Vad är arv av behörigheter?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Arv av behörigheter innebär att behörighetsinställningen för ett element i en webbplatssamling överförs till dess underordnade element. Det medför att webbplatser ärver behörigheter från webbplatssamlingens rotwebbplats, att bibliotek ärver från webbplatsen där det ligger osv. Med arv av behörigheter kan du göra en behörighetstilldelning en gång och sedan tillämpa den behörigheten på alla webbplatser, listor, bibliotek, mappar och objekt som ärver behörigheter.

Som standard ärver SharePoint-webbplatser behörigheter från en överordnad webbplats. Det innebär att när du tilldelar en användare till gruppen Medlemmar sprids användarens behörigheter automatiskt vidare ned genom alla webbplatser, listor, bibliotek, mappar och objekt som ärver behörighetsnivån.

I den här artikeln

Vad är en överordnad enhet för SharePoint-behörigheter?

Mer information om arv av behörigheter

Ett scenario där standardbeteende används

Ett scenario där åtkomsten till en webbplats och dess underordnade webbplatser begränsas

Ett scenario där åtkomst till ett bibliotek och dess dokument delas

Vad är en överordnad enhet för SharePoint-behörigheter?

Termen överordnad enhet, när den används för SharePoint-behörigheter, är helt enkelt ett sätt att beskriva arv. Den överordnade enheten överför sina behörigheter till alla underordnade enheter. Som standard är webbplatssamlingens rotwebbplats den första överordnade enheten för alla webbplatser och andra objekt som ligger under rotwebbplatsen i webbplatshierarkin.

Webbplatssamlingens rot är inte den enda överordnade enheten på en webbplats. Varje objekt (webbplatser, bibliotek, listor o.s.v.) i en webbplatssamling kan vara en överordnad enhet. Webbplatssamlingens rot är den överordnade enheten för underwebbplatserna, varje webbplats är den överordnade enheten för sina bibliotek och listor och varje lista är den överordnade enheten för sina listobjekt. Med den här terminologin kallas ett objekt som har en överordnad enhet för en underordnad enhet. Så en underwebbplats är den underordnade enheten för sin överordnade webbplats, ett listobjekt är den underordnade enheten för sin överordnade lista och så vidare.

Som standard ärvs behörigheter från en överordnad enhet till en underordnad enhet. Det gäller så länge du inte ändrar behörighetsstrukturen. Det innebär att ett listobjekt ärver behörigheter (via sin överordnade lista) från webbplatsen på den översta nivån i samlingen. Men även om du bryter arvet för en lista är den listan fortfarande den överordnade enheten för sina egna listobjekt. Listobjekten för listan ärver de behörigheter som listan har och om du ändrar behörigheterna för listan ärver listobjekten ändringarna.

När du först bryter arvskedjan från den överordnade enheten till den underordnade enheten får den underordnade enheten först en kopia av den överordnade enhetens behörigheter. Sedan kan du redigera behörigheterna efter behov. Du kan lägga till behörigheter, ta bort behörigheter, skapa specialgrupper och så vidare. Ingen av ändringarna påverkar den ursprungliga överordnade enheten. Om du kommer fram till att det var fel att bryta arvskopplingen kan du när som helst återuppta arvsbehörigheterna.

Överst på sidan

Mer om arv av behörigheter

Med arv av behörigheter kan en administratör tilldela behörighetsnivåer endast en gång, och behörigheterna gäller sedan i hela webbplatssamlingen. Behörigheter överförs från den överordnade enheten till den underordnade enheten genom hela SharePoint-hierarkin, från den högsta nivån på en webbplats till den lägsta. Arv av behörigheter kan hjälpa webbplatsadministratörer att spara tid, speciellt när de arbetar med stora eller invecklade webbplatssamlingar.

