Om du är redo att börja en snabbmigrering går du till Utföra snabbmigrering av e-post till Office 365.

Mer information finns i

Sätt att migrera e-post till Office 365

Använda PowerShell för att utföra en snabbmigrering till Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×