Växla mellan olika vyer i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word för Mac kan du visa dokument på flera olika sätt. Varje vy är optimerat för olika aktiviteter och visar dokumentet på olika sätt. Du kan snabbt växla från en vy till en annan att förenkla ditt arbete och komma åt de funktioner som du vill använda. Vissa innehåll eller funktioner kan komma åt när du byter från en vy till en annan. Om detta inträffar kan återställa du vanligtvis åtkomst till innehåll eller funktioner genom att växla tillbaka till föregående vy.

Om du vill växla vyer går du till fliken Visa och klickar på namnet på den vy du vill använda (Utskriftslayout, Webblayout, Disposition eller Utkast), eller så klickar du på en vyikon i vyväljaren. Vyväljaren finns längst ned till vänster i Word-fönstret.

Vyväxlaren

Obs!: Vyn Anteckningsbokslayout är inte längre tillgänglig i Word 2016 för Mac. Om du vill göra anteckningar och dela dem med andra kan du använda OneNote 2016 för Mac. OneNote-filer sparas och synkroniseras automatiskt till OneDrive, men du kan fortsätta att arbeta offline med en cachelagrad (lokal) kopia av anteckningarna.

I följande tabell beskrivs de olika vyerna som är tillgängliga i Word 2016 för Mac.

Vy

Beskrivning

Utskriftslayout

Använd utskriftslayoutvyn för att se dokumentet som det visas på den utskrivna sidan. Utskriftslayout är standardvy när du öppnar ett nytt dokument.

Webblayout

Använd webblayoutvyn när du vill se hur innehåll visas när det publiceras på webben. Vyn ger en ungefärlig bild av hur innehållet visas, inte en exakt motsvarighet.

Obs!: Webblayoutvyn innehåller inte HTML-kodning. Om du vill konvertera ett dokument som du skapar i webblayoutvyn kan du spara dokumentet som en webbsida.

Disposition

Använd dispositionsvyn för att enkelt skapa en disposition och flytta om text. Flytta ned eller upp text, visa och dölja nivåer, ändra rubriknivåerna eller visa bara en typ av rubriknivå.

Obs!: Om du växlar från dispositionsvyn till en annan vy försvinner nivåerna. Om du vill se dispositionsnivåer växlar du tillbaka till dispositionsvyn.

Utkast

Använd utkastvy för att redigera och formatera text snabbt när du inte behöver se hur innehållet ser ut när du skriver ut det.

I utkastvyn visas textformateringen men sidans layout förenklas så att du kan skriva och redigera snabbt. I utkastvyn visas inte vissa sidelement, som sidgränser, sidhuvuden och sidfötter, bakgrunder och bilder som inte har figursättning angett till I nivå med text.

I utkastvyn kan du också visa format för varje stycke i ett formatområde. Gör så här: klicka på Inställningar > Visa > Bredd på formatmallsfält på menyn Word.

Klicka på namnet på vyn du vill använda (utkast, Webblayout, disposition, Utskriftslayout, anteckningsbokslayout, Publiceringslayout eller fokus) eller klicka på ikonen för vyn på vyväxlare om du vill växla vyer på Visa-menyn. Vyväxlare finns i det nedre vänstra hörnet i Word-fönstret.

Vyväxlaren

I följande tabell beskrivs de olika vyerna som är tillgängliga i Word för Mac 2011.

Vy

Beskrivning

Utkast

Använd utkastvy för att redigera och formatera text snabbt när du inte behöver se hur innehållet ser ut när du skriver ut det.

I utkastvyn visas textformateringen men sidans layout förenklas så att du kan skriva och redigera snabbt. I utkastvyn visas inte vissa sidelement, som sidgränser, sidhuvuden och sidfötter, bakgrunder och bilder som inte har figursättning angett till I nivå med text.

Webblayout

Använda webblayoutläge för att få en överblick hur innehållet ska visas när den publiceras på webben. Den här vyn innehåller en uppskattning av hur innehållet ska visas, inte en exakt matchning.

Obs!: Webblayoutvyn innehåller inte HTML-kodning. Om du vill konvertera ett dokument som du skapar i webblayoutvyn kan du spara dokumentet som en webbsida.

Disposition

Använd dispositionsvyn för att enkelt skapa en disposition och flytta om text. Flytta ned eller upp text, visa och dölja nivåer, ändra rubriknivåerna eller visa bara en typ av rubriknivå.

Obs!: Om du växlar från dispositionsvyn till en annan vy försvinner nivåerna. Om du vill se dispositionsnivåer växlar du tillbaka till dispositionsvyn.

Utskriftslayout

Använd utskriftslayoutvyn för att se dokumentet som det visas på den utskrivna sidan. Utskriftslayout är standardvy när du öppnar ett nytt dokument.

Obs!: När du växlar från utskriftslayoutvyn till publiceringslayoutvyn kanske inte viss text går att redigera. Om det händer växlar du tillbaka till utskriftslayoutvyn, där du kan ändra all text.

Anteckningsbokslayout

Använd vyn anteckningsbokslayout om du vill göra anteckningar under ett möte eller en föreläsning, skapa en disposition för ett projekt, samla in forskningsmaterial, spela in och spela upp ljudanteckningar eller snabbt skriva ner en idé. Standardformatet för vyn anteckningsbokslayout är en lista. Om du har Outlook för Mac installerat kan du konvertera alla objekt i dokumentet i vyn anteckningsbokslayout till en Outlook-uppgift.

Obs!: Vyn anteckningsbokslayout är främst avsedd för att göra anteckningar. När du skriver ut ett dokument som du skapar i vyn anteckningsbokslayout skrivs bara innehållet ut. De anteckningsbokselement som du ser i vyn anteckningsbokslayout, till exempel linjering, ryggspiral och flikar, skrivs inte ut.

Publiceringslayout

Använd vyn publiceringslayout för att skapa nyhetsbrev, broschyrer, flygblad eller andra dokument med mycket formatering. I vyn publiceringslayout finns ett standardverktygsfält med de vanligast förekommande kommandon och element som används i dokument med mycket formatering. I vyn publiceringslayout kan du ordna om överlappande objekt som bilder, grafik och textrutor. Du kan också aktivera ligaturer, vilket ger dig snabb åtkomst till många fler teckensnitt.

fokus

Använd fokusvyn när du vill minimera störningar och distraktioner medan du arbetar i ett läs- eller skrivläge.

Obs!: Om du använder Office 2011 (version 14.1 eller tidigare) kallas fokusvyn för helskärmsläge. Mer information om helskärmsvisningen i Mac OS X 7 (Lion) finns i Minska mängden fönster för enklare visning av dokument.

Obs!: Fokusvyn innehåller bara en grundläggande uppsättning skrivverktyg och är främst avsedd för dokumentläsning. Om du vill använda andra skrivverktyg växlar du till en annan vy, till exempel utskriftslayoutvyn.

Se även

Spela in ljudanteckningar

Visa två delar av ett dokument samtidigt

Använda fokusvyn

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×