Vad betyder OneDrive-felkoderna?

Vad betyder OneDrive-felkoderna?

OneDrive-fel 2-grafik

Vi beklagar att du har problem med OneDrive. Välj din felkod i listan nedan för att få mer information.

Felkod 1 betyder att ett okänt fel har inträffat, men det finns några andra kontroller som kan hjälpa dig att få OneDrive att fungera igen.

Kontrollera att du kommer åt OneDrive online

 1. Välj den vita eller blåa OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj OneDrive i sökresultaten.

 2. Välj fler _GT_- vy online.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

  Obs!: Om du har problem med att logga in på OneDrive.com online kan du kontrollera statusen för Microsoft Office Online-tjänsterna på portalen för tjänstens status

Uppdatera till den senaste versionen av OneDrive

OneDrive och Windows uppdateras regelbundet och synkroniseringsproblem kan undvikas om du håller datorn uppdaterad.

 1. Ladda ned de senaste Windows-uppdateringarna för att få ut mesta möjliga av OneDrive. Med Windows 10 Fall Creators Update aktiveras OneDriveFiler på begäran som kan hjälpa dig att lösa synkroniseringsproblem. Mer information om Filer på begäran i OneDrive.

 2. Ladda ned den senaste versionen av OneDrive och installera den. 

  Meddelanden: 

  • Om du redan har den senaste versionen avslutas installationsprogrammet automatiskt.

  • Mer information om den senaste versionen finns i Viktig information.

 3. Starta om datorn

 4. Tryck på Tryck på Windows-tangenten , sök efterOneDrive och öppna sedan skrivbordsversionen av OneDrive-appen

Felkod 2 innebär att OneDrive har stött på ett problem med att hämta dina konto uppgifter.

Logga in på ditt Microsoft-konto för att se till att det inte finns några autentiseringsproblem.

Felkod 6 betyder att ett tids gräns fel har inträffat. Vi rekommenderar att du startar om datorn eller en smart telefon.

Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar support:

 1. Kontrol lera Internet anslutningen på enheten där OneDrive inte fungerar.

 2. Kontrol lera status för Microsoft Office Online-tjänster på tjänstens hälso portalen.

 3. Starta om datorn eller den smarta telefonen.

 4. Kan du komma åt andra Microsoft-tjänster med ditt Microsoft-konto, till exempel Outlook.com eller People.live.com? Om du har det kan det vara ett tillfälligt problem med OneDrive. Om det inte går, kan det vara relaterat till kontot eller ett mer problem. 

Felkod 0x8001007 betyder att OneDrive har problem att synkronisera med din dator. Lös problemet genom att ta bort länken OneDrive och köra OneDrive-installationsprogrammet igen.

Du förlorar inga filer eller data om du inaktiverar, avinstallerar eller avlänkar OneDrive på datorn. Du kommer alltid åt filerna genom att logga in på ditt OneDrive-konto online.

 1. Välj den vita eller blåa OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj OneDrive i sökresultaten.

 2. Välj Mer > Inställningar.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 3. Klicka på Ta bort länken till datorn.

 4. Följ guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera OneDrive.

Felkod 0x8004de40 betyder att OneDrive har problem med att ansluta till molnet. Om du använder en kabel för att ansluta till Internet kan du läsa om hur du löser nätverks anslutningen.

Om du använder Wi-Fi läser du så här löser du Wi-Fi-problem.

Du kan se felkoder 0x8004de85 eller 0x8004de8a om det är problem med ditt OneDrive-konto, inklusive ett saknat konto, eller om du loggar in med ett personligt Microsoft-konto och ett arbets-eller skol konto. 

Logga in på ditt personliga Microsoft-konto eller Office 365-konto för att kontrol lera att det inte finns några autentiseringsproblem och kontrol lera sedan dina OneDrive-program konton:

 1. Välj den vita eller blåa OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj OneDrive i sökresultaten.

 2. Välj Mer > Inställningar.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 3. Välj fliken konto för att se till att rätt eller förväntat konto visas.

Du kan se felkoden 0x8004ded2 om du försöker lägga till ett arbets-eller skol konto från en organisation som inte har stöd för OneDrive.

Du kanske kan lösa problemet genom att återställa OneDrive. Du förlorar inga filer eller data genom att återställa OneDrive på datorn. 

Återställa OneDrive på en PC

 1. Öppna dialog rutan Kör genom att trycka på Windows-tangenten Tryck på Windows-tangenten och R.

