Vad är en Business Intelligence Center-webbplats?

Du kanske har stött på en Business Intelligence (BI) Center-webbplats och inte vet vad den används till. Eller så kanske du letar efter en perfekt plats där du kan lagra och dela rapporter med personer i organisationen. Om du är administratör, rapportförfattare eller informationskonsument kan en BI Center-webbplats vara en värdefull resurs. Det är inte bara en plats för lagring av filer –det är också ett sätt att samla information och processer med hjälp av olika BI-verktyg.

Startsidan för BI Center-webbplatsen

En BI Center-webbplats är en SharePoint-webbplats som har utformats särskilt för BI-innehåll, till exempel dataanslutningar, rapporter, styrkort och instrumentpaneler. En BI Center-webbplats har särskilda egenskaper som skiljer den från andra typer av SharePoint-webbplatser. Dessa är bl.a. färdiga listor och bibliotek utformade särskilt för BI-innehåll, åtkomst till innehåll för PerformancePoint-tjänster (för lokala kunder), exempelfiler och länkar till användbar information om BI-verktyg.

Färdiga listor och bibliotek för BI-innehåll

En BI Center-webbplats har en uppsättning SharePoint-listor och -bibliotek som gör det enkelt att ordna och använda BI-innehåll. Många listor och bibliotek medföljer BI Center-webbplatsen. Den mest använda biblioteken är Instrumentpaneler, Dataanslutningar, Dokument och Sidor.

Den här listan eller det här biblioteket...

gör det här...

Och det här är användbart för dessa personer...

Biblioteket Instrumentpaneler

Biblioteket Instrumentpaneler innehåller instrumentpaneler som har skapats. En instrumentpanel är i princip en samling relaterade rapporter som finns på en enda plats, till exempel en SharePoint-webbplats. En försäljningsinstrumentpanel kan ha ett styrkort som visar försäljningsbelopp jämfört med målvärden tillsammans med rapporter som visar försäljning för olika produktkategorier och försäljningskanaler.

De flesta instrumentpanelerna innehåller en eller flera rapporter och filter som användarna kan använda till att fokusera på mer specifik information.

Instrumentpaneler som har skapats med SharePoint-webbdelssidor eller PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern lagras i biblioteket Instrumentpaneler som standard.

Webbplatsadministratörer

Instrumentpanelsförfattare

Instrumentpanelskonsumenter som letar efter en specifik instrumentpanel

Biblioteket Dataanslutningar

Biblioteket Dataanslutningar innehåller anslutningar till externa datakällor som användarna kan använda till rapporter, styrkort och instrumentpaneler.

Administratörer kan skapa och hantera dataanslutningar i det här biblioteket. Det kan spara mycket tid och besvär eftersom användarna har enkel åtkomst till de data som de behöver utan att behöva jaga servernamn och arbetskonto. Administratörer kan kontrollera att användarna har rätt data och rapportförfattare kan fokusera på att skapa rapporterna som behövs istället för att först lägga tid på att skapa eller återskapa anslutningar till datakällor.

Databasadministratörer

Rapport- och instrumentpanelsförfattare

Biblioteket Dokument

Praktiskt taget alla SharePoint-webbplatser levereras med ett dokumentbibliotek och BI Center-webbplatsen är inget undantag. På en BI Center-webbplats innehåller biblioteket Dokument normalt Excel-arbetsböcker, som SQL Server Reporting Services-rapporter, PerformancePoint-rapporter och -styrkort, Visio-diagram och så vidare. Du kan också placera andra typer av filer där, till exempel Word dokument, PowerPoint-presentationer och så vidare.

Rapportförfattare

Informationskonsumenter

Biblioteket Sidor

Som namnet antyder innehåller biblioteket Sidor en lista med sidor som har skapats på en BI Center-webbplats. När en BI Center-webbplats först skapas visas bara några få sidor, som sidorna default och excelservicessample. När användarna lägger till sidor på webbplatsen visas de här i biblioteket Sidor. Du kan också se om en sida har checkats ut och när den senast ändrades, och av vem.

Administratörer

Rapport- och instrumentpanelsförfattare

Informationskonsumenter

Innehåll för PerformancePoint-tjänster

Med PerformancePoint-tjänster kan du skapa och använda kraftfulla rapporter, styrkort och instrumentpaneler. Om organisationen använder SharePoint Server 2013 (lokalt) har du en länk till sidan PerformancePoint-innehåll på BI Center-webbplatsen. Först kan du bara komma åt PerformancePoint Instrumentpanelsdesignern – verktyget du använder för att skapa PerformancePoint-innehåll – via den här sidan.

Menyfliksområdet för sidan PerformancePoint-innehåll på en BI Center-webbplats

När Instrumentpanelsdesignerna har installerats på datorn kan du öppna den på Start-menyn eller på sidan PerformancePoint-innehåll på BI Center-webbplatsen. Se bara till att en administratör har konfigurerat PerformancePoint-tjänster innan du försöker öppna och använda Instrumentpanelsdesignern.

Exempelfiler

Många känner inte till BI-verktyg och -appar. Om BI i SharePoint är nytt för dig finns det några exempelobjekt så att du kan se och prova några av funktionerna i Office och SharePoint. Det finns en arbetsbok, Excel Services Sample i biblioteket Dokument som innehåller flera olika diagram, tabeller och utsnitt.

Exempel på en Excel Services instrumentpanel

Det finns ett exempel på en Excel Services-instrumentpanel i biblioteket Dokument

Det finns även ett exempel på en instrumentpanel som heter excelservicessample i biblioteket Sidor. Den har samma innehåll som exempelarbetsboken, visat på en sida så att du kan se hur den ser ut och fungerar i ett webbläsarfönster.

Länkar till mer information

BI Center-webbplatsen har många länkar till mer information. Om du till exempel inte känner till något om PowerPivot, ett av BI-verktygen från Microsoft, kan du välja hyperlänken PowerPivot för att visa hjälpinnehåll och annan information om verktyget. Och om du är intresserad av Power View, ett BI-verktyg som du kan använda till att skapa kombinationer i Excel, kan du välja hyperlänken Power View för att visa information om verktyget.

Startsidan för BI Center-webbplatsen

En BI Center-webbplats har länkar till hjälpen och annan information om BI-verktyg och -appar

Nästa steg

Din organisation använder sannolikt flera olika appar för att skapa rapporter, styrkort och instrumentpaneler. Du kan använda en BI Center-webbplats till att lagra, hantera, dela och visa dessa rapporter. Mer information finns i följande resurser.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×