Vad är en lista i SharePoint?

Vad är en lista i SharePoint?

En lista i SharePoint är en samling data som ger dig och dina kollegor ett flexibelt sätt att organisera information.

Lägga till kolumner för olika typer av data, till exempel text, valuta eller flera alternativ. Skapa vyer för att visa data effektivt. Sortera, gruppera, formatera och filtrera listor för att markera den viktigaste informationen. En lista kan innehålla personer, länkar, bilder, datum m.m. Spåra historiken för ett List objekt över tiden med versioner och Använd Power automatisering för att automatisera processer.

Till skillnad från SharePoint dokument bibliotek skapas inte listor som standard när du skapar en webbplats. Lägg till dem var du än är.

Låt oss kika runt

En lista kan se ut på många olika sätt beroende på den typ av information du vill använda och dela.

Meddelanden: 

  • Ser din skärm inte ut som i exemplen? Din administratör kan ha klassiskt utseende i listan eller så använder du en tidigare version. I så fall läser du Introduktion till listor. Om du är listägare, webbplatsägare eller administratör läser du Växla standardgränssnitt för listor eller dokumentbibliotek från nytt eller klassiskt, som innehåller anvisningar för hur du byter standardgränssnittet.

  • Vissa funktioner är för närvarande endast tillgängliga i klassiskt läge. Välj återgå till klassiskt SharePoint längst ned till vänster på sidan för att växla till klassiskt utseende.

För att komma igång väljer du inställningar Ikon för Inställningar och väljer webbplats innehåll, väljer + ny och väljer sedan lista för att skapa en lista på din webbplats. Mer information finns i skapa en lista i SharePoint .

Länken Ny klickad med Lista markerad

När listan har skapats lägger du till kolumner för innehållet.

Lägg till nya kolumner genom att välja + Lägg till kolumn längst till höger i kolumn rubrikerna.

Lista med knappen lägg till kolumn markerad

När du använder en anpassad lista, kan du skapa anpassade vyer baserat på olika filter eller sorteringsordningar för att framhäva data på olika sätt, men med samma underliggande data.

Längst upp till höger på list sidan kan du ändra listvyn från List rutan visnings alternativ till en av dina anpassade vyer. Spara en anpassad vy genom att välja Spara vy som.

Menyn Visa med alternativ vy vald

Från SharePoint Online kan du välja att skapa en Power app i kommando fältet. Microsoft Power Apps är en tjänst för att bygga anpassade företags program som ansluter till dina data och jobbar på webben och på mobilen-utan tid och kostnad för anpassad program utveckling. Mer information finns i Introduktion till Microsoft Power app.

Du kan också använda Power automatisering för att automatisera arbets flöden mellan appar och tjänster för att få aviseringar, synkronisera filer, samla in data och andra uppgifter. Mer information finns i komma igång med Microsoft Power autoautomatisera.

Om du arbetar med en grupp, kan du skapa aviseringar för listor och data så att du meddelas när något ändrats.

Menyn Avisera med Avisera valt

I informationsfönstret kan du visa och redigera information om ett objekt, till exempel egenskaper, senaste aktivitet eller vem en fil delas med. Om du vill visa eller dölja informations fönstret väljer du en fil eller mapp och väljer Öppna informations fönstret Informationsfönster för dokumentbibliotek till höger i huvud menyn. Du kan också visa informationsfönstret genom att högerklicka på en fil eller mapp och välja Information. Om du vill stänga informations fönstret väljer du Öppna informations fönstret Informationsfönster för dokumentbibliotek igen.

Knappen Öppna informationsfönstret markerad

Menyn längst upp till vänster i listan ändras beroende på listans kontext. Om inget är markerat ser du åtgärder som du kan utföra med listan, som att exportera till Excel eller skapa ett nytt listobjekt. När du markerar ett listobjekt ändras menyn till åtgärder du kan utföra på det objektet. Om du markerar fler än ett objekt ändras den igen. Om du ser ellipser (...) på någon meny, klickar du på den för att få fler val.

Listmeny för enkel lista

Du kan se en annan version av list menyn genom att högerklicka på fil namnet eller, om du är i vyn Detaljer eller alla objekt , genom att välja ellipsen (...) bredvid fil namnet. Den här menyn innehåller ytterligare alternativ som att ange en avisering eller i SharePoint Online skapa ett nytt Power app.

Klar att börja?

Här är några länkar till artiklar som hjälper dig att komma igång.

Skapa en lista i SharePoint

Redigera listinställningar i SharePoint Online

Ta bort en lista i SharePoint

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Få ett meddelanden när en lista eller ett listobjekt ändras i SharePoint Online

Ställ in vem som har tillgång till en lista eller ett enskilt listobjekt.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×