 2. Skriv % localappdata%/Microsoft/OneDrive/OneDrive.exe/reset. och klicka på OK.

 3. Starta OneDrive manuellt genom att gå till Start, Skriv OneDrive i sökrutan och klicka sedan på OneDrive- programmet.

Återställa OneDrive på en Mac

 1. Hitta OneDrive i mappen program.

 2. Högerklicka på OneDrive och välj Visa paketinnehåll.

 3. Bläddra till mappen Innehåll > Resurser.

 4. Dubbelklicka på ResetOneDriveApp. Command (eller ResetOneDriveAppStandalone. Command).

 5. Starta OneDrive och slutför installationen.

Du kan se felkoden 0x8004def0 om dina konto uppgifter har ändrats eller utgått. Din organisation kan ha en lösen ords princip som tvingar användare att ändra sitt lösen ord var 60 dag.

Kontrol lera om du kan komma åt andra Microsoft-tjänster, till exempel Outlook.com,med ditt personliga Microsoft-konto eller Logga in på Office 365 med ditt arbets-eller skol konto.

Du kan se felkoden 0x8004def7 om du har överskridit lagrings kapaciteten och eller om ditt konto har stängts av har mitt konto avaktiverats.

Lär dig vad du kan göra när ditt OneDrive-konto är låst.

Felkod 0x8004de90 visas om OneDrive inte har kon figurer ATS fullständigt.

 1. Tryck på Tryck på Windows-tangenten , sök efter OneDrive och öppna sedan OneDrive-skrivbordsappen.

 2. När installationsprogrammet för OneDrive startar anger du e-postadressen för ditt Microsoft-konto och väljer sedan Logga in för att konfigurera kontot.

Felkod 0x80070005 föreslår ett problem med OneDrive-uppdateringar.

 1. Tryck på Tryck på Windows-tangenten och skriv uppdateringar 

 2. Välj Sök efter uppdateringar och installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar.

 3. När Windows-uppdateringarna har slutförts trycker du på Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna fönstret Kör.

 4. Skriv %localappdata%\Microsoft\OneDrive\update och klicka på OK.

 5. Dubbelklicka på OneDriveSetup. exe för att installera den senaste versionen av OneDrive.

PROBLEM

När du konfigurerar Flytta känd mapp i OneDrive för företag får du följande felmeddelande:

Ett okänt fel inträffade. (Felkod: 0x80070005)

Detta beror på att en grupprincip förhindra att funktionen körs.

UPPLÖSNING

Använd gpedit.exe och ändra en grupprincip.

Navigera till Användarkonfiguration > Administrationsmallar > Skrivbord > Hindra användare från att manuellt omdirigera profilmappar

Ange värdet ”Ej konfigurerad”.

MER INFORMATION

Det är möjligt företagets administratörer inte vill att du konfigurerar den här funktionen om grupprincipen är aktiverad. Administratören kan också välja att fortsätta att tillämpa principen även om du manuellt åsidosätter den.

Läs mer om hur du synkroniserar dina dokument, bilder och skrivbordsmappar med OneDrive.

Om du ser felmeddelandet ”Uppladdning blockerad” eller har problem med att synkronisera Office-filer kan det vara cachesystemet i Office Upload som stör OneDrive-synkroniseringen. Prova att stänga av motsvarande inställning i OneDrive-inställningarna.

 1. Välj den vita eller blåa OneDrive-molnikonen i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  Obs!: Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner Knappen Visa dolda ikoner. bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive-ikonen. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj OneDrive i sökresultaten.

 2. Välj Mer > Inställningar.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 3. Välj fliken Office och avmarkera kryssrutan Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

  Obs!: När du stänger av inställningen Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar kommer alla ändringar som du och andra gör i Office-filer i din OneDrive inte längre att föras samman automatiskt.

När du avmarkerar en mapp från listan med mappar som du väljer att synkronisera, kanske du får ett felmeddelande: ”Filen eller mappen finns redan i OneDrive.”

Lösningsalternativ:

Alternativ 1: Ta bort den från datorn.

Obs!: Det är säkert att ta bort den eftersom den fortfarande är tillgänglig på OneDrive online. Om du inte vill ha mappen på OneDrive och bara ha den på datorn, flyttar du mappen från datorns OneDrive-mapp (se alternativ 2).

Alternativ 2: Ta bort filen eller mappen från OneDrive.

Obs!: Om filen är inkluderad i den selektiva synkroniseringen flyttar du mappen till en plats utanför OneDrive-mappstrukturen. Då tas filerna och mappen bort från OneDrive.com och de blir endast tillgängliga på datorn.

Behöver du mer hjälp?

Fler korrigeringar för de senaste OneDrive-problemen

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för företag.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka du din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive för företag-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDrive för företag Administratörer kan också se OneDrive för företag Tech Community, Hjälp för OneDrive för företag-administratörer eller kontakta Office 365 för företag-supporten.

Office 365-forum

Tips
Om du anger din plats kan vi kanske lösa problemet snabbare.

Fungerar det? Vänligen svara på e-postmeddelandet du skickade och berätta om OneDrive börjar fungera igen.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×