Vad är ett dokumentbibliotek?

Vad är ett dokumentbibliotek?

Ett dokumentbibliotek är en säker plats för fillagring där du och dina medarbetare enkelt kan hitta era filer, arbeta med dem tillsammans och komma åt dem från vilken enhet som helst. Du kan till exempel använda ett dokumentbibliotek på en webbplats i SharePoint Online för att lagra alla filer som är relaterade till ett visst projekt eller en viss klient. Det är enkelt att lägga till filer eller flytta filer mellan mappar – dra dem bara från en plats och släpp dem på en annan.

En miniatyr bild av ett dokument bibliotek utan något markerat.

Obs!: Ser din skärm inte ut som den här? Din administratör kan ha klassiskt utseende i dokument biblioteket. I så fall läser du Introduktion till bibliotek. Om du är dokumentbiblioteksägare, webbplatsägare eller administratör läser du Växla standardgränssnitt för dokumentbibliotek från nytt eller klassiskt, som innehåller anvisningar för hur du byter standardgränssnittet.

Obs!: Vissa funktioner är för närvarande endast tillgängliga i klassiskt läge. Klicka på återgå till klassiskt SharePoint längst ned till vänster på sidan för att växla till klassiskt utseende.

Standard webbplatsen i SharePoint Online och SharePoint Server 2019 inkluderar ett dokument bibliotek och en person skapas automatiskt när du skapar en ny webbplats. Du kan lägga till fler dokument bibliotek på en webbplats efter behov. Det här är till exempel användbart om du vill begränsa åtkomsten till en uppsättning filer. Varje dokumentbibliotek visar en lista med filer, mappar och viktig information om varje fil eller mapp, t.ex. vem som skapade eller senast ändrade en fil. Du kan använda den här informationen för att ordna filer och göra det lättare att hitta dem.

I ett dokumentbibliotek kan du:

Låt oss kika runt

Längst upp till vänster på dokumentbibliotekssidan är huvudmenyn.

Menyn dokument bibliotek i SharePoint onine

Här kan du skapa en ny mapp, ett nytt dokument eller en länk till något som finns utanför dokumentbiblioteket,

Skapa en ny mapp eller ett nytt dokument i Office 365

Obs!: Listan med dokument typer varierar beroende på dina behörigheter och hur webbplatsen har kon figurer ATS.

eller ladda upp en mapp eller filer.

Ladda upp filer eller mappar till ett dokumentbibliotek i Office 365

Obs!: Mappar stöds för närvarande inte av Internet Explorer.

Du kan också Synkronisera filer med den nya appen för OneDrive eller skapa en avisering om du vill få ett meddelande när något har ändrats.

I det övre högra hörnet på dokument biblioteks sidan klickar du på visnings alternativ för att ändra vyn dokument bibliotek till lista, kompakta brickor. Om du använder Internet Explorer kan du öppna dokument biblioteket i Windows Utforskaren genom att klicka på Visa i Utforskaren. Du kan också spara en anpassad vy genom att klicka på Spara vy som eller om du är en biblioteks ägare eller administratör kan du redigera eller skapa vyer på sidan Inställningar för bibliotek genom att klicka på Redigera aktuell vy.

Ändra dokumentbiblioteksvy i Office 365

Du kan lägga till nya kolumner och välja vilka kolumner som ska visas genom att klicka på + eller + Lägg till kolumner längst till höger i kolumn rubrikerna om du är i listvyn eller genom att klicka på Knappen Ordna i dokumentbibliotek och sedan klicka på Knappen Lägg till ny kolumn i dokumentbibliotek längst till höger i kolumn rubrikerna.

Lägg till en nedrullningsbar lista med kolumner i ett gruppanslutet dokumentbibliotek

Du kan visa och redigera information om en fil eller mapp, till exempel obligatoriska egenskaper, senaste aktivitet eller vem en fil delas med, i informationsfönstret. Om du vill visa eller dölja informationsfönstret markerar du en fil eller mapp och klickar på Informationsfönster för dokumentbibliotek till höger på huvudmenyn. Du kan också visa informationsfönstret genom att högerklicka på en fil eller mapp och välja Information.

Panel för dokumentmetadata i Office 365

När du väljer en mapp eller fil ändras menyn längst upp till vänster i dokumentbiblioteket till en lista med åtgärder som du kan utföra med mappen eller filen.

En markerad fil visar menyn Ändra i dokument bibliotek

Obs!: Om du vill visa menyn Arkiv eller mapp i miniatyrvyn klickar du på miniatyrens övre högra hörn.

Du kan se en annan version av dokument menyn genom att högerklicka på fil namnet eller, om du klickar på punkterna i listvyn Ellipser för dokumentbibliotekslista i Office 365 bredvid fil namnet. Den här menyn innehåller ytterligare åtgärder, till exempel Fäst högst upp , som markerar filer så att du och andra kan hitta dem snabbt.

Fäst högst upp på Arkiv-menyn

Klar att börja?

Här är några fler hjälpartiklar för att komma igång:

Arbeta med filer i ett dokumentbibliotek

Skapa en mapp i ett dokumentbibliotek

Skapa en ny fil i ett dokumentbibliotek

Visa och redigera information om en fil, en mapp eller en länk i ett dokumentbibliotek

Tillägg till lagrings utrymme och andra program varu begränsningar i SharePoint Online

När ska jag använda ett dokumentbibliotek i stället för OneDrive för företag?

Ser jag spara filer på OneDrive eller SharePoint? för att lära dig hur du kan lagra dina filer.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×