För vissa scenarier finns det dock andra krav. I ett scenario kanske du måste begränsa åtkomsten till en webbplats eftersom den innehåller känslig information som du måste skydda. I ett annat scenario kanske du vill utöka åtkomsten och bjuda in andra att dela information. Om du vill kan du bryta arvsbeteendet (så att behörigheter inte ärvs) på valfri nivå i hierarkin.

Här är några exempel på dessa olika scenarier:

Anta att du har en bok fördelningen företag som heter Litware och att du prenumererar på Office 365. Du skapar en SharePoint Online-webbplats med namnet www.litware.com. Det här är webbplatsens webbplatssamlingens rot. På webbplatsen webbplatssamlingens rot, konfigurera SharePoint-grupper, tilldela behörighetsnivåer och lägga till användare i grupperna.

Anta sedan att du skapar underwebbplatser, till exempel www.Litware.com/BookAwards och www.litware.com/Bestsellers, och att dessa underwebbplatser innehåller fler underwebbplatser.

Ett scenario där standardbeteende används

Följande bild visar standardbeteendet, när behörigheter överförs direkt till underwebbplatser. Det innebär att de grupper och behörighetsnivåer som du tilldelade vid webbplatssamlingens rot överförs automatiskt nedåt och återanvänds på underwebbplatsen.

Diagram som visar en webbplatssamling med två underwebbplatser som ärver behörigheter från rotwebbplatsen.

Ett scenario där åtkomsten till en webbplats och dess underordnade webbplatser begränsas

Du kan även behöva begränsa åtkomsten till den avgränsade webbplatsen och dess underordnade webbplatser.

Anta till exempel att ditt företag, Litware, arbetar aktivt med marknadsföring och erbjudanden för bästsäljare. Eftersom de erbjudanden som företaget har är hemliga har bara vissa personer i företaget åtkomst till informationen om bästsäljande författare och erbjudanden. Så administratörerna väljer att avgränsa webbplatsen Bästsäljare och bryta arvskopplingen.

I följande illustration www.Litware.com/Bestsellers bryter arv av behörigheter från den överordnade webbplatsen www.litware.com. Webbplatsägare för bästa säljare webbplatsen ändra behörigheter för webbplatsen, ta bort vissa grupper och skapa andra. Underwebbplatser på webbplatsen Bestsellers författare och affärer nu ärver behörigheter från Bestsellers underwebbplats. Endast de grupper och användare för Bestsellers kan komma åt listor och bibliotek som innehåller känslig information.

Diagram som visar en webbplatssamling där behörigshetsarv har brutits.

För att underlätta underhåll rekommenderar vi att du använder en liknande metod för att begränsa åtkomst. Det innebär att du bör ordna webbplatsen så att känsligt material finns på samma plats. Om du ordnar webbplatsen på så sätt behöver du bara bryta arvskopplingen en gång, för den specifika webbplatsen eller det specifika biblioteket. Det innebär mycket mindre arbete än om du skapar separata behörighetsstrukturer på många platser för enskilda underwebbplatser och bibliotek.

Överst på sidan

Ett scenario där åtkomst till ett bibliotek och dess dokument delas

I det här scenariot antar vi att Jane är redaktör på avdelningen Lokala böcker. Jane samarbetar med en författare i ett historieprojekt. Hon har sammanställt ett dokument som hon vill dela med författaren. Dokumentet skulle vara mycket användbart i deras samarbete. Men författaren arbetar inte för Litware och kan inte komma åt informationen på Litware-webbplatsen.

Jane har en enkel lösning. Hon kan helt enkelt dela dokumentet tillsammans med författaren genom att klicka på ett kommando i menyfliksområdet. SharePoint hanterar automatiskt alla detaljer gällande behörigheter och åtkomst genom att bryta arvskopplingen i själva dokumentet. Nu kan den lokala författaren söka på webbplatsen efter dokumentplatsen och komma åt dokumentet, men kan samtidigt inte visa eller komma åt någon annan information på webbplatsen.

Mer information om hur du bjuder in en extern användare att använda information på webbplatsen finns i Dela SharePoint-filer eller mappar i Office 365.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×