Vad är det för knappar och trianglar i cellerna?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera typer av alternativknappar och färgade trianglar som kan visas bredvid en cell eller i i Excel. Dessa knappar och trianglar innehåller användbara kommandon och information om innehållet i cellen, och de visas vid den tidpunkt då du behöver. Den här artikeln beskrivs vad var och en av dessa knappar och trianglar betyder och hur du kan arbeta med dem.

Knappar som kan visas i kalkylbladet

Knapparna sju som kan visas bredvid en cell är som följer: Alternativ för Autokorrigering, Inklistringsalternativ, Alternativ för Autofyll, Spåra fel, Alternativ för Infoga och Använd formateringsregel.

Alternativ för Autokorrigering

Knappen Alternativ för Autokorrigering Bild av knapp kanske visas när du placerar muspekaren på den lilla blå rutan under text som automatiskt korrigerat. Knappen Alternativ för Autokorrigering kan till exempel visas om du anger en hyperlänk eller en e-postadress i en cell. Om du hittar texten som du inte vill ska korrigeras kan du ångra en korrigering eller aktivera eller inaktivera alternativ för autokorrigering. Aktivera eller inaktivera alternativ för autokorrigering, klicka på knappen Alternativ för Autokorrigering och sedan välja ett alternativ i listan.

Mer information finns i välja Autokorrigering för versaler, stavning och symboler.

Inklistringsalternativ

Knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp visas precis under markeringen när du klistrar in text eller data. När du klickar på knappen visas en lista där du kan bestämma hur du klistra in informationen i kalkylbladet.

De tillgängliga alternativen beror på vilken typ av innehåll som du klistrar in, vilket program som du kopierar från och format på text där du vill klistra in.

Mer information finns i Flytta eller kopiera celler och innehållet i en cell.

Alternativ för Autofyll

Knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp kanske visas precis under den markerade ifyllningen när du har fyllt text eller data i ett kalkylblad. Till exempel om du skriver ett datum i en cell och dra sedan cellen detaljnivån för fylla cellerna under, knappen Alternativ för Autofyll visas. När du klickar på knappen visas en lista med alternativ för hur du text eller data.

De tillgängliga alternativen i listan beror på det innehåll som du fyller, vilket program som du fyller i och format på text eller data som du fyller.

Mer information finns i fylla i data automatiskt i kalkylbladsceller.

Spåra fel

Knappen Spåra fel Bild av knapp visas bredvid den cell där ett formelfel inträffar och en grön triangel visas i det övre vänstra hörnet av cellen.

Listruta som visas bredvid spåra värde-ikon

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista med alternativ för felkontroll.

Mer information finns i identifiera fel i formler.

Alternativ för Infoga

Knappen Alternativ för Infoga Bild av knapp kanske visas bredvid infogade celler, rader eller kolumner.

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista med formateringsalternativ.

Obs!: Om du inte vill att den här knappen ska visas varje gång du infogar formaterade celler, rader eller kolumner du kan inaktivera det här alternativet i Arkiv > Alternativ > Avancerat > Under klipp ut, kopiera och klistra in > Ta bort kryssrutan bredvid Visa alternativ för Infoga knappar.

Använd formateringsregel för

Knappen Använd formateringsregel Knappbild används för att ändra metoden omfångsdefinierande för villkorsstyrd formatering data i en pivottabellrapport.

När du klickar på pilen bredvid knappen visas en lista över omfångsdefinierande alternativ.

Färgade trianglar som kan visas i kalkylbladet

De två färgade trianglarna som kan visas i en cell är grönt (formelfel) och rött (kommentar).

Grön triangel

Felindikering i en cell

En grön triangel i det övre vänstra hörnet i en cell indikerar ett fel i formeln i cellen. Om du markerar cellen visas knappen Spåra fel Bild av knapp . Klicka på pilen bredvid knappen för en lista med alternativ.

Listruta som visas bredvid spåra värde-ikon

Mer information finns i identifiera fel i formler.

Röd triangel

Kommentarindikering i en cell

En röd triangel i det övre högra hörnet i en cell anger att en kommentar är i cellen. Om du placerar muspekaren över triangeln kan du visa texten i kommentaren.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×