Välkommen till Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Välkommen till Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager där de bästa funktionerna i Outlook kombineras med verktyg som hjälper dig att hantera ditt företag. Oavsett om du har en tjänste- eller produktbaserad verksamhet kan du skriva in information om dina kunder och deras företag som konto- och affärskontaktposter.

I den här artikeln

Välj Express eller Avancerat på välkomstsidan

Inaktivera Startguiden

Välj Express eller Avancerat på välkomstsidan

När du använder Business Contact Manager för Outlook lagras dina affärsdata, inklusive dina konton och affärskontakter, i en databas som är åtskild från din PST-fil. Informationen i din PST-fil, inklusive din e-postmeddelanden, avtalade tider och kontakter, ändras inte. Fortsätta att använda Outlook-kontakter för att lagra information om dina personliga kontakter men använda Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager för att lagra information om dina affärskontakter.

Välkommen-sidan markerar du ett av följande alternativ och klickar sedan på Nästa.

Snabb

Klicka på Snabb om du vill att en databas ska skapas automatiskt i Business Contact Manager för Outlook. Välj det här alternativet om du inte har använt Business Contact Manager för Outlook tidigare.

Visa mer information om alternativet Express

Om det inte finns några databaser på datorn skapas en tom databas med ett standardnamn i Business Contact Manager för Outlook.

Du måste skapa nya poster genom att skriva in eller importera information om konton och affärskontakter när guiden har slutförts.

Om det finns en databas på datorn konfigureras den i Business Contact Manager för Outlook.

Om det finns flera databaser på datorn får du välja vilken databas du vill använda i Business Contact Manager för Outlook.

Om databasen kommer från en tidigare version av Business Contact Manager för Outlook uppgraderas databasen så att den fungerar med Business Contact Manager för Outlook 2007.

Obs!: Om du vill använda en annan databas när du har slutfört starten går du till Business Contact Manager-menyn, pekar på Databasverktyg och klickar sedan på Skapa eller välj en databas.

Avancerad

Klicka på Avancerad om du vill skapa en ny, tom databas eller ansluta till en befintlig databas, även en databas som finns på en annan dator eller från en tidigare version av Business Contact Manager för Outlook.

Visa mer information om alternativet Avancerat

Obs!: En databas på en annan dator, en fjärrdator, måste vara delad innan du kan ansluta till den.

På sidan Skapa eller välj en databas på nästa sida i guiden, du kan skriver du namnet på en ny databas, skriver du namnet på en databas som finns på datorn, eller ange namnet på en medarbetares dator och klicka sedan på namnet på databasen som är delade trådlöst TH du.

Om du använder en befintlig databas kan du göra ändringar i de befintliga affärsuppgifterna genom att skriva in ytterligare information om affärskontakter och konton, eller också kan du skapa nya Business Contact Manager för Outlook-poster när guiden är slutförd.

Startguiden vägleder dig genom konfigurationen av Business Contact Manager för Outlook-databasen.

Obs!: Om Startguiden Business Contact Manager för Outlook inte slutförs kan finns i Felsöka installera Business Contact Manager för Outlook 2007 för ytterligare information.

Inaktivera Business Contact Manager för Outlook

Om du inte har ett mindre företag kanske du inte vill använda Business Contact Manager för Outlook, som kan ha installerats på datorn av tillverkaren. Gör följande om du vill ta bort funktionen från datorn:

Obs!: Om du vill sluta Startguiden visas måste du avinstallera Business Contact Manager för Outlook eller inaktivera för din profil. Business Contact Manager för Outlook är ett tillägg för Outlook. Om du tar bort den bort inte Outlook 2007. Mer information om hur du inaktiverar Business Contact Manager för Outlook för din profil finns i Ta bort Business Contact Manager för Outlook 2007

 • Avinstallera Business Contact Manager för Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Klicka på Avbryt och sedan på Ja om du vill avbryta startguiden.

   2. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

   3. Kontrollpanelen dubbelklickar du på Lägg till eller ta bort program.

   4. I listan Installerade program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   5. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna som visas på skärmen.

    Obs!: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att utrymme på hårddisken, om andra program inte som använder den.

  • Windows Vista

   1. Klicka på Avbryt och sedan på Ja om du vill avbryta Startguiden.

   2. Gå till Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen.

   3. Klicka på Program och funktionerKontrollpanelen.

   4. På sidan Avinstallera eller ändra ett program klickar du på Business Contact Manager för Outlook 2007.

   5. Klicka på Avinstallera/ändra.

   6. Följ instruktionerna på skärmen.

    Obs!: Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) kan också visas i listan över Business Contact Manager för Outlook 2007-komponenter för borttagning. Ta bort SQL Server 2005 Express för att utrymme på hårddisken, om andra program inte som använder den.

  • Tips: Om Startguiden fortsätter visas efter att du tagit bort Business Contact Manager för Outlook 2007, finns i avsnittet Kontakta oss om Business Contact Manager för att använda någon av metoderna för mer information till Microsoft om problemet.

 • Obs!: Avinstallera Business Contact Manager för Outlook 2007 tar du bort den från alla användarprofiler på datorn. Outlook 2007 avinstalleras inte om Business Contact Manager för Outlook 2007 avinstalleras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×