Välja rätt rapport i Project 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project 2013 ingår en helt ny uppsättning fördefinierade rapporter och instrumentpaneler som du kan använda direkt för att kontrollera projektets övergripande tillstånd eller se om enskilda medarbetare håller arbetstakten. Du hittar allt detta på fliken Rapport.

Om en snabb förhandsgranskning kan du titta på det här videoklippet Rapportera förlopp.

Läs mer om de fördefinierade rapporterna i följande tabeller.

Instrumentpanelsrapporter

Om du vill visa alla instrumentpanelsrapporter klickar du på Rapport > Instrumentpaneler.

Knappen Instrumentpaneler på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Statusrapport

Hur mycket arbete, hur många aktiviteter slutförs och vad som återstår att göra. Mer information om den här rapporten finns i Skapa en statusrapport.

Kostnadsöversikt

Den aktuella kostnadsstatusen för projektet och aktiviteter på den översta nivån, som visar planerade kostnader, återstående kostnader, verkliga kostnader, kumulativa kostnader, originalkostnader och slutförd procentandel hjälper dig att avgöra om projektet håller sig inom budgetramarna.

Projektöversikt

Hur mycket av projektet som är slutfört, kommande milstolpar och aktiviteter som har förfallit (sena aktiviteter).

Kommande aktiviteter

Det arbete som har gjorts den aktuella veckan, statusen för eventuella återstående aktiviteter som var beräknade och vilka aktiviteter som börjar nästa vecka.

Arbetsöversikt

Ett diagram för arbetsstatus för projektet och arbetsstatistik för alla aktiviteter på den översta nivån, så att du ser slutförd procentandel och vad som är kvar att göra.

Resursrapporter

Om du vill se alla resursrapporter klickar du på Rapport > Resurser.

Knappen Resurser på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Överbelagda resurser

Arbetsstatusen för alla överbelagda resurser, som visar verkligt arbete och återstående arbete. Du kan sedan försöka lösa dessa överbeläggningar i grupplaneringsvyn.

Resursöversikt

Arbetsstatusen för alla personer (arbetsresurser) som arbetar med projektet, så att du vet hur mycket arbete som är slutfört och vad som återstår att göra.

Kostnadsrapporter

Om du vill visa alla kostnadsrapporter klickar du på Rapport > Kostnader.

Knappen Kostnader på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar :

Kassaflöde

Kostnaderna och de kumulativa kostnaderna per kvartal för alla aktiviteter på den översta nivån. Använd Fältlista för att visa andra kostnader eller andra tidsperioder.

Kostnadsöverskridningar

Kostnadsavvikelsen för alla aktiviteter och arbetsresurser på den översta nivån, och visar var verkliga kostnader överskrider originalkostnaderna.

EV-rapport

Upparbetat värde, avvikelse och resultatindex över tiden, som jämför kostnader och scheman med originalkostnader för att avgöra om projektet är i fas.

Resurskostnadsöversikt

Kostnadsstatusen för arbetsresurser (människor och material), visar kostnadsinformation i en tabell och kostnadsdistributionsdata i ett diagram.

Aktivitetskostnadsöversikt

Kostnadsstatusen på aktiviteter på översta nivån, visar kostnadsinformation i en tabell och kostnadsdistributionsdata i ett diagram.

Förloppsrapporter

Om du vill se alla förloppsrapporter klickar du på Rapport > Pågående.

Knappen Pågående på fliken Rapport

Den här rapporten :

Visar

Kritiska aktiviteter

Alla snävt schemalagda aktiviteter som är listade som kritiska i projektets kritiska linje, vilket innebär att eventuella förseningar för sådana aktiviteter äventyrar hela schemat.

Sena aktiviteter

Alla aktiviteter som påbörjades eller avslutades senare än de schemalagda start- och slutdatumen och som inte fortlöper enligt planeringen.

Milstolperapport

Alla aktiviteter i projektet som har milstolpar som visar vilka av dem som är sena, beräknade att vara klara eller slutförda.

Försenade aktiviteter

Alla aktiviteter i projektet tar längre tid än beräknat att slutföra och har ett slutdatum som är senare än originalslutdatumet.

Välja en rapportmall för att skapa dina egna rapporter

Om någon fördefinierad rapport inte uppfyller dina behov kan använda du något av följande nya rapportmallar att skapa dina egna projektrapporter.

Om du vill se alla rapportmallar klickar du på Rapport > Ny rapport.

Knappen Ny rapport på fliken Rapport

Den här SV port mall

Visar

Tom

En tom arbetsyta.

Använd fliken Verktyg för rapportdesign för att lägga till diagram, tabeller, text och bilder.

Diagram

Ett diagram för dina projektdata som visar verkligt arbete, återstående arbete och arbete som standard.

Använd fältlistan för att välja olika fält som du vill jämföra i diagrammet. Använd knapparna bredvid diagrammet för att anpassa diagrammet.

Tabell

En tabell för dina projektdata som visar fälten Namn, Start, Slut och Procent färdigt.

Använd fältlistan för att välja olika fält som du vill visa i tabellen. I rutan Dispositionsnivå väljer du antal projektdispositionsnivåer som du vill visa i tabellen. Använd flikarna Tabellverktyg för att anpassa tabellen.

Jämförelse

Två diagram sida vid sida som visar samma projektdata.

Använd fältlistan i ett av diagrammen och välj de fält du vill visa sida vid sida och jämför dem med fälten i det andra diagrammet.

Tips: De rapporter du skapar visas i listan med anpassade rapporter. Använd dem genom att klicka på Rapport > Anpassad.

Visa visuella rapporter direkt i Excel eller Visio

I Project 2013 kan du även visa specifika projektdata i en visuell rapport i Excel eller Visio, om du har de programmen installerade. Om du vill göra det klickar du på Rapport > Visuella rapporter, väljer en Excel- eller Visio-rapport för dina projektdata och klickar på Visa. Excel bygger en lokal OLAP-kubfil (Online Analytical Processing) och dina data visas i ett Excel-pivotdiagram eller ett Visio-pivotdiagram.

Lista över visuella Excel-rapportmallar i dialogrutan Visa rapporter

I dialogrutan Visuella rapporter kan du välja en av följande rapportmallar.

Excel-rapportmallar

Visio-rapportmallar

 • Rapport för originalplanskostnader

 • Rapport för originalplansarbete

 • Rapport för budgeterade kostnader

 • Rapport för budgeterat arbete

 • Kassaflödesrapport

 • Rapport för upparbetat värde över tid

 • Sammanfattningsrapport för resurskostnader

 • Rapport för återstående arbete

 • Rapport för arbetsresursers tillgänglighet

 • Sammanfattningsrapport för resursarbete

 • Originalplansrapport (metrisk eller amerikanska enheter)

 • Kassaflödesrapport (metrisk eller amerikanska enheter)

 • Statusrapport för viktiga uppgifter (metrisk eller amerikanska enheter)

 • Rapport över resurstillgänglighet (metrisk eller amerikanska enheter)

 • Statusrapport för resurs (metrisk eller amerikanska enheter)

 • Statusrapport för aktivitet (metrisk eller amerikanska enheter)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×