Växla mellan relativa, absoluta och blandade referenser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En cellreferens är som standard relativ. När du till exempel refererar till cell A2 från cell C2 refererar du till en cell som är två kolumner till vänster (C minus A) och på samma rad (2). En formel som innehåller en relativ cellreferens ändras när du kopierar den från en cell till en annan.

Som exempel, om du kopierar formeln = A2 + B2 från cell C2 till D2, formeln i D2 justeras till höger i en kolumn och blir = B2 + C2. Om du vill behålla den ursprungliga cellreferensen i det här exemplet när du kopierar du cellreferensen absoluta genom före kolumner (A och B) och rad (2) med ett dollartecken ($). Sedan, när du kopierar formeln = $A$ 2 + $B$ 2 från C2 i D2 förblir formeln exakt samma.

Någon enstaka gång kanske du vill omvandla en cellreferens till en blandad referens. Det gör du genom att lägga till ett dollartecken framför antingen kolumn- eller radvärdet, så att kolumnen eller raden låses (exampelvis $A2 eller B$3). Så här ändrar du cellreferenstypen:

  1. Markera den cell som innehåller formeln.

  2. Markera den referens som du vill ändra i formelfältet Knappbild .

  3. Tryck på F4 för att växla mellan referenstyperna.

    Följande tabell sammanfattar hur en referenstyp uppdateras när en formel som innehåller referensen kopieras två celler nedåt och två celler till höger.

För en formel som kopieras:

Om referensen är:

Ändras den till:

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1 (referensen är absolut)

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1 (referensen är blandad)

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3 (referensen är blandad)

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3 (referensen är relativ)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×