Vad är en bildbakgrund?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du vill att alla bilderna ska innehålla samma teckensnitt och bilder (till exempel logotyper) du kan göra dessa ändringar i en och samma plats – bildbakgrunden och de ska tillämpas på alla bilder. Om du vill öppna vyn bildbakgrund klickar på fliken Visa väljer du Bildbakgrund:

Fliken Visa i PowerPoint, där du kan växla till vyn bildbakgrund

Bildbakgrunden är den översta bilden i miniatyrfönstret på vänster sida av fönstret. Med tillhörande bildlayouter visas precis under bildbakgrunden:

Bildbakgrund med layouter i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

Om du redigerar bildbakgrunden genomförs ändringarna i alla underordnade bilder. Troligtvis kommer dock huvuddelen av ändringarna du gör gälla bildlayouterna som hör till bildbakgrunden.

När du gör ändringar i layouter och bildbakgrunden i vyn bildbakgrund kan inte andra personer som arbetar i presentationen (i normalvyn) av misstag ta bort eller redigera det du gjort. Omvänt, om du arbetar i normalvyn visa och söka efter att du inte kan redigera ett element på en bild (t ex ”Varför kan jag ta bort den här bilden”?) kan det gå eftersom det jag försöker ändra definieras på bildbakgrunden. Om du vill redigera den sak måste du växla till vyn bildbakgrund.

Tips:    Det är en bra idé att redigera bildbakgrunden och layouter innan du börjar skapa enskilda bilder. På så sätt alla bilder som du lägger till din presentation baserat på dina egna ändringar. Om du ändrar bildbakgrunden eller layouter när du har skapat enskilda bilder, måste du behålla de ändrade layouterna i befintliga bilder i presentationen i vyn Normal.

Teman

Ett tema utgörs av en palett med färger, teckensnitt och specialeffekter (t.ex. skuggningar, reflektioner och 3D-effekter) som kompletterar varandra. Alla teman i PowerPoint har skapats av skickliga formgivare. Du hittar dessa fördefinierade teman på fliken Design i normalvyn.

Alla teman som du använder i presentationer innehåller en bildbakgrund med en uppsättning tillhörande layouter. Om du använder mer än ett tema i en presentation får du flera bildbakgrunder och flera uppsättningar layouter.

PowerPoint-teman

Bildlayouter

Du ändrar och hantera bildlayouter i bildbakgrundsvyn. Varje tema har flera olika bildlayouter. Välj de layouter som stämmer bäst överens med bildinnehållet; Vissa är bättre för text och andra är bättre för grafik.

Du använder layouterna i bilderna i normalvyn (visas nedan).

PowerPoint-bildlayouter

Varje bildlayout har egna inställningar – med olika typer av platshållare på olika platser.

Varje bildbakgrund har en relaterad Bildlayout som kallas Rubrikbildlayout och varje tema ordnar texten och andra platshållare för objekt för layouten annorlunda, med olika färger, teckensnitt och effekter. Följande bilder kontrast bildlayouter rubrik för två teman: första temat och integrerad tema.

Rubrikbildslayouten Grundläggande i PowerPoint
Rubrikbildslayouten Integral i PowerPoint

Du kan ändra allt du behöver i en layout. Om du ändrar en layout och sedan växlar till normalvyn kommer alla bilder som du lägger till därefter att baseras på denna layout och återspegla layoutens ändrade utseende. Men om det redan finns bilder i presentationen som har baserats på den gamla versionen av layouten måste du tillämpa layouten på nytt på de bilderna.

En fullständig beskrivning av bildlayouter finns Vad är en bildlayout?

Mer information om bildbakgrunder, layouter och teman

